RPHA editor —

syntheticum

630 János kíván eret vágni, kedves lakodalmat – Naptárvers

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: De proprietatibus duodecim mensium. Lásd: Kíván eret Janus vágni, illendő lakodalmat (766). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1580.

Metrum és műfaj

Disztichon szövegvers.

A szöveg teljes terjedelme 24 sor.

Műfaji besorolása:

világi > nem história > morális vagy politikai > populáris vagy vágáns > naptárvers
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Nyomtatott kiadásai: Ivdicivm magyar nyelven Bártfa, 1580, világi (RMNy 449), Ivdicivm magyar nyelven Bártfa, 1582, világi (RMNy 500), Ivdicivm magyar nyelven Krakkó, 1585, világi (RMNy 568/A), Ivdicivm magyar nyelven Bártfa, 1588, világi (RMNy 604), Ivdicivm magyar nyelven Debrecen, 1592, világi (RMNy 680), Iudicium Bártfa, 1593, világi (RMNy 712), Ivdicium magyar nyelven Debrecen, 1593, világi (RMNy 717), Kalendárium Keresztúr, 1603, világi (RMNy 903).

Modern kiadása: ItK-1900-405.

analyticum

Ivdicivm magyar nyelven Bártfa, 1580 (RMNy 449)
Ivdicivm magyar nyelven Bártfa, 1582 (RMNy 500)
Ivdicivm magyar nyelven Krakkó, 1585 (RMNy 568/A)
Ivdicivm magyar nyelven Bártfa, 1588 (RMNy 604)
Ivdicivm magyar nyelven Debrecen, 1592 (RMNy 680)
Iudicium Bártfa, 1593 (RMNy 712)
Ivdicium magyar nyelven Debrecen, 1593 (RMNy 717)
Kalendárium Keresztúr, 1603 (RMNy 903)

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Ivdicium magyar nyelven nyomtatott forrás: 28:0717 P:0000
megjegyzések: Nincs példánya.
Ivdicivm magyar nyelven nyomtatott forrás: 28:0604 P:0000
megjegyzések: A nyomtatványnak a naptárhoz tartozó első két íve maradt fenn.
Ivdicivm magyar nyelven nyomtatott forrás: 28:0680 P:0000
megjegyzések: Csonka példány.
nyomtatott forrás: 28:0712 P:0000
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
megjegyzések: Csonka, az A- és C-ívfüzet maradt fenn.
nyomtatott forrás: 28:0903 P:0000
megjegyzések: Csonka példány.
Ivdicivm magyar nyelven nyomtatott forrás: 28:0449 P:0000
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
megjegyzések: A nyomtatványnak csak az első két íve maradt fenn.

változatok mezőnként

mező változat forrás
megjegyzések Nincs példánya. Ivdicium magyar nyelven
A nyomtatványnak a naptárhoz tartozó első két íve maradt fenn. Ivdicivm magyar nyelven
Csonka példány. Ivdicivm magyar nyelven
Csonka, az A- és C-ívfüzet maradt fenn.
Csonka példány.
A nyomtatványnak csak az első két íve maradt fenn. Ivdicivm magyar nyelven
teljes-e? töredék - töredék terjedelme
töredék - töredék terjedelme Ivdicivm magyar nyelven