RPHA editor —

syntheticum

577 Imádunk mi téged, Szentháromság – Szentháromság-ének

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Felix namque decoris ornamentum (5064), Fényességes tengernek csillaga (0417), Légy irgalmas, Úristen, minekünk (0834), Angyaloknak nagyságos asszonya (0099), Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (0639), Salve Mater misericordiae (5168).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (639), Táborával Saul körülfoga (1353).

A szöveg teljes terjedelme 8, 10 strófa.

Metrumképlete:

a10(4,6), a10(4,6), a10(4,6), a10(4,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > dogmatika > káté-ének > Szent Háromság-ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 53v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 395, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 304, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 282.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. F1r, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 166, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 175, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 108v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 39v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 213, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 153, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 101v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 136 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 116r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 111v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 184, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 111v, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 90, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 140, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 257, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 231, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 45v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 191, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 65, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 235, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 235, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 185, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 223, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 235, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 301, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 418, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 235, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 263, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 290, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 235, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 69 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 212, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 423, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 423, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 477, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 477, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 177, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 277, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 242.

A dallam kiadásai: RMDT1 #43, RMDT1 #46, MZ-1981-193.

analyticum

Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 53v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 395
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 304
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 282
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 166
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 175
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 108v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 39v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 213
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 153
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 101v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 136
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 116r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 111v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 184
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 111v
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 90
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 140
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 257
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 231
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 45v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 191
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 65
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 235
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 235
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 185
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 223
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 235
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 301
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 418
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 235
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 263
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 290
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 235
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 69
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 212
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 423
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 423
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 477
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 477
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 177
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 277
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 242

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0213
nótajelzés: 5168
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00F1-A
cím: Szentegyházi könyörgések; Azonról a Salve Mater nótájára [Az üdvösségnek igaz útjáról]
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
nótajelzés: 5168(kotta)
műfaj: vallásos
dogmatika: Szentháromság-ének
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0166
cím: Szentegyházbeli dicséretek; Azonról a Salve Mater nótájára [Az üdvösségnek igaz útjáról]
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: Szentháromság-ének
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0108-B
cím: Reggeli éneklések; Más könyörgés a Szentháromságnak, azon nótára
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: Szentháromság-ének
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0101-B
cím: Ünnepekre való énekek; Szentháromság-napjára; Más. Nóta: Légy irgalmas Úr. etc.
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
dogmatika: Szentháromság-ének
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0290
cím: Cantus de Sacrosancta Trinitate. A Szentháromságról; Más. Nóta: Angyaloknak nagyságos asszonya
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
dogmatika: Szentháromság-ének
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0231
cím: A Szentháromságról
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
dogmatika: Szentháromság-ének
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0136
cím: A Szentháromságról
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
dogmatika: Szentháromság-ének
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0039-B
cím: A hit ágazatiról; Más könyörgés a Szentháromságnak, azon nótára
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 541: Szentháromság-nap; katekizmuskor; prédikáció előtt;S 57: Szentháromság-nap
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
dogmatika: Szentháromság-ének
alkalom: katekizmuskor
tartalom 1: könyörgés
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0257
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0185
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0153
főcím: A Szentháromságról
élőfej: A Szentháromságról való dicséretek
cím: Azonról [A Szentháromságról]. Salve Mater nótájára
terjedelem: 8
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
dogmatika: Szentháromság-ének

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A Szentháromságról Az kereztieni gievlekezetben
élőfej A Szentháromságról való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Szentegyházi könyörgések; Azonról a Salve Mater nótájára [Az üdvösségnek igaz útjáról] A Keresztyéni Gyülekezetben
Szentegyházbeli dicséretek; Azonról a Salve Mater nótájára [Az üdvösségnek igaz útjáról] Enekes könyv
Reggeli éneklések; Más könyörgés a Szentháromságnak, azon nótára A keresztyeni gywlekezetben
Ünnepekre való énekek; Szentháromság-napjára; Más. Nóta: Légy irgalmas Úr. etc. Keresztyeni enekek
Cantus de Sacrosancta Trinitate. A Szentháromságról; Más. Nóta: Angyaloknak nagyságos asszonya Cantionale catholicum
A Szentháromságról Kereszteni isteni dicsiretek
A Szentháromságról Ditseretekel s egyéb
A hit ágazatiról; Más könyörgés a Szentháromságnak, azon nótára Enekec harom rendbe
Azonról [A Szentháromságról]. Salve Mater nótájára Az kereztieni gievlekezetben
megjegyzések RMNy 541: Szentháromság-nap; katekizmuskor; prédikáció előtt;S 57: Szentháromság-nap Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
terjedelem 8 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
8 versszak Enekes könyv
8 versszak A keresztyeni gywlekezetben
8 versszak Keresztyeni enekek
10 versszak Cantionale catholicum
8 versszak Enekec harom rendbe
8 Az kereztieni gievlekezetben
műfaj vallásos
dogmatika: Szentháromság-ének
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
dogmatika: Szentháromság-ének
Enekes könyv
vallásos
dogmatika: Szentháromság-ének
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
dogmatika: Szentháromság-ének
Keresztyeni enekek
vallásos
közönséges időben: közönséges
dogmatika: Szentháromság-ének
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
dogmatika: Szentháromság-ének
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
dogmatika: Szentháromság-ének
Ditseretekel s egyéb
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
dogmatika: Szentháromság-ének
alkalom: katekizmuskor
tartalom 1: könyörgés
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
dogmatika: Szentháromság-ének
Az kereztieni gievlekezetben
nótajelzés 5168
5168(kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben