RPHA editor —

syntheticum

597 Isten hívei, akik vagytok – Temetési dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Akrosztichonja: IESWS VITA. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1582.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Hagyjátok el, hű keresztyének (0473), Jer, temessük el a testet (0659), Mária, dicsőségnek anyja (6033).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Hallottuk, Úristen, atyáinktól (516).

A szöveg teljes terjedelme 9, 10 strófa.

Metrumképlete:

a9, a9, a9, a9

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > alkalmi ének > temetési ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Nyomtatott kiadásai: Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 251v, Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül, protestáns (RMNy 648) p. 35v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/2) p. 15v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/2) p. 13v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/2) p. 12v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/2) p. 12v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/4) p. 28, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 782, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 687, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 308, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 21, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 454, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 672, In exequiis defunctorum Lőcse, 1682, protestáns (RMK I 1288/A) p. 60, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A) p. 89, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 66, In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1618/P) p. 70.

A dallam kiadása: RMDT1 #200.

analyticum

Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 251v
Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül (RMNy 648) p. 35v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/2) p. 15v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/2) p. 13v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/2) p. 12v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/2) p. 12v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/4) p. 28
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 782
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 687
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 308
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 21
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 454
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 672
In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (RMK I 1288/A) p. 60
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A) p. 89
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 66
In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/P) p. 70

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0251-B
cím: Temetésre. Nóta: Jer, temessük
terjedelem: 10 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: IESWS VITA D
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Énekeskönyv nyomtatott forrás: 28:0648 P:0035-B
cím: Cantiones funebrales
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0782
kezdősor: Isten hívei, kik vagytok
cím: Halott temetéskorra való válogatott keresztyéni énekek
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IESUS VITA D
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0672
cím: Temetéskor és halottaknál való énekek; Más. Nóta: Mária, dicsőségnek anyja
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: IESUS ATA D
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/4 P:0028
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0308
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/2 P:0015-B
főcím: Halott temetéskorra való énekek; Harmadik rész, melyben vannak az énekek, melyeket a sír felett szoktanak mondani
cím: Más. Mivelhogy a hív ember a halál által örömre megyen, nem kell kimúlásán keseregni. Nóta: Hagyjátok el, hív keresz. etc.
terjedelem: 10 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: IESVS VITA D
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Isten hívei, kik vagytok Kereszteni isteni dicsiretek
főcím Halott temetéskorra való énekek; Harmadik rész, melyben vannak az énekek, melyeket a sír felett szoktanak mondani Keresztyeni enekek
cím Temetésre. Nóta: Jer, temessük Enekec harom rendbe
Cantiones funebrales Énekeskönyv
Halott temetéskorra való válogatott keresztyéni énekek Kereszteni isteni dicsiretek
Temetéskor és halottaknál való énekek; Más. Nóta: Mária, dicsőségnek anyja Cantionale catholicum
Más. Mivelhogy a hív ember a halál által örömre megyen, nem kell kimúlásán keseregni. Nóta: Hagyjátok el, hív keresz. etc. Keresztyeni enekek
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Enekec harom rendbe
A versnek van akrosztichonja Kereszteni isteni dicsiretek
A versnek van akrosztichonja Cantionale catholicum
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni enekek
akrosztikon IESWS VITA D Enekec harom rendbe
IESUS VITA D Kereszteni isteni dicsiretek
IESUS ATA D Cantionale catholicum
IESVS VITA D Keresztyeni enekek
teljes-e? A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
terjedelem 10 versszak Enekec harom rendbe
9 versszak Cantionale catholicum
10 versszak Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
alkalom: temetés
Enekec harom rendbe
vallásos
alkalom: temetés
Énekeskönyv
vallásos
alkalom: temetés
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
alkalom: temetés
Cantionale catholicum
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Keresztyeni enekek