RPHA editor —

syntheticum

584 Immáron a Nap feljövén – Vasárnap reggeli hymnus

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Hymnus ad Primam. AH,51,40, CH,9272. Lásd: Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (406), Mi, keresztyének, teneked (916). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1561.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Lauda mater ecclesia (7016), Novo decurrens lumine (7066), Iam lucis orto sidere (7065), Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (0418), Üdvözítőnk Anyja, Szent Szűz (6004), Dicsőség mennyben Istennek (6005), Nagy Istennek Szent Angyala (6006), Gyermek Szent Szűztől születék (6007), Mivel már beesteledett (6030).

A szöveg teljes terjedelme 5, 6, 7 strófa.

Metrumképlete:

x8(4,4), x8(4,4), x8(4,4), x8(4,4)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Batthyány-kódex, 17. sz. eleje, protestáns (S 6) p. 115, Apostagi graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 8) p. 45r »MEK, Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 9) p. 80, Rádai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 11) p. 131, Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 12) p. 66r, Csáti graduál, 1602, protestáns (S 15) p. 40r, Spáczai graduál, 1619, protestáns (S 38) p. 163, Kálmáncsai graduál, 1623-1628, protestáns (S 41) p. 105, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 274v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 15, Csurgai graduál, 1630-as évek, protestáns (S 62) p. 34r, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 39, Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele, protestáns (S 71/2) p. 24r, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 65, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 3, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 3, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 17, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 56, Kassai István énekgyűjteménye, 1629, unitárius (H 32) p. 3v, Simontornyai graduál, 17. sz. második fele, protestáns (H 600/A) p. 2r.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/2, [fakszimile kiadás]) p. a1r, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 5r, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 165v, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 1, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 4, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 142, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/3) p. 35, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/1) p. 179 »MEK, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 146, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/1) p. 55, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/1) p. 55, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/1) p. 64, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/1) p. 37, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/1) p. 55, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/1) p. 53, A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673, protestáns (RMK I 1145/A) p. 59, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 56, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 202 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 55, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/1) p. 64, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 557, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/1) p. 55, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 143 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/1) p. 44, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 56, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 56, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 159, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 58, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 58, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/1) p. 33, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 4, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/1) p. 47, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 39.

Modern kiadása: Nyelvemléktár-14-183.

A dallam kiadásai: RMDT1 #155, RMDT2 #75, RMDT2 #76, RMDT2 #84, RMDT2 #85, RMDT2 #91, NZ-3-150.

analyticum

Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (S 6) p. 115
Apostagi graduál, 17. sz. eleje (S 8) p. 45r
Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (S 9) p. 80
Rádai graduál, 17. sz. eleje (S 11) p. 131
Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje (S 12) p. 66r
Csáti graduál, 1602 (S 15) p. 40r
Spáczai graduál, 1619 (S 38) p. 163
Kálmáncsai graduál, 1623-1628 (S 41) p. 105
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 274v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 15
Csurgai graduál, 1630-as évek (S 62) p. 34r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 39
Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele (S 71/2) p. 24r
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 65
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 3
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 3
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 17
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 56
Kassai István énekgyűjteménye, 1629 (H 32) p. 3v
Simontornyai graduál, 17. sz. második fele (H 600/A) p. 2r
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/2, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 5r
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 165v
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 1
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 4
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 142
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/3) p. 35
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/1) p. 179
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 146
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/1) p. 55
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/1) p. 55
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/1) p. 64
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/1) p. 37
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/1) p. 55
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/1) p. 53
A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673 (RMK I 1145/A) p. 59
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 56
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 202
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 55
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/1) p. 64
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 557
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/1) p. 55
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 143
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/1) p. 44
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 56
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 56
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 159
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 58
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 58
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/1) p. 33
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 4
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/1) p. 47
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 39

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kassai István énekgyűjteménye cím: Hymnus Iam lucis orto
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: hymnus
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/2 P:00a1-A
cím: A keresztyéni gyülekezetben való reggeli éneklések, melyeket primáknak hívnak; Reggeli éneklések; Hymnus Iam lucis orto etc.
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Spáczai graduál cím: Hymni quotidiani ad matutinas preces
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Csurgai graduál cím: Hymni sequuntur quotidiani ac usuales
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: hymnus
Balogi cancionale kezdősor: A nap feljővén immáron
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Reggeli ének
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Batthyány-kódex cím: Hymni quotidiani ad matutinas preces
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál cím: Hymni quotidiani ad matutinas preces
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál cím: Hymni quotidiani; Iam lucis orto sidere
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: hymnus
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0005-A
cím: Reggeli éneklések; Úr napján, az az vasárnapon való reggeli dicséretek a Krisztusnak országlásáról; A felül elmondott psalmus után mindjárast e hymnust avagy mást kell mondani, amely a szentegyházi szolgáknak inkább tetszik. Hymnus. Iam lucis orto etc.
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0001
cím: Adventustól fogván Krisztus születése napjáig; Krisztus eljövéséről való szép dicséretek; Hymnus. Iam lucis orto sidere etc. nótájára
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: hymnus
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0557
kezdősor: A nap feljővén immáron
cím: Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más. Iam lucis orto sidere etc. Nóta: Fénylik a nap fényességgel etc.
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: hymnus
tartalom 2: különb-különbféle
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0159
kezdősor: A nap feljővén immáron
cím: Reggeli ének
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
napszakok: reggel
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0202
kezdősor: A nap feljővén immáron
cím: Hetedszakára való hét könyörgő reggeli énekek
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
napszakok: reggel
Kálmáncsai graduál műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Nagydobszai graduál műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/3 P:0035
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0004
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Az keresztyeni üdvözitö nyomtatott forrás: 27:0658/1 P:0179
kezdősor: A nap feljővén immáron
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Pozsonyi toldalék kezdősor: A nap feljővén immáron
cím: Hymni quotidiani ad preces matutinas
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0165-B
főcím: A híveknek reggeli könyörgésük
élőfej: Isteni dicséretek
cím: Hymnus. Iam lucis orto etc.
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 541: Quasimodo; Szentháromság-nap után 4. vasárnap; Szentháromság-nap után 9. vasárnap; prédikáció előtt; A kötetkompozíció alapján került beemelésre ez a főcím. A kötet jellege miatt a műfajnál a reggelhez, s nem a primához osztottuk be ezt az éneket.
műfaj: vallásos
ünnep: Quasimodo; Szentháromság-nap után 4. vasárnap; Szentháromság-nap után 9. vasárnap
napszakok: reggel
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: hymnus

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor A nap feljővén immáron Balogi cancionale
A nap feljővén immáron Cantionale catholicum
A nap feljővén immáron Soltari énekek
A nap feljővén immáron Cantvs catholici
A nap feljővén immáron Az keresztyeni üdvözitö
A nap feljővén immáron Pozsonyi toldalék
főcím A híveknek reggeli könyörgésük Enekec harom rendbe
élőfej Isteni dicséretek Enekec harom rendbe
cím Hymnus Iam lucis orto Kassai István énekgyűjteménye
A keresztyéni gyülekezetben való reggeli éneklések, melyeket primáknak hívnak; Reggeli éneklések; Hymnus Iam lucis orto etc. A Keresztyéni Gyülekezetben
Hymni quotidiani ad matutinas preces Spáczai graduál
Hymni sequuntur quotidiani ac usuales Csurgai graduál
Reggeli ének Szoszna Demeter-énekeskönyv
Hymni quotidiani ad matutinas preces Batthyány-kódex
Hymni quotidiani ad matutinas preces Rádai graduál
Hymni quotidiani; Iam lucis orto sidere Eperjesi graduál
Reggeli éneklések; Úr napján, az az vasárnapon való reggeli dicséretek a Krisztusnak országlásáról; A felül elmondott psalmus után mindjárast e hymnust avagy mást kell mondani, amely a szentegyházi szolgáknak inkább tetszik. Hymnus. Iam lucis orto etc. A keresztyeni gywlekezetben
Adventustól fogván Krisztus születése napjáig; Krisztus eljövéséről való szép dicséretek; Hymnus. Iam lucis orto sidere etc. nótájára Az kereztieni gievlekezetben
Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más. Iam lucis orto sidere etc. Nóta: Fénylik a nap fényességgel etc. Cantionale catholicum
Reggeli ének Soltari énekek
Hetedszakára való hét könyörgő reggeli énekek Cantvs catholici
Hymni quotidiani ad preces matutinas Pozsonyi toldalék
Hymnus. Iam lucis orto etc. Enekec harom rendbe
megjegyzések RMNy 541: Quasimodo; Szentháromság-nap után 4. vasárnap; Szentháromság-nap után 9. vasárnap; prédikáció előtt; A kötetkompozíció alapján került beemelésre ez a főcím. A kötet jellege miatt a műfajnál a reggelhez, s nem a primához osztottuk be ezt az éneket. Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Kassai István énekgyűjteménye
A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Batthyány-kódex
A vers szövege teljes Rádai graduál
A vers szövege teljes Eperjesi graduál
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Cantvs catholici
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
terjedelem 5 versszak Kassai István énekgyűjteménye
6 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
5 versszak Batthyány-kódex
5 versszak Rádai graduál
5 versszak Eperjesi graduál
5 versszak A keresztyeni gywlekezetben
5 versszak Az kereztieni gievlekezetben
7 versszak Cantionale catholicum
6 versszak Soltari énekek
7 versszak Cantvs catholici
5 versszak Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
tartalom 1: hymnus
Kassai István énekgyűjteménye
vallásos
hét napjai: vasárnap
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Spáczai graduál
vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: hymnus
Csurgai graduál
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Batthyány-kódex
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál
vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál
vallásos
hét napjai: vasárnap
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: hymnus
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: hymnus
tartalom 2: különb-különbféle
Cantionale catholicum
vallásos
napszakok: reggel
Soltari énekek
vallásos
napszakok: reggel
Cantvs catholici
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Kálmáncsai graduál
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Nagydobszai graduál
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
hét napjai: vasárnap
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Az keresztyeni üdvözitö
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Pozsonyi toldalék
vallásos
ünnep: Quasimodo; Szentháromság-nap után 4. vasárnap; Szentháromság-nap után 9. vasárnap
napszakok: reggel
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: hymnus
Enekec harom rendbe
nótajelzés (kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben