RPHA editor —

syntheticum

509 Hallgassuk figyelmetesen – Nagyböjti hymnus

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: In Quadragesima hymnus. AH,14,69. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Ex more docti mystico (5060).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Istennek szent Igéjéből (611).

A szöveg teljes terjedelme 8 strófa.

Metrumképlete:

a8(5,3), a8(5,3), a8(5,3), a8(5,3)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Batthyány-kódex, 17. sz. eleje, protestáns (S 6) p. 47, Apostagi graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 8) p. 26r »MEK, Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 9) p. 39, Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 231, Rádai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 11) p. 48, Vasady-kódex, 1613-1615 körül, világi (S 27) p. 66r, Spáczai graduál, 1619, protestáns (S 38) p. 55, Kálmáncsai graduál, 1623-1628, protestáns (S 41) p. 56, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 88v »MEK, Csurgai graduál, 1630-as évek, protestáns (S 62) p. 18r, Béllyei graduál, 1642-1653, protestáns (S 64) p. 66, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 16, Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele, protestáns (S 71/2) p. 42r, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 27, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 43, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 44, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 66, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 3v, Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz., protestáns (H 628) p. 1v.

Nyomtatott kiadásai: Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 20, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 55, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/3) p. 15, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/1) p. 64 »MEK, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/1) p. 20, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/1) p. 20, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/1) p. 27, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/1) p. 13, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/1) p. 20, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/1) p. 19, A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673, protestáns (RMK I 1145/A) p. 22, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 22, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 20, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/1) p. 27, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/1) p. 20, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/1) p. 16, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 22, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 22, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 23, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 23, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/1) p. 13, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 44, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/1) p. 16, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 13.

Modern kiadásai: ItK-1913-22, Nyelvemléktár-14-147.

A dallam kiadásai: RMDT1 #164, NZ-3-151.

analyticum

Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (S 6) p. 47
Apostagi graduál, 17. sz. eleje (S 8) p. 26r
Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (S 9) p. 39
Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 231
Rádai graduál, 17. sz. eleje (S 11) p. 48
Vasady-kódex, 1613-1615 körül (S 27) p. 66r
Spáczai graduál, 1619 (S 38) p. 55
Kálmáncsai graduál, 1623-1628 (S 41) p. 56
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 88v
Csurgai graduál, 1630-as évek (S 62) p. 18r
Béllyei graduál, 1642-1653 (S 64) p. 66
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 16
Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele (S 71/2) p. 42r
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 27
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 43
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 44
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 66
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 3v
Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz. (H 628) p. 1v
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 20
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 55
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/3) p. 15
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/1) p. 64
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/1) p. 20
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/1) p. 20
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/1) p. 27
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/1) p. 13
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/1) p. 20
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/1) p. 19
A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673 (RMK I 1145/A) p. 22
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 22
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 20
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/1) p. 27
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/1) p. 20
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/1) p. 16
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 22
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 22
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 23
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 23
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/1) p. 13
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 44
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/1) p. 16
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 13

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Nagydobszai graduál műfaj: vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál cím: Hymni quadragesimales. 2 Cor. 6.
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus
Spáczai graduál cím: In diebus Quadragesimalibus
műfaj: vallásos
ünnep: Nagyböjt
Batthyány-kódex cím: Hymni Quadragesimales. 2 Cor. 6.
műfaj: vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus
Óvári graduál cím: In diebus Quadragesimalibus
műfaj: vallásos
ünnep: Nagyböjt
Kálmáncsai graduál műfaj: vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus
Csurgai graduál cím: In diebus Quadragesimalibus
műfaj: vallásos
ünnep: Nagyböjt
Béllyei graduál cím: In diebus Quadragesimalibus
műfaj: vallásos
ünnep: Nagyböjt
Balogi cancionale cím: In diebus Quadragesimalibus; Ex Pauli ad Cor. 6. cap.
műfaj: vallásos
ünnep: Nagyböjt
Komjátszegi graduál cím: In diebus Quadragesimalibus
műfaj: vallásos
ünnep: Nagyböjt
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0044
műfaj: vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus
Unitárius graduál műfaj: vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/3 P:0015
műfaj: vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/1 P:0027
műfaj: vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál cím: Hymni quadragesimales. 2 Cor. 6.
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus
Pozsonyi toldalék cím: Következnek ékes ritmusú hymnusok az ünnepeknek rendi szerint...; In diebus Quadragesimalibus
műfaj: vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus
Az keresztyeni üdvözitö nyomtatott forrás: 27:0658/1 P:0064
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Hymni quadragesimales. 2 Cor. 6. Rádai graduál
In diebus Quadragesimalibus Spáczai graduál
Hymni Quadragesimales. 2 Cor. 6. Batthyány-kódex
In diebus Quadragesimalibus Óvári graduál
In diebus Quadragesimalibus Csurgai graduál
In diebus Quadragesimalibus Béllyei graduál
In diebus Quadragesimalibus; Ex Pauli ad Cor. 6. cap. Balogi cancionale
In diebus Quadragesimalibus Komjátszegi graduál
Hymni quadragesimales. 2 Cor. 6. Eperjesi graduál
Következnek ékes ritmusú hymnusok az ünnepeknek rendi szerint...; In diebus Quadragesimalibus Pozsonyi toldalék
műfaj vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus
Nagydobszai graduál
vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál
vallásos
ünnep: Nagyböjt
Spáczai graduál
vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus
Batthyány-kódex
vallásos
ünnep: Nagyböjt
Óvári graduál
vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus
Kálmáncsai graduál
vallásos
ünnep: Nagyböjt
Csurgai graduál
vallásos
ünnep: Nagyböjt
Béllyei graduál
vallásos
ünnep: Nagyböjt
Balogi cancionale
vallásos
ünnep: Nagyböjt
Komjátszegi graduál
vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus
Unitárius graduál
vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál
vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus
Pozsonyi toldalék
vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus
Az keresztyeni üdvözitö
nótajelzés (kotta) Rádai graduál
(kotta) Eperjesi graduál
(kotta) Az keresztyeni üdvözitö