RPHA editor —

syntheticum

590 Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem – Ps 56=57

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte István deák, nem dedikált. Idegen minta: Ps 56=57. Akrosztichonja: ISTVAN DEAK KESzE. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: A nagy bölcs teremtést aki meggondolja (0027), Dávid prófétának imádkozásáról (0242), Hatalmas urakról nektek emlékezem (0525), Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (0940), Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (0952), Hálaadásunkban rólad emlékezünk (0478).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A jó hitű ember szelíd e világon (14), A nagy bölcs teremtést aki meggondolja (27), Dávid prófétának imádkozásáról (242), Dicsérem az Istent az én életemben (253), Egykor a szent nemzet egy kérdést támaszta (325), Gondolkodjál, ember, a te bűneidről (431), Hatalmas, bosszús Úr, mutasd fel magadat (523), Hatalmas Úristen, rólad emlékezünk (526), Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (550), Krisztus Urunk mondja, minden meghallgassa (814), Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (952), Nagy dolgok voltanak immár a világban (1028), Panaszát, Úristen, mi szegény hazánknak (1169), Seregeknek Ura és erős Istene (1224), Siess, nagy Úristen, én segítségemre (1231), Sok jótéteményen nagyon csodálkozván (1259), Szükség erről nekünk gyakran emlékeznünk (1342), Vajon meddig akarsz engem kesergetni (1455).

A szöveg teljes terjedelme 11, 13, 14 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Detsi-kódex, 1609-1613, világi (S 25) p. 11v, Vasady-kódex, 1613-1615 körül, világi (S 27) p. 87r, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 545, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 134, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 463, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 253, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 267, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 329, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 60v, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 95, Note manuscrite, 16. sz., világi (H 781).

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. V2r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 77, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 45, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 45, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 63r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 41, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 106v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 50, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 192, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 39v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 418 »MEK, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 114, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 45v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 43r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 397, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 43r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 399, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 94, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 623, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 536, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 87, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 87, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 68, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 81, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 87, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 109, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 201, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 87, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 93, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 610, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 87, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 77, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 202, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 202, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 90, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 204, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 204, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 62, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 267, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 97, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 85.

Modern kiadása: RMKT-8-4.

A dallam kiadása: RMDT1 #23.

analyticum

Detsi-kódex, 1609-1613 (S 25) p. 11v
Vasady-kódex, 1613-1615 körül (S 27) p. 87r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 545
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 134
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 463
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 253
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 267
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 329
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 60v
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 95
Note manuscrite, 16. sz. (H 781)
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 77
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 45
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 45
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 63r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 41
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 106v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 50
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 192
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 39v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 418
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 114
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 45v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 43r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 397
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 43r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 399
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 94
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 623
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 536
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 87
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 87
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 68
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 81
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 87
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 109
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 201
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 87
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 93
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 610
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 87
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 77
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 202
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 202
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 90
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 204
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 204
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 62
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 267
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 97
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 85

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Detsi-kódex terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Vasady-kódex cím: Cantio pulchra
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: IZTVAN DEAK KESzE
Kecskeméti graduál terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ISTVAN DEAK KESzE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Komjátszegi graduál terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ISTVAN DEAK KESzE
Csonka antifonálé terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ISTVAN DEAK KESzE
Szoszna Demeter-énekeskönyv terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0045
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ISTVAN DEAK KESzE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00V2-A
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ISTVAN DEAK KESzE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0077
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ISTVAN DEAK KESzE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0063-A
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ISTVAN DEAK KESzE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0192
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 56.
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTVAN DEAK KESzE
megjegyzések: Előszó: Világ kegyetlene ellen
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: világ háborgatásakor
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0039-B
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ISTVAN DEAK KESzE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0399
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ISTVAN DEAK KESzE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0623
cím: Az anyaszentegyházról
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ISTVAN DEAK KESzE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: anyaszentegyházért
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0610
cím: Szent Dávid zsoltári; Psalmus 56. Miserere mei Deus, miserere mei, quoniam in te etc. Nóta: Hálaadásunkban etc.
terjedelem: 13 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ISTVAN EAK KESzE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0267
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ISTVAN DEAK KESzE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0090
cím: Dávid az Engaddi barlangban az eltemettetett Krisztusnak példája, segítséget kér ellenségi ellen, azt megnyervén, közönséges hálaadásokat fogad Istennek
terjedelem: 11 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ISMHNEAKHSzE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0106-B
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ISTVAN DEAK KESzE
megjegyzések: RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc.;S 57: Szentháromság-nap után 17. vasárnap; Szentháromság-nap után 23. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után 17. vasárnap; Szentháromság-nap után 23. vasárnap
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: világ háborgatásakor
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0418
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ISTVAN DEAK KESzE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: anyaszentegyházért
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0114
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; 57. zsoltár
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Cantio pulchra Vasady-kódex
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 56. Az kereztieni gievlekezetben
Az anyaszentegyházról Kereszteni isteni dicsiretek
Szent Dávid zsoltári; Psalmus 56. Miserere mei Deus, miserere mei, quoniam in te etc. Nóta: Hálaadásunkban etc. Cantionale catholicum
Dávid az Engaddi barlangban az eltemettetett Krisztusnak példája, segítséget kér ellenségi ellen, azt megnyervén, közönséges hálaadásokat fogad Istennek Soltari énekek
Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; 57. zsoltár Szent Biblia
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Vasady-kódex
A versnek van akrosztichonja Kecskeméti graduál
A versnek van akrosztichonja Komjátszegi graduál
A versnek van akrosztichonja Csonka antifonálé
A versnek van akrosztichonja Enekes könyv
A versnek van akrosztichonja A Keresztyéni Gyülekezetben
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gyülekezetben
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gywlekezetben
A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni enekek
A versnek van akrosztichonja Isteni ditsiretek, imadságos
A versnek van akrosztichonja Kereszteni isteni dicsiretek
A versnek van akrosztichonja Cantionale catholicum
A versnek van akrosztichonja Isteni dicsiretek, imadsagok
A versnek nincs akrosztichonja Soltari énekek
A versnek van akrosztichonja Enekec harom rendbe
A versnek van akrosztichonja Ditseretekel s egyéb
akrosztikon IZTVAN DEAK KESzE Vasady-kódex
ISTVAN DEAK KESzE Kecskeméti graduál
ISTVAN DEAK KESzE Komjátszegi graduál
ISTVAN DEAK KESzE Csonka antifonálé
ISTVAN DEAK KESzE Enekes könyv
ISTVAN DEAK KESzE A Keresztyéni Gyülekezetben
ISTVAN DEAK KESzE A keresztyeni gyülekezetben
ISTVAN DEAK KESzE A keresztyeni gywlekezetben
ISTVAN DEAK KESzE Az kereztieni gievlekezetben
ISTVAN DEAK KESzE Keresztyeni enekek
ISTVAN DEAK KESzE Isteni ditsiretek, imadságos
ISTVAN DEAK KESzE Kereszteni isteni dicsiretek
ISTVAN EAK KESzE Cantionale catholicum
ISTVAN DEAK KESzE Isteni dicsiretek, imadsagok
ISMHNEAKHSzE Soltari énekek
ISTVAN DEAK KESzE Enekec harom rendbe
ISTVAN DEAK KESzE Ditseretekel s egyéb
megjegyzések Előszó: Világ kegyetlene ellen Az kereztieni gievlekezetben
RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc.;S 57: Szentháromság-nap után 17. vasárnap; Szentháromság-nap után 23. vasárnap Enekec harom rendbe
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Detsi-kódex
A vers szövege teljes Vasady-kódex
A vers szövege teljes Kecskeméti graduál
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Kereszteni isteni dicsiretek
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Ditseretekel s egyéb
terjedelem 8 versszak Detsi-kódex
14 versszak Vasady-kódex
14 versszak Kecskeméti graduál
14 versszak Komjátszegi graduál
14 versszak Csonka antifonálé
11 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
14 versszak Enekes könyv
14 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
14 versszak A keresztyeni gyülekezetben
14 versszak A keresztyeni gywlekezetben
14 versszak Keresztyeni enekek
14 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
14 versszak Kereszteni isteni dicsiretek
13 versszak Cantionale catholicum
14 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
11 versszak Soltari énekek
14 versszak Enekec harom rendbe
14 versszak Ditseretekel s egyéb
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kecskeméti graduál
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekes könyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: világ háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: anyaszentegyházért
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Cantionale catholicum
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után 17. vasárnap; Szentháromság-nap után 23. vasárnap
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: világ háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: anyaszentegyházért
Ditseretekel s egyéb
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szent Biblia