RPHA editor —

syntheticum

562 Igaz bíró, nagy Úristen – Kedd reggeli hymnus

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Feria tertia hymnus. AH,30,153, CH,17061. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1561.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Lauda mater ecclesia (7016), Mennyből jövök most hozzátok (7060).

A szöveg teljes terjedelme 3 strófa.

Metrumképlete:

x8, x8, x8, x8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Batthyány-kódex, 17. sz. eleje, protestáns (S 6) p. 117, Apostagi graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 8) p. 46r »MEK, Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 9) p. 82, Rádai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 11) p. 134, Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 12) p. 67r, Csáti graduál, 1602, protestáns (S 15) p. 41r, Spáczai graduál, 1619, protestáns (S 38) p. 165, Kálmáncsai graduál, 1623-1628, protestáns (S 41) p. 108, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 275r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 16, Csurgai graduál, 1630-as évek, protestáns (S 62) p. 34v, Béllyei graduál, 1642-1653, protestáns (S 64) p. 37, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 41, Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele, protestáns (S 71/2) p. 24v, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 66, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 54, Simontornyai graduál, 17. sz. második fele, protestáns (H 600/A) p. 4v.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/2, [fakszimile kiadás]) p. b2v, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 23r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/3) p. 36, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/1) p. 181 »MEK, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/1) p. 56, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/1) p. 56, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/1) p. 65, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/1) p. 38, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/1) p. 56, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/1) p. 54, A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673, protestáns (RMK I 1145/A) p. 60, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 57, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 56, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/1) p. 65, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 558, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/1) p. 56, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/1) p. 45, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 57, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 57, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 59, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 59, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/1) p. 34, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/1) p. 48, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 40.

Modern kiadása: Nyelvemléktár-14-184.

A dallam kiadásai: RMDT1 #171, RMDT2 #85, MZ-1981-204.

analyticum

Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (S 6) p. 117
Apostagi graduál, 17. sz. eleje (S 8) p. 46r
Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (S 9) p. 82
Rádai graduál, 17. sz. eleje (S 11) p. 134
Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje (S 12) p. 67r
Csáti graduál, 1602 (S 15) p. 41r
Spáczai graduál, 1619 (S 38) p. 165
Kálmáncsai graduál, 1623-1628 (S 41) p. 108
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 275r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 16
Csurgai graduál, 1630-as évek (S 62) p. 34v
Béllyei graduál, 1642-1653 (S 64) p. 37
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 41
Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele (S 71/2) p. 24v
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 66
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 54
Simontornyai graduál, 17. sz. második fele (H 600/A) p. 4v
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/2, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 23r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/3) p. 36
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/1) p. 181
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/1) p. 56
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/1) p. 56
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/1) p. 65
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/1) p. 38
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/1) p. 56
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/1) p. 54
A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673 (RMK I 1145/A) p. 60
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 57
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 56
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/1) p. 65
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 558
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/1) p. 56
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/1) p. 45
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 57
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 57
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 59
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 59
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/1) p. 34
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/1) p. 48
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 40

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Batthyány-kódex cím: Hymni quotidiani ad matutinas preces; 3. hymnus
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Nagydobszai graduál műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál cím: Hymni quotidiani ad matutinas preces; 3. hymnus
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Spáczai graduál cím: Hymni quotidiani ad matutinas preces; Hymnus tertius
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Csáti graduál műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál cím: Hymni quotidiani. Alius. Rector potens verax Deus
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: hymnus
Csurgai graduál cím: Hymni sequuntur quotidiani ac usuales
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: hymnus
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Más reggeli ének
műfaj: vallásos
napszakok: reggel
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/2 P:00b2-B
cím: A keresztyéni gyülekezetben való reggeli éneklések, melyeket primáknak hívnak; Reggeli éneklések; Hymnus rector potens
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
hét napjai: kedd
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/3 P:0036
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0558
cím: Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más. Rector potens, verax Deus. Nóta: Mennyből jövök most hozzátok etc.
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0023-A
cím: Reggeli éneklések; Keddre való reggeli dicséretek; Hymnus Rector potens etc.
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
hét napjai: kedd
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Pozsonyi toldalék cím: Hymni quotidiani ad preces matutinas
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Az keresztyeni üdvözitö nyomtatott forrás: 27:0658/1 P:0181
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Hymni quotidiani ad matutinas preces; 3. hymnus Batthyány-kódex
Hymni quotidiani ad matutinas preces; 3. hymnus Rádai graduál
Hymni quotidiani ad matutinas preces; Hymnus tertius Spáczai graduál
Hymni quotidiani. Alius. Rector potens verax Deus Eperjesi graduál
Hymni sequuntur quotidiani ac usuales Csurgai graduál
Más reggeli ének Szoszna Demeter-énekeskönyv
A keresztyéni gyülekezetben való reggeli éneklések, melyeket primáknak hívnak; Reggeli éneklések; Hymnus rector potens A Keresztyéni Gyülekezetben
Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más. Rector potens, verax Deus. Nóta: Mennyből jövök most hozzátok etc. Cantionale catholicum
Reggeli éneklések; Keddre való reggeli dicséretek; Hymnus Rector potens etc. A keresztyeni gywlekezetben
Hymni quotidiani ad preces matutinas Pozsonyi toldalék
műfaj vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Batthyány-kódex
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Nagydobszai graduál
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Spáczai graduál
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Csáti graduál
vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál
vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: hymnus
Csurgai graduál
vallásos
napszakok: reggel
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
hét napjai: kedd
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Cantionale catholicum
vallásos
hét napjai: kedd
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Pozsonyi toldalék
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Az keresztyeni üdvözitö
nótajelzés (kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben
(kotta) A keresztyeni gywlekezetben
(kotta) Az keresztyeni üdvözitö