RPHA editor —

syntheticum

547 Hogy említjük eleinket – Ps 84=85

Irodalomtörténeti adatok

A kötet szignálása szerint szerezte Bogáti Fazakas Miklós, nem dedikált. Idegen minta: Ps 84=85. Akrosztichonja: HA VRAD IOL LESz. Nincs kolofon. Keletkezési idő korábban, mint kb. 1583.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Jó kedvedet, Uram, halljuk ígéreted (5097), Nota Saxonica: Wenn mein Stündlein vorhanden ist (5172), Melodia Saxonica, Et haec turris Claudiopolitana (5173).

A szöveg teljes terjedelme 12 strófa.

Metrumképlete:

a8, a8, a8, a8, a8, a8, a8, a8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Szenterzsébeti Bogáthi-kódex, 1607-1608, szombatos (S 22) p. 104v, Péchi Simon-énekeskönyv, 1615, szombatos (S 33) p. 175, Mátéfi János kódexe, 1620-1634, szombatos (S 39) p. 173r, Abasfalvi zsoltárkönyv, 1631, unitárius (S 53) p. 104v, Kövendi János-kódex, 1679, unitárius (S 105/2) p. 143, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 231, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 246, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 308, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 41v, Magyari Péter kódexe, 1704, szombatos (S 167/1) p. 167, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31).

Nyomtatott kiadásai: Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 323, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 366, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 246.

Modern kiadása: Psalterium-1979-143.

A dallam kiadása: RMDT1 752.

analyticum

Szenterzsébeti Bogáthi-kódex, 1607-1608 (S 22) p. 104v
Péchi Simon-énekeskönyv, 1615 (S 33) p. 175
Mátéfi János kódexe, 1620-1634 (S 39) p. 173r
Abasfalvi zsoltárkönyv, 1631 (S 53) p. 104v
Kövendi János-kódex, 1679 (S 105/2) p. 143
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 231
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 246
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 308
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 41v
Magyari Péter kódexe, 1704 (S 167/1) p. 167
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 323
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 366
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 246

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 85. Ha urad jól lesz
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HA VRAD IOL LESz
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Abasfalvi zsoltárkönyv kezdősor: Ha említjük eleinket
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HA URAD IOL LESz
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0366
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HA URAD IOL LESz
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0246
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HA URAD IOL LESz
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Ha említjük eleinket Abasfalvi zsoltárkönyv
cím Ps. 85. Ha urad jól lesz Péchi Simon-énekeskönyv
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Isteni ditsiretek, imadságos
A versnek van akrosztichonja Isteni dicsiretek, imadsagok
akrosztikon HA VRAD IOL LESz Péchi Simon-énekeskönyv
HA URAD IOL LESz Kövendi János-kódex
HA URAD IOL LESz Isteni ditsiretek, imadságos
HA URAD IOL LESz Isteni dicsiretek, imadsagok
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok