RPHA editor —

syntheticum

550 Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten – Ps 49=50

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 49=50. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: A hatalmas Isten, királyok királya (0012), Hálaadásunkban rólad emlékezünk (0478), Hogy Jeruzsálemnek (7059), Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (0590), Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (0940).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A nagy bölcs teremtést aki meggondolja (27), Dávid prófétának imádkozásáról (242), Idegen pusztából, Uram, hozzád sírok (558), Jóllehet gyakorta hívek nyomorognak (689), Látja világ dolgát Isten és forgatja (827), Ne bánd, se bosszuljad, istenes szent ember (1049), Urak, fejedelmek, jól meggondoljátok (1423).

A szöveg teljes terjedelme 16, 19, 20 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 149v »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 119, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 440, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 227, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 241, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 303, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 755.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. S7v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 70, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 37, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 37, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 56r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 34, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 100r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 42, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 10, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 32v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 150 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 275, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 38r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 35v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 35v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 361, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 79, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 72, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 72, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 57, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 66, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 72, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 89, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 180, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 72, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 77, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 72, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 64, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 181, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 181, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 74, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 183, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 183, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 51, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 241, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 80, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 70.

A dallam kiadásai: RMDT1 #23, MZ-1981-199.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 149v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 119
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 440
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 227
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 241
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 303
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 755
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 70
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 37
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 37
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 56r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 34
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 100r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 42
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 10
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 32v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 150
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 275
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 38r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 35v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 35v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 361
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 79
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 72
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 72
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 57
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 66
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 72
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 89
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 180
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 72
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 77
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 72
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 64
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 181
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 181
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 74
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 183
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 183
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 51
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 241
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 80
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 70

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Komjátszegi graduál kezdősor: Így panaszolkodik a hatalmas Isten
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A 20. versszak át van satírozva.
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Krisztusnak kettős eljöveteléről emlékezik
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0070
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; 50. psalmus. Deus Deorum locutus est
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00S7-B
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; A psalmusokból isteni dicséretek; 50. psalmus. Deus Deorum Dominus locatus est etc.
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0037
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; Psalmus 50.
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0056-A
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; A szentegyházban való isteni dicséretek; 50. psalmus. Deus Deorum Dominus locutus est. Nótája: A hatalmas Isten, királyok királya etc.
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0010
cím: Adventustól fogván Krisztus születése napjáig; Krisztus eljövéséről való szép dicséretek; Psalmus 50.
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Előszó: Világi képmutatók ellen
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: világ háborgatásakor
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0100-A
cím: Közönséges isteni dicséretek; 50. psalmus. Deus Deorum Dominus locutus est. Nótája: A hatalmas Isten, királyok királya etc.
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc.
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: világ háborgatásakor
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0032-B
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; 50. psalmus. Nóta: Irgalmazz, Úristen
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0361
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0074
cím: Krisztusnak kettős eljöveteléről emlékezik
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Így panaszolkodik a hatalmas Isten Komjátszegi graduál
cím Krisztusnak kettős eljöveteléről emlékezik Szoszna Demeter-énekeskönyv
A psalmusokból való isteni dicséretek; 50. psalmus. Deus Deorum locutus est A keresztyeni gyülekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek; A psalmusokból isteni dicséretek; 50. psalmus. Deus Deorum Dominus locatus est etc. A Keresztyéni Gyülekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek; Psalmus 50. Enekes könyv
A psalmusokból való isteni dicséretek; A szentegyházban való isteni dicséretek; 50. psalmus. Deus Deorum Dominus locutus est. Nótája: A hatalmas Isten, királyok királya etc. A keresztyeni gywlekezetben
Adventustól fogván Krisztus születése napjáig; Krisztus eljövéséről való szép dicséretek; Psalmus 50. Az kereztieni gievlekezetben
Közönséges isteni dicséretek; 50. psalmus. Deus Deorum Dominus locutus est. Nótája: A hatalmas Isten, királyok királya etc. Enekec harom rendbe
A psalmusokból való isteni dicséretek; 50. psalmus. Nóta: Irgalmazz, Úristen Keresztyeni enekek
Krisztusnak kettős eljöveteléről emlékezik Soltari énekek
megjegyzések A 20. versszak át van satírozva. Komjátszegi graduál
Előszó: Világi képmutatók ellen Az kereztieni gievlekezetben
RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc. Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Soltari énekek
terjedelem 20 versszak Komjátszegi graduál
16 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
20 versszak A keresztyeni gyülekezetben
20 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
20 versszak Enekes könyv
20 versszak A keresztyeni gywlekezetben
20 versszak Az kereztieni gievlekezetben
20 versszak Enekec harom rendbe
20 versszak Keresztyeni enekek
20 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
16 versszak Soltari énekek
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekes könyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: világ háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: világ háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek
nótajelzés (kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben