RPHA editor —

syntheticum

573 Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek – Ps 100=101

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Ghyczy János, nem dedikált. Idegen minta: Ps 100=101. Akrosztichonja: IEANNES GICSII. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (1031).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Erős ellenségét, Góliátot, Dávid hogy megveré (390), Ha ki sok szerencsén, háborún járt, jó vénségre jutott (458), Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (483), Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (1031).

A szöveg teljes terjedelme 12, 13 strófa.

Metrumképlete:

a16(6,4,6), a16(6,4,6), a16(6,4,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 128v »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 169, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 508, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 244, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 259, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 321, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 47v.

Nyomtatott kiadásai: Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 55r, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 356, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 63v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 59r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 59r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 384, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 128, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 120, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 120, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 91, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 111, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 120, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 150, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 243, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 120, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 124, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 120, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 107, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 245, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 245, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 248, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 248, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 86, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 259, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 134, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 118.

A dallam kiadása: RMDT1 #107.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 128v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 169
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 508
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 244
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 259
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 321
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 47v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 55r
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 356
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 63v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 59r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 59r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 384
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 128
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 120
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 120
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 91
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 111
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 120
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 150
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 243
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 120
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 124
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 120
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 107
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 245
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 245
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 248
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 248
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 86
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 259
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 134
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 118

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Bölöni-kódex cím: Isteni dicséretek; Ének, ez is szép
terjedelem: 12 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: JEANNES GICzII
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Komjátszegi graduál terjedelem: 12 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
akrosztikon: [I]KADNES GTASSI
Csonka antifonálé terjedelem: 13 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: IOANNES GICSII
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0055-A
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek
terjedelem: 2 sor
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0384
terjedelem: 13 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0091
terjedelem: 13 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: IEANNES GITSII
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0128
terjedelem: 13 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: IEANNES GICSII
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0259
kezdősor: Ilyen fogadást tőn a szent Dávid a nagy Úristennek
terjedelem: 13 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: IKANNES GITSII
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Ilyen fogadást tőn a szent Dávid a nagy Úristennek Isteni dicsiretek, imadsagok
cím Isteni dicséretek; Ének, ez is szép Bölöni-kódex
A psalmusokból való isteni dicséretek Keresztyeni enekek
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Bölöni-kódex
A versnek nincs akrosztichonja Komjátszegi graduál
A versnek van akrosztichonja Csonka antifonálé
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni isteni ditsiretek
A versnek van akrosztichonja Keresztyéni isteni dicséretek
A versnek van akrosztichonja Isteni dicsiretek, imadsagok
akrosztikon JEANNES GICzII Bölöni-kódex
[I]KADNES GTASSI Komjátszegi graduál
IOANNES GICSII Csonka antifonálé
IEANNES GITSII Keresztyeni isteni ditsiretek
IEANNES GICSII Keresztyéni isteni dicséretek
IKANNES GITSII Isteni dicsiretek, imadsagok
teljes-e? A vers szövege teljes Bölöni-kódex
töredék - töredék terjedelme Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
töredék - töredék terjedelme Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Keresztyeni isteni ditsiretek
A vers szövege teljes Keresztyéni isteni dicséretek
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
terjedelem 12 versszak Bölöni-kódex
12 versszak Komjátszegi graduál
13 versszak Csonka antifonálé
2 sor Keresztyeni enekek
13 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
13 versszak Keresztyeni isteni ditsiretek
13 versszak Keresztyéni isteni dicséretek
13 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Bölöni-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok