RPHA editor —

syntheticum

497 Hallgasd meg mostan, felséges Isten – Az Antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Emlékezzél meg, mennybéli Isten (0363), Kérlek és intlek mostan tégedet (0735).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Emlékezzél meg, mennybéli Isten (363), Kérlek és intlek mostan tégedet (735).

A szöveg teljes terjedelme 9, 10 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

x10(5,5), x16(5,5,6), x16(5,5,6), X16(5,5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 25v »MEK, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 81r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 432, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 356, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 589, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 225, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 239, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 301, Kassai István énekgyűjteménye, 1629, unitárius (H 32) p. 20v.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. D2v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 16, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 153, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 162, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 19r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 139, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 68r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 200, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 88, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 122r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 439 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 474, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 145v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 135v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 409, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 135v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 355, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 313, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 639, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 291r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 552, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 283, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 283, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 218, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 270, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 283, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 365, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 496, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 283, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 313, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 283, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 256, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 507, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 507, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 582, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 582, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 212, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 239, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 331, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 288.

A dallam kiadásai: RMDT1 #110, MZ-1981-192.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 25v
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 81r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 432
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 356
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 589
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 225
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 239
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 301
Kassai István énekgyűjteménye, 1629 (H 32) p. 20v
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 16
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 153
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 162
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 19r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 139
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 68r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 200
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 88
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 122r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 439
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 474
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 145v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 135v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 409
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 135v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 355
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 313
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 639
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 291r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 552
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 283
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 283
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 218
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 270
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 283
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 365
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 496
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 283
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 313
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 283
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 256
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 507
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 507
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 582
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 582
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 212
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 239
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 331
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 288

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kassai István énekgyűjteménye cím: Más
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Bölöni-kódex cím: Precatio ad Deum tempore disturbio
műfaj: vallásos
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban
Petri András-énekeskönyv cím: Cantio optima
Kecskeméti graduál műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Komjátszegi graduál terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0153
cím: Prédikáció után való énekek; Háborúságnak idején való könyörgés
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0016
cím: Prédikáció után való könyörgések; Háborúságnak idején való könyörgés
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0019-A
cím: Prédikáció után való isteni dicséretek; A szentegyházban való isteni dicséretek; Az antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0088
cím: Vízkereszt után való dicséretek; Háborúságnak idején való könyörgés
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: közönséges háborúságkor; külső háborúságban
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0355
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0291-A
cím: Ördög dühössége ellen
műfaj: vallásos
tartalom 2: külső háborúságban
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0239
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0122-A
cím: Különb-különbféle énekek; Könyörgés háborúságnak idején
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0068-A
cím: Közönséges isteni dicséretek; Az antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak; Vízkereszt után 3. vasárnap; Vízkereszt után 4. vasárnap; Misericordia; Vocem iucunditatis; Szentháromság-nap után 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 8. vasárnap; Szentháromság-nap után 23. vasárnap; prédikáció előtt;S 57: Vízkereszt után 3. vasárnap; Reminiscere; Iubilate; Exaudi; Szentháromság-nap után 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 8. vasárnap; Szentháromság-nap után 12. vasárnap; Szentháromság-nap után 23. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után 3. vasárnap; Vízkereszt után 4. vasárnap; Reminiscere; Misericordia; Iubilate; Exaudi; Vocem iucunditatis; Szentháromság-nap után 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 8. vasárnap; Szentháromság-nap után 12. vasárnap; Szentháromság-nap után 23. vasárnap
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: közönséges háborúságkor; külső háborúságban
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0639
cím: Az ördög és bűn háborgatása ellen
műfaj: vallásos
tartalom 2: külső háborúságban
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00D2-B
élőfej: Szentegyházi könyörgések
cím: Háborúságnak idején való könyörgés
terjedelem: 10 versszak
metrum: x10(5,5), x16(5,5,6), x16(5,5,6), X16(5,5,6)
v46: x, x, x, X
v47: 10(5,5), 16(5,5,6), 16(5,5,6), 16(5,5,6)
v163: ------R6
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A páratlan versszakokban a refrén: Mert téged vallunk kegyes Atyánknak a Krisztus Jézusért; A páros versszakokban a refrén: Ne hagyd tetőled, hogy elszakadjunk ez árnyékvilágon; a 10. versszakban: Ki vagy állatban egy bizony Isten, könyörülj mirajtunk.
műfaj: vallásos
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban

változatok mezőnként

mező változat forrás
élőfej Szentegyházi könyörgések A Keresztyéni Gyülekezetben
cím Más Kassai István énekgyűjteménye
Precatio ad Deum tempore disturbio Bölöni-kódex
Cantio optima Petri András-énekeskönyv
Prédikáció után való énekek; Háborúságnak idején való könyörgés Enekes könyv
Prédikáció után való könyörgések; Háborúságnak idején való könyörgés A keresztyeni gyülekezetben
Prédikáció után való isteni dicséretek; A szentegyházban való isteni dicséretek; Az antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés A keresztyeni gywlekezetben
Vízkereszt után való dicséretek; Háborúságnak idején való könyörgés Az kereztieni gievlekezetben
Ördög dühössége ellen Keresztyen imadsagok egy-nehany
Különb-különbféle énekek; Könyörgés háborúságnak idején Keresztyeni enekek
Közönséges isteni dicséretek; Az antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés Enekec harom rendbe
Az ördög és bűn háborgatása ellen Kereszteni isteni dicsiretek
Háborúságnak idején való könyörgés A Keresztyéni Gyülekezetben
megjegyzések Előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak Az kereztieni gievlekezetben
RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak; Vízkereszt után 3. vasárnap; Vízkereszt után 4. vasárnap; Misericordia; Vocem iucunditatis; Szentháromság-nap után 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 8. vasárnap; Szentháromság-nap után 23. vasárnap; prédikáció előtt;S 57: Vízkereszt után 3. vasárnap; Reminiscere; Iubilate; Exaudi; Szentháromság-nap után 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 8. vasárnap; Szentháromság-nap után 12. vasárnap; Szentháromság-nap után 23. vasárnap Enekec harom rendbe
A páratlan versszakokban a refrén: Mert téged vallunk kegyes Atyánknak a Krisztus Jézusért; A páros versszakokban a refrén: Ne hagyd tetőled, hogy elszakadjunk ez árnyékvilágon; a 10. versszakban: Ki vagy állatban egy bizony Isten, könyörülj mirajtunk. A Keresztyéni Gyülekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Kassai István énekgyűjteménye
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
terjedelem 9 versszak Kassai István énekgyűjteménye
9 versszak Komjátszegi graduál
10 versszak Enekes könyv
10 versszak A keresztyeni gyülekezetben
10 versszak A keresztyeni gywlekezetben
10 versszak Az kereztieni gievlekezetben
9 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
9 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
10 versszak Keresztyeni enekek
10 versszak Enekec harom rendbe
10 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
metrum x10(5,5), x16(5,5,6), x16(5,5,6), X16(5,5,6) A Keresztyéni Gyülekezetben
műfaj vallásos
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban
Bölöni-kódex
vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Kecskeméti graduál
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban
Enekes könyv
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Vízkereszt után
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: közönséges háborúságkor; külső háborúságban
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 2: külső háborúságban
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban
Keresztyeni enekek
vallásos
ünnep: Vízkereszt után 3. vasárnap; Vízkereszt után 4. vasárnap; Reminiscere; Misericordia; Iubilate; Exaudi; Vocem iucunditatis; Szentháromság-nap után 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 8. vasárnap; Szentháromság-nap után 12. vasárnap; Szentháromság-nap után 23. vasárnap
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: közönséges háborúságkor; külső háborúságban
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 2: külső háborúságban
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban
A Keresztyéni Gyülekezetben