RPHA editor —

syntheticum

503 Hallgass meg minket, nagy Úristen – Pünkösdi invocatio

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz (0654).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz (654), Keresztyének, kik vagytok (731), Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz (2050).

A szöveg teljes terjedelme 5 strófa.

Metrumképlete:

a9, a9(4,5), a11(6,5), a11(6,5), a5

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > Szentlélek invokáció
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 84v »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 307, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 287, Felvinczi-kódex, 1676, unitárius (S 101) p. 227v, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 86, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 84, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 118, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 21v, Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz., protestáns (H 628) p. 19r.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. B8r, Énekeskönyv Debrecen, 1562-1563, protestáns (RMNy 178) p. 5v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 8, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 147, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 156, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 317v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 135, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 31r, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 150, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 173, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 191, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 103r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 123 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 113, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 118r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 113r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 178, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 113r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 124, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 261, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 218, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 181, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 240, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 240, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 188, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 227, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 240, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 307, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 424, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 240, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 266, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 240, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 216, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 429, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 429, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 482, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 482, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 180, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 84, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 280, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 245.

A dallam kiadása: RMDT1 #127.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 84v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 307
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 287
Felvinczi-kódex, 1676 (S 101) p. 227v
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 86
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 84
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 118
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 21v
Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz. (H 628) p. 19r
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
Énekeskönyv Debrecen, 1562-1563 (RMNy 178) p. 5v
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 8
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 147
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 156
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 317v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 135
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 31r
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 150
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 173
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 191
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 103r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 123
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 113
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 118r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 113r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 178
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 113r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 124
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 261
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 218
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 181
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 240
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 240
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 188
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 227
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 240
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 307
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 424
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 240
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 266
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 240
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 216
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 429
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 429
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 482
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 482
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 180
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 84
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 280
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 245

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Bölöni-kódex cím: Invocationes ante sacrosanctas conciones canendae
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Felvinczi-kódex műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Komjátszegi graduál cím: Invocationes
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Csonka antifonálé cím: Invocationes Dei pii
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00B8-A
cím: Prédikáció után való könyörgések; A prédikációnak előtte avagy utána való könyörgés. A Jer, mi kérjünk Szentlelket etc. nótájára
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: könyörgés
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0008
cím: A prédikációnak előtte avagy utána való könyörgés. A Jer. mi kérjünk Szentlelket etc. nótájára
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: könyörgés
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0147
cím: Prédikáció után való énekek; Nótája ez éneknek: Jer, mi kérjünk Szentlelket
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0191
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Invocatio Spiritus S.
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
tartalom 1: invocatio
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0173
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0218
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0123
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0124
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0261
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0188
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0084
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0317-B
cím: A Szentléleknek segítségül hivásáról való dicséretek a prédikáció előtt; Reggeli és délesti éneklések; 4. Azon nótára
műfaj: vallásos
napszakok: reggel; délest
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0031-A
cím: Pünkösd ünnepére; A Szentlélek ünnepére
megjegyzések: Az előszó szerint az ünnepi énekek prédikáció előttiek.
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
istentisztelet: prédikáció előtt
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0103-A
cím: Invocationis formae, post alia cantica ante contionem dicendae; Más
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Invocationes ante sacrosanctas conciones canendae Bölöni-kódex
Invocationes Komjátszegi graduál
Invocationes Dei pii Csonka antifonálé
Prédikáció után való könyörgések; A prédikációnak előtte avagy utána való könyörgés. A Jer, mi kérjünk Szentlelket etc. nótájára A Keresztyéni Gyülekezetben
A prédikációnak előtte avagy utána való könyörgés. A Jer. mi kérjünk Szentlelket etc. nótájára A keresztyeni gyülekezetben
Prédikáció után való énekek; Nótája ez éneknek: Jer, mi kérjünk Szentlelket Enekes könyv
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Invocatio Spiritus S. Az kereztieni gievlekezetben
A Szentléleknek segítségül hivásáról való dicséretek a prédikáció előtt; Reggeli és délesti éneklések; 4. Azon nótára A keresztyeni gywlekezetben
Pünkösd ünnepére; A Szentlélek ünnepére Enekec harom rendbe
Invocationis formae, post alia cantica ante contionem dicendae; Más Keresztyeni enekek
megjegyzések Az előszó szerint az ünnepi énekek prédikáció előttiek. Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Bölöni-kódex
vallásos
tartalom 1: invocatio
Felvinczi-kódex
vallásos
tartalom 1: invocatio
Komjátszegi graduál
vallásos
tartalom 1: invocatio
Csonka antifonálé
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: könyörgés
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: könyörgés
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
tartalom 1: invocatio
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
vallásos
ünnep: Pünkösd
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
ünnep: Pünkösd
Ditseretekel s egyéb
vallásos
tartalom 1: invocatio
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
tartalom 1: invocatio
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
tartalom 1: invocatio
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
napszakok: reggel; délest
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Pünkösd
istentisztelet: prédikáció előtt
Enekec harom rendbe
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Keresztyeni enekek