RPHA editor —

syntheticum

499 Hallgasd meg, Úristen, mi beszédünket – Könyörgés az Úristenhez

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1566.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Irgalmasan tekintsd, Uram, népedet (587).

A szöveg teljes terjedelme 7 strófa.

Metrumképlete:

a11(6,5), a10(4,6), a11(6,5), a10(4,6), a10(4,6), a10(4,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Boroszlói kézirat, 16. sz. vége, evangélikus (S 7) p. 9v, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 369, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 609.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 174, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 255r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 128r, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 467, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 152v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 142r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 142r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 358, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 327, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 389, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 329, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 295, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 295, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 227, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 282, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 295, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 381, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 513, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 295, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 326, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 295, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 268, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 526, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 526, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 601, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 601, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 221, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 345, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 300.

Modern kiadása: RMKT-8-14.

A dallam kiadása: RMDT1 751.

analyticum

Boroszlói kézirat, 16. sz. vége (S 7) p. 9v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 369
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 609
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 174
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 255r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 128r
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 467
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 152v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 142r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 142r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 358
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 327
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 389
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 329
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 295
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 295
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 227
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 282
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 295
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 381
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 513
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 295
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 326
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 295
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 268
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 526
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 526
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 601
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 601
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 221
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 345
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 300

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0174
cím: Cantio pulchra
műfaj: vallásos
modern: könyörgés
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0255-A
cím: Ájtatos könyörgés; Más könyörgés
műfaj: vallásos
tartalom 1: könyörgés
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0128-A
cím: Különb-különbféle énekek. Más
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0358
cím: Istenhez való fohászkodás
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: könyörgés
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0389
cím: Penitenciáról való szép isteni dicséretek
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0467
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0327
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0227
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Cantio pulchra A keresztyeni gyülekezetben
Ájtatos könyörgés; Más könyörgés Enekec harom rendbe
Különb-különbféle énekek. Más Keresztyeni enekek
Istenhez való fohászkodás Isteni ditsiretek, imadságos
Penitenciáról való szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
műfaj vallásos
modern: könyörgés
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
tartalom 1: könyörgés
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni enekek
vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: könyörgés
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
dogmatika: penitencia
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek