RPHA editor —

syntheticum

618 Istenünkhöz fohászkodván – Az anyaszentegyház panasza

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1566.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Aki akar üdvözülni (0065), Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (0074), Dicséretes példát mondok nektek, asszonyi állatok (4025), Örüljetek az Istenben, szolgáljatok víg örömben (1163).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Aki akar üdvözülni (65), Jer, temessük el a testet (659), Nagy Úristen, ne hagyj minket (1042), Örüljetek az Istenben, szolgáljatok víg örömben (1163).

A szöveg teljes terjedelme 12, 13 strófa.

Metrumképlete:

a8, a8, a8, a8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > siralom
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Boroszlói kézirat, 16. sz. vége, evangélikus (S 7) p. 6v, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 429, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 405, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 643, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 265, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 278.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 114, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 99r, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 137r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 277, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 138r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 163r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 152v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 152v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 422, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 354, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 647, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 177r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 559, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 321, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 321, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 245, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 306, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 321, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 414, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 542, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 321, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 354, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 524, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 321, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 291, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 556, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 556, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 632, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 632, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 241, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 278, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 385, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 334.

Modern kiadása: RMKT-8-12.

A dallam kiadásai: RMDT1 #106, RMDT1 #239, RMDT2 #295.

analyticum

Boroszlói kézirat, 16. sz. vége (S 7) p. 6v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 429
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 405
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 643
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 265
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 278
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 114
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 99r
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 137r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 277
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 138r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 163r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 152v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 152v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 422
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 354
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 647
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 177r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 559
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 321
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 321
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 245
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 306
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 321
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 414
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 542
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 321
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 354
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 524
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 321
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 291
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 556
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 556
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 632
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 632
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 241
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 278
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 385
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 334

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kecskeméti graduál műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Komjátszegi graduál terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0099-A
cím: A szentegyházban való isteni dicséretek; A mi időnkben való nyomorúságinkról való panaszolkodás. Nótája: Dicséretes példát mondok nektek etc.
terjedelem: 13 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 2: panaszének
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0137-A
cím: Közönséges isteni dicséretek; A mi időnkben való nyomorúságinkról való panaszolkodás. Nótája: Dicséretes példát mondok nektek etc.
terjedelem: 13 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 2: panaszének
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0278
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0524
kezdősor: Istenünkhöz fohászkodjunk
cím: Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más. Nóta: Örüljetek az Istenben
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0277
műfaj: vallásos
tartalom 2: panaszének
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0422
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0647
műfaj: vallásos
tartalom 2: panaszének; anyaszentegyházért
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0245
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
tartalom 2: panaszének; anyaszentegyházért
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0177-A
főcím: Isten igéje hallgatóinak imádsága mind magukért, s mind pedig keresztyén tanítójukért
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: imádság
tartalom 1: önmagukért és lelkipásztorukért
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0138-A
főcím: Különb-különbféle énekek
cím: Siralmas panasza az eklézsiának
terjedelem: 13
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
közönséges időben: különb-különbféle
tartalom 1: panasz
tartalom 2: anyaszentegyház
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0114
cím: De miseriis humanis querimonia fit. Ad notam: Dicséretes példát mondok nektek asszonyállatok
terjedelem: 13 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: panasz
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0354
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
tartalom 2: panaszének; anyaszentegyházért

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Istenünkhöz fohászkodjunk Cantionale catholicum
főcím Isten igéje hallgatóinak imádsága mind magukért, s mind pedig keresztyén tanítójukért Keresztyen imadsagok egy-nehany
Különb-különbféle énekek Keresztyeni enekek
cím A szentegyházban való isteni dicséretek; A mi időnkben való nyomorúságinkról való panaszolkodás. Nótája: Dicséretes példát mondok nektek etc. A keresztyeni gywlekezetben
Közönséges isteni dicséretek; A mi időnkben való nyomorúságinkról való panaszolkodás. Nótája: Dicséretes példát mondok nektek etc. Enekec harom rendbe
Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más. Nóta: Örüljetek az Istenben Cantionale catholicum
Siralmas panasza az eklézsiának Keresztyeni enekek
De miseriis humanis querimonia fit. Ad notam: Dicséretes példát mondok nektek asszonyállatok A keresztyeni gyülekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
terjedelem 12 versszak Komjátszegi graduál
13 versszak A keresztyeni gywlekezetben
13 versszak Enekec harom rendbe
12 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
12 versszak Cantionale catholicum
12 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
13 Keresztyeni enekek
13 versszak A keresztyeni gyülekezetben
műfaj vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Kecskeméti graduál
vallásos
tartalom 2: panaszének
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
tartalom 2: panaszének
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Cantionale catholicum
vallásos
tartalom 2: panaszének
vallásos
közönséges időben: közönséges
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
tartalom 2: panaszének; anyaszentegyházért
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
tartalom 2: panaszének; anyaszentegyházért
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
egykorú műfaj: imádság
tartalom 1: önmagukért és lelkipásztorukért
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
közönséges időben: különb-különbféle
tartalom 1: panasz
tartalom 2: anyaszentegyház
Keresztyeni enekek
vallásos
tartalom 1: panasz
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
tartalom 2: panaszének; anyaszentegyházért
Keresztyéni isteni dicséretek
nótajelzés (kotta) Cantionale catholicum