RPHA editor —

syntheticum

505 Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk – Ájtatos könyörgés

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1582.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

A szöveg teljes terjedelme 6, 7, 8 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

a8, a8, a9(5,4), X9(5,4)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Boroszlói kézirat, 16. sz. vége, evangélikus (S 7) p. 38r, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 11v »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 421, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 33, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 668, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 464, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 484, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 526, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 89v, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 52, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31), Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz., protestáns (H 628) p. 16v.

Nyomtatott kiadásai: Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 254v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 280, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 226, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 146v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 437 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 469, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 172r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 161r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 407, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 161r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 644, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 388, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 637, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 550, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 340, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 340, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 263, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 325, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 340, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 439, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 567, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 340, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 383, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 543, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 340, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 308, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 582, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 582, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 672, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 672, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 254, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 484, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 411, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 357.

A dallam kiadásai: RMDT1 #201, RMDT2 #81.

analyticum

Boroszlói kézirat, 16. sz. vége (S 7) p. 38r
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 11v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 421
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 33
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 668
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 464
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 484
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 526
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 89v
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 52
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz. (H 628) p. 16v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 254v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 280
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 226
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 146v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 437
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 469
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 172r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 161r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 407
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 161r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 644
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 388
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 637
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 550
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 340
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 340
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 263
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 325
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 340
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 439
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 567
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 340
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 383
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 543
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 340
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 308
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 582
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 582
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 672
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 672
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 254
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 484
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 411
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 357

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Bölöni-kódex terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Balogi cancionale terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Komjátszegi graduál terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Csonka antifonálé terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Más reggeli ének
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0484
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0280
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: könyörgés
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0146-B
cím: Különb-különbféle énekek. Más
műfaj: vallásos
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: különb-különbféle
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0644
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0469
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0388
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0263
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0543
cím: Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek. Más
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0254-B
élőfej: Ájtatos könyörgés
cím: Más
terjedelem: 8 versszak
v163: ------R0
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: könyörgés
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0226
főcím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: Prédikáció után való könyörgés
metrum: a8, a8, a9(5,4), X9(5,4)
v46: a, a, a, X
v47: 8, 8, 9(5,4), 9(5,4)
megjegyzések: AAz 1-7. versszakban a refrén: Hallgass meg minket, Uram Isten; A 8. versszak 5 soros, a 4-5. sor refrén: Dicsérünk téged, örök Isten, / Dicsérünk téged, örök Isten.
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
istentisztelet: prédikáció után
egykorú műfaj: könyörgés

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig Az kereztieni gievlekezetben
élőfej Ájtatos könyörgés Enekec harom rendbe
A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Más reggeli ének Szoszna Demeter-énekeskönyv
Különb-különbféle énekek. Más Keresztyeni enekek
Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek. Más Cantionale catholicum
Más Enekec harom rendbe
Prédikáció után való könyörgés Az kereztieni gievlekezetben
megjegyzések AAz 1-7. versszakban a refrén: Hallgass meg minket, Uram Isten; A 8. versszak 5 soros, a 4-5. sor refrén: Dicsérünk téged, örök Isten, / Dicsérünk téged, örök Isten. Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Bölöni-kódex
A vers szövege teljes Balogi cancionale
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
terjedelem 7 versszak Bölöni-kódex
6 versszak Balogi cancionale
7 versszak Komjátszegi graduál
7 versszak Csonka antifonálé
6 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
7 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
7 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
7 versszak Cantionale catholicum
8 versszak Enekec harom rendbe
metrum a8, a8, a9(5,4), X9(5,4) Az kereztieni gievlekezetben
műfaj vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: könyörgés
vallásos
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni enekek
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Cantionale catholicum
vallásos
tartalom 1: könyörgés
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
istentisztelet: prédikáció után
egykorú műfaj: könyörgés
Az kereztieni gievlekezetben
nótajelzés (kotta) Cantionale catholicum