RPHA editor —

syntheticum

615 Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem – Ps 103=104

Irodalomtörténeti adatok

A kötet szignálása szerint szerezte Bogáti Fazakas Miklós, nem dedikált. Idegen minta: Ps 103=104. Akrosztichonja: ISTEN GONDIA ASz ELEOK ETKEK. Nincs kolofon. Keletkezési idő korábban, mint kb. 1583.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Egy szép dologról én emlékezném, ha meghallgatnátok (0324), Panaszolkodunk most országunknak ily nagy pusztaságán (1171), Zsigmond királynak mondom fogságát, nagy nyomorúságát (1495), László király ő fogságáról (5108).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá (1159).

A szöveg teljes terjedelme 26 strófa.

Metrumképlete:

a16(5,5,6), a16(5,5,6), a16(5,5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Szenterzsébeti Bogáthi-kódex, 1607-1608, szombatos (S 22) p. 120r, Jancsó-kódex, 1615-1618, szombatos (S 31) p. 81r, Péchi Simon-énekeskönyv, 1615, szombatos (S 33) p. 206, Mátéfi János kódexe, 1620-1634, szombatos (S 39) p. 195v, Abasfalvi zsoltárkönyv, 1631, unitárius (S 53) p. 130r, Thordai-kódex, 1657 előtt, unitárius (S 80) p. 758, Kövendi János-kódex, 1679, unitárius (S 105/2) p. 175, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 259, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 272, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 335, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 58v, Magyari Péter kódexe, 1704, szombatos (S 167/1) p. 207.

Nyomtatott kiadásai: Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 415, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 272, Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700, unitárius (RMK I 1558) p. 122.

Modern kiadása: Psalterium-1979-168.

A dallam kiadása: RMDT1 753.

analyticum

Szenterzsébeti Bogáthi-kódex, 1607-1608 (S 22) p. 120r
Jancsó-kódex, 1615-1618 (S 31) p. 81r
Péchi Simon-énekeskönyv, 1615 (S 33) p. 206
Mátéfi János kódexe, 1620-1634 (S 39) p. 195v
Abasfalvi zsoltárkönyv, 1631 (S 53) p. 130r
Thordai-kódex, 1657 előtt (S 80) p. 758
Kövendi János-kódex, 1679 (S 105/2) p. 175
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 259
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 272
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 335
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 58v
Magyari Péter kódexe, 1704 (S 167/1) p. 207
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 415
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 272
Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700 (RMK I 1558) p. 122

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 104. Isten gondja az élők étkek
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN GONDIA ASz ELEOK ETKEK THA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN GONDIA ASz ELEOK ETKEK THA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0415
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN GONDIA ASz ELEOK ETKEK THA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0272
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN GONDIA ASz ELEOK ETKEK THA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Imadsagos es enekes nyomtatott forrás: 27:1558 P:0122
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN GONDIA ASz ELEOK ETKEK THA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Komjátszegi graduál akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN GONDJA ASz ELEOM ETKEK THA
Csonka antifonálé akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN GONDJA ASz ELEOM ETKEK
megjegyzések: Az utolsó versszakot átsatírozták.

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Ps. 104. Isten gondja az élők étkek Péchi Simon-énekeskönyv
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Isteni ditsiretek, imadságos
A versnek van akrosztichonja Isteni dicsiretek, imadsagok
A versnek van akrosztichonja Imadsagos es enekes
A versnek van akrosztichonja Komjátszegi graduál
A versnek van akrosztichonja Csonka antifonálé
akrosztikon ISTEN GONDIA ASz ELEOK ETKEK THA Péchi Simon-énekeskönyv
ISTEN GONDIA ASz ELEOK ETKEK THA Kövendi János-kódex
ISTEN GONDIA ASz ELEOK ETKEK THA Isteni ditsiretek, imadságos
ISTEN GONDIA ASz ELEOK ETKEK THA Isteni dicsiretek, imadsagok
ISTEN GONDIA ASz ELEOK ETKEK THA Imadsagos es enekes
ISTEN GONDJA ASz ELEOM ETKEK THA Komjátszegi graduál
ISTEN GONDJA ASz ELEOM ETKEK Csonka antifonálé
megjegyzések Az utolsó versszakot átsatírozták. Csonka antifonálé
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Imadsagos es enekes