RPHA editor —

syntheticum

617 Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan – Karácsonyi hymnus

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Akrosztichonja: IESVS MESSIAS. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Jézus, szent szívek aranya (6031).

A szöveg teljes terjedelme 11, 12 strófa.

Metrumképlete:

x8, x8, x8, x8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Batthyány-kódex, 17. sz. eleje, protestáns (S 6) p. 20, Apostagi graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 8) p. 21v »MEK, Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 9) p. 23, Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 21, Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 12) p. 12r, Vasady-kódex, 1613-1615 körül, világi (S 27) p. 66v, Spáczai graduál, 1619, protestáns (S 38) p. 19, Kálmáncsai graduál, 1623-1628, protestáns (S 41) p. 31, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 40v »MEK, Csurgai graduál, 1630-as évek, protestáns (S 62) p. 6r, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 9, Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele, protestáns (S 71/2) p. 37v, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 10, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 35, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 57, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 8v, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31), Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz., protestáns (H 628) p. 1r.

Nyomtatott kiadásai: Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 28, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 50, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/3) p. 12, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/1) p. 6 »MEK, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/1) p. 9, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/1) p. 9, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/1) p. 7, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/1) p. 6, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/1) p. 9, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/1) p. 8, A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673, protestáns (RMK I 1145/A) p. 11, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 8, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 9, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/1) p. 7, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 24, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/1) p. 9, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/1) p. 7, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 8, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 8, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 9, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 9, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/1) p. 5, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 37, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/1) p. 7, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 6.

Modern kiadása: Nyelvemléktár-14-136.

A dallam kiadása: RMDT2 #74.

analyticum

Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (S 6) p. 20
Apostagi graduál, 17. sz. eleje (S 8) p. 21v
Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (S 9) p. 23
Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 21
Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje (S 12) p. 12r
Vasady-kódex, 1613-1615 körül (S 27) p. 66v
Spáczai graduál, 1619 (S 38) p. 19
Kálmáncsai graduál, 1623-1628 (S 41) p. 31
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 40v
Csurgai graduál, 1630-as évek (S 62) p. 6r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 9
Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele (S 71/2) p. 37v
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 10
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 35
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 57
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 8v
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz. (H 628) p. 1r
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 28
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 50
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/3) p. 12
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/1) p. 6
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/1) p. 9
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/1) p. 9
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/1) p. 7
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/1) p. 6
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/1) p. 9
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/1) p. 8
A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673 (RMK I 1145/A) p. 11
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 8
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 9
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/1) p. 7
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 24
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/1) p. 9
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/1) p. 7
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 8
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 8
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 9
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 9
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/1) p. 5
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 37
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/1) p. 7
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 6

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Batthyány-kódex cím: Hymni de nativitate Domini nostri; Alius
terjedelem: 12 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: IESVN MESEIAS
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: hymnus
Óvári graduál cím: Hymnus de nativitate Domini nostri
terjedelem: 12 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: IESVN MESEIAS
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: hymnus
Vasady-kódex terjedelem: 12 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: IESVN MESEIAS
Spáczai graduál terjedelem: 12 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: IESVN MESEIAS
Balogi cancionale terjedelem: 12 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: IEMKS MESSIAS
Komjátszegi graduál terjedelem: 12 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: IESVS MESSIAS
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/1 P:0007
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál cím: Concentus pii de nativitate Domini nostri Jesu Christi; Hymni; Alius
terjedelem: 11 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: IESVS MESEJS
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: hymnus
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0024
cím: Cantus de adventu Domini. Adventi énekek; Más. Nóta: Jézus, szent szívek aranya
terjedelem: 11 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: IEMKS MSSIAS
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
Nagydobszai graduál műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: hymnus
Kálmáncsai graduál műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: hymnus
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0050
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: hymnus
Pozsonyi toldalék kezdősor: Istentől választott népek, mindnyájan egybegyűljetek
cím: Következnek ékes ritmusú hymnusok az ünnepeknek rendi szerint, úgymint Adventre
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: hymnus
Az keresztyeni üdvözitö nyomtatott forrás: 27:0658/1 P:0006
kezdősor: Istentől választott népek, mindnyájan egybegyűljetek
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: hymnus

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Istentől választott népek, mindnyájan egybegyűljetek Pozsonyi toldalék
Istentől választott népek, mindnyájan egybegyűljetek Az keresztyeni üdvözitö
cím Hymni de nativitate Domini nostri; Alius Batthyány-kódex
Hymnus de nativitate Domini nostri Óvári graduál
Concentus pii de nativitate Domini nostri Jesu Christi; Hymni; Alius Eperjesi graduál
Cantus de adventu Domini. Adventi énekek; Más. Nóta: Jézus, szent szívek aranya Cantionale catholicum
Következnek ékes ritmusú hymnusok az ünnepeknek rendi szerint, úgymint Adventre Pozsonyi toldalék
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Batthyány-kódex
A versnek van akrosztichonja Óvári graduál
A versnek van akrosztichonja Vasady-kódex
A versnek van akrosztichonja Spáczai graduál
A versnek van akrosztichonja Balogi cancionale
A versnek van akrosztichonja Komjátszegi graduál
A versnek van akrosztichonja Eperjesi graduál
A versnek nincs akrosztichonja Cantionale catholicum
akrosztikon IESVN MESEIAS Batthyány-kódex
IESVN MESEIAS Óvári graduál
IESVN MESEIAS Vasady-kódex
IESVN MESEIAS Spáczai graduál
IEMKS MESSIAS Balogi cancionale
IESVS MESSIAS Komjátszegi graduál
IESVS MESEJS Eperjesi graduál
IEMKS MSSIAS Cantionale catholicum
teljes-e? A vers szövege teljes Batthyány-kódex
A vers szövege teljes Óvári graduál
A vers szövege teljes Vasady-kódex
A vers szövege teljes Spáczai graduál
A vers szövege teljes Balogi cancionale
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Keresztyeni isteni ditsiretek
A vers szövege teljes Eperjesi graduál
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Pozsonyi toldalék
A vers szövege teljes Az keresztyeni üdvözitö
terjedelem 12 versszak Batthyány-kódex
12 versszak Óvári graduál
12 versszak Vasady-kódex
12 versszak Spáczai graduál
12 versszak Balogi cancionale
12 versszak Komjátszegi graduál
11 versszak Keresztyeni isteni ditsiretek
11 versszak Eperjesi graduál
11 versszak Cantionale catholicum
11 versszak Pozsonyi toldalék
11 versszak Az keresztyeni üdvözitö
műfaj vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: hymnus
Batthyány-kódex
vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: hymnus
Óvári graduál
vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: hymnus
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál
vallásos
ünnep: Advent
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: hymnus
Nagydobszai graduál
vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: hymnus
Kálmáncsai graduál
vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: hymnus
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: hymnus
Pozsonyi toldalék
vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: hymnus
Az keresztyeni üdvözitö