RPHA editor —

syntheticum

549 Hogy Jeruzsálemnek drága templomát – Ps 73=74

Irodalomtörténeti adatok

A korabeli hagyomány szerint szerezte Skarica Máté, nem dedikált. Idegen minta: Ps 73=74. Lásd: Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen (1257). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1591.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024), Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (0668), Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (1496), Boldog az olyan ember az Istenben (0203), Számkivetésre Dávid megyen vala (1298), Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (1209).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Boldog az ilyen ember ő lelkében (202), Bosszúdat, ember, hagyd a nagy Istennek (211), Istent, hívek, szentek, no, dicsérjétek (613), Mikor Dávid leginkább nyomorgana (931), Ó, felséges Isten, kegyelmes Atyám (1112), Uram Isten, ki igértél oltalmat (1426).

A szöveg teljes terjedelme 18, 19, 20 strófa.

Metrumképlete:

a11(6,5), a11(6,5), a11(5,6), a11(5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kuun-kódex, 1621-1647, világi (S 40, [fakszimile kiadás]) p. 171, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 558, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 148, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 483, Zemlény János-énekeskönyv, 1668, világi (S 88) p. 81r, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 111.

Nyomtatott kiadásai: Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 45r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 52v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 49r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 49r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 107, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 100, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 100, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 77, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 93, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 100, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 125, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 218, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 100, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 105, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 617, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 100, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 89, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 219, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 219, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 100, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 222, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 222, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 71, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 111, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 97.

A dallam kiadásai: RMDT1 #95, RMDT1 #226.

analyticum

Kuun-kódex, 1621-1647 (S 40, [fakszimile kiadás]) p. 171
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 558
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 148
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 483
Zemlény János-énekeskönyv, 1668 (S 88) p. 81r
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 111
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 45r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 52v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 49r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 49r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 107
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 100
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 100
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 77
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 93
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 100
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 125
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 218
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 100
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 105
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 617
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 100
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 89
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 219
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 219
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 100
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 222
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 222
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 71
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 111
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 97

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kuun-kódex kezdősor: hogy
Zemlény János-énekeskönyv terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Szoszna Demeter-énekeskönyv terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0107
cím: Scaricza Mathe
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0617
cím: Szent Dávid zsoltári; Psalmus 73. Ut quid Deus repulisti etc.
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Sz. David profetának nyomtatott forrás: 27:1389/1 P:0219
cím: G. Sz.
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0100
cím: Jeruzsálem városának és elpusztult templomának panasza, betű szerint, lelki értelemmel pedig az Anyaszentegyházé az ő üldözésiben
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0045-A
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; 74. psalmus. Nóta: Nagy bánatban Dávid etc.
megjegyzések: Kritikai kiadás:RMKT16-11-231.Metrum a kritikai kiadásban: a11(5,6), a11(5,6), a10(5,5), a11(5,6)
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor hogy Kuun-kódex
cím Scaricza Mathe Keresztyéni isteni dicséretek
Szent Dávid zsoltári; Psalmus 73. Ut quid Deus repulisti etc. Cantionale catholicum
G. Sz. Sz. David profetának
Jeruzsálem városának és elpusztult templomának panasza, betű szerint, lelki értelemmel pedig az Anyaszentegyházé az ő üldözésiben Soltari énekek
A psalmusokból való isteni dicséretek; 74. psalmus. Nóta: Nagy bánatban Dávid etc. Keresztyeni enekek
megjegyzések Kritikai kiadás:RMKT16-11-231.Metrum a kritikai kiadásban: a11(5,6), a11(5,6), a10(5,5), a11(5,6) Keresztyeni enekek
teljes-e? A vers szövege teljes Zemlény János-énekeskönyv
A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Soltari énekek
terjedelem 18 versszak Zemlény János-énekeskönyv
20 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
18 versszak Cantionale catholicum
18 versszak Soltari énekek
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Cantionale catholicum
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek
nótajelzés (kotta) Cantionale catholicum