RPHA editor —

syntheticum

484 Hálát adunk teneked, örök Isten – Prédikáció utáni hálaadás

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Emlékezzél, Úristen, híveidről (0368), Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (0668).

A szöveg teljes terjedelme 5 strófa.

Metrumképlete:

a11(4,3,4), a11(4,3,4), a11(4,3,4), a11(4,3,4)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > hálaadó ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 57r »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 420, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 665, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 460, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 483, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 524, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 89r, Fragment d'un recueil de poèmes, 16. sz. vége - 17. sz. eleje, protestáns (H 608) p. 1r.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. B5v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 6, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 147, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 156, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 344r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 134, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 50v, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 150, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 194, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 4, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 145v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 328 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 465, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 171r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 160r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 338, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 160r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 643, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 386, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 511, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 170r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 434, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 338, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 338, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 262, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 323, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 338, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 436, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 564, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 338, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 381, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 338, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 306, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 579, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 579, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 669, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 669, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 253, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 483, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 409, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 355.

Modern kiadása: RMKT-6-257.

A dallam kiadása: RMDT1 752.

analyticum

Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 57r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 420
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 665
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 460
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 483
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 524
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 89r
Fragment d'un recueil de poèmes, 16. sz. vége - 17. sz. eleje (H 608) p. 1r
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 6
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 147
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 156
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 344r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 134
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 50v
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 150
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 194
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 4
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 145v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 328
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 465
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 171r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 160r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 338
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 160r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 643
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 386
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 511
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 170r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 434
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 338
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 338
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 262
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 323
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 338
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 436
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 564
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 338
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 381
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 338
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 306
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 579
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 579
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 669
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 669
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 253
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 483
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 409
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 355

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Fragment d'un recueil de poèmes cím: Hálaadás
műfaj: vallásos
tartalom 1: hálaadás
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0006
cím: Prédikáció után való könyörgések; Hálaadás
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: hálaadás
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00B5-B
cím: A prédikáció után való könyörgések; Hálaadás
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: hálaadás
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0147
cím: Prédikáció után való énekek; Hálaadás
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: hálaadás
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0344-A
cím: Prédikáció után való isteni dicséretek; Hálaadás
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: hálaadás
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0004
cím: Adventustól fogván Krisztus születése napjáig; Krisztus eljövéséről való szép dicséretek; Hálaadás
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: hálaadás
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0145-B
cím: Különb-különbféle énekek; Imádság
műfaj: vallásos
tartalom 1: imádság
tartalom 2: különb-különbféle
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0511
cím: Hálaadó dicséretek
műfaj: vallásos
tartalom 1: hálaadás
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0170-A
cím: Az Istennek minden lelki, testi elvett és elveendő javaiért való hálaadás és könyörgés
műfaj: vallásos
tartalom 2: könyörgés; hálaadás
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0194
műfaj: vallásos
tartalom 1: hálaadás
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0328
műfaj: vallásos
tartalom 1: hálaadás
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0643
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0465
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0386
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 2: különb-különbféle
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0483
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0050-B
cím: Prédikáció után való isteni dicséretek; Hálaadás
megjegyzések: RMNy 541: Advent 1. vasárnap; Vízkereszt; Vízkereszt után 1. vasárnap; Vízkereszt után 5. vasárnap; Quadragesima; Oculi; Iudica; Virágvasárnap; Virágvasárnap után hétfő; Virágvasárnap után kedd; Virágvasárnap után csütörtök; Virágvasárnap után péntek; Quasimodo; Vocem iucunditatis; Áldozócsütörtök; Pünkösd; Pünkösd hétfő; Pünkösd kedd; Szentháromság-nap; Szentháromság-nap után 1. vasárnap; Szentháromság-nap után 4. vasárnap; Szentháromság-nap után 6. vasárnap; Szentháromság-nap után 11. vasárnap; Szentháromság-nap után 16. vasárnap; Szentháromság-nap után 18. vasárnap; Szentháromság-nap után 19. vasárnap; Szentháromság-nap után 22. vasárnap; Szentháromság-nap után 23. vasárnap; Szentháromság-nap után 24. vasárnap; prédikáció után;S 57: Vízkereszt után 5. vasárnap; Cantate; Vocem iucunditatis; Szentháromság-nap után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 17. vasárnap;
műfaj: vallásos
ünnep: Advent 1. vasárnap; Vízkereszt; Vízkereszt után 1. vasárnap; Vízkereszt után 5. vasárnap; Quadragesima; Oculi; Iudica; Virágvasárnap; Virágvasárnap után hétfő; Virágvasárnap után kedd; Virágvasárnap után csütörtök; Virágvasárnap után péntek; Quasi modo; Vocem iucunditatis; Cantate; Áldozócsütörtök; Pünkösd; Pünkösd hétfő; Pünkösd kedd; Szentháromság-nap; Szentháromság-nap után 1. vasárnap; Szentháromság-nap után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 4. vasárnap; Szentháromság-nap után 6. vasárnap; Szentháromság-nap után 11. vasárnap; Szentháromság-nap után 16. vasárnap; Szentháromság-nap után 17. vasárnap; Szentháromság-nap után 18. vasárnap; Szentháromság-nap után 19. vasárnap; Szentháromság-nap után 22. vasárnap; Szentháromság-nap után 23. vasárnap; Szentháromság-nap után 24. vasárnap
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: hálaadás

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Hálaadás Fragment d'un recueil de poèmes
Prédikáció után való könyörgések; Hálaadás A keresztyeni gyülekezetben
A prédikáció után való könyörgések; Hálaadás A Keresztyéni Gyülekezetben
Prédikáció után való énekek; Hálaadás Enekes könyv
Prédikáció után való isteni dicséretek; Hálaadás A keresztyeni gywlekezetben
Adventustól fogván Krisztus születése napjáig; Krisztus eljövéséről való szép dicséretek; Hálaadás Az kereztieni gievlekezetben
Különb-különbféle énekek; Imádság Keresztyeni enekek
Hálaadó dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Az Istennek minden lelki, testi elvett és elveendő javaiért való hálaadás és könyörgés Keresztyen imadsagok egy-nehany
Prédikáció után való isteni dicséretek; Hálaadás Enekec harom rendbe
megjegyzések RMNy 541: Advent 1. vasárnap; Vízkereszt; Vízkereszt után 1. vasárnap; Vízkereszt után 5. vasárnap; Quadragesima; Oculi; Iudica; Virágvasárnap; Virágvasárnap után hétfő; Virágvasárnap után kedd; Virágvasárnap után csütörtök; Virágvasárnap után péntek; Quasimodo; Vocem iucunditatis; Áldozócsütörtök; Pünkösd; Pünkösd hétfő; Pünkösd kedd; Szentháromság-nap; Szentháromság-nap után 1. vasárnap; Szentháromság-nap után 4. vasárnap; Szentháromság-nap után 6. vasárnap; Szentháromság-nap után 11. vasárnap; Szentháromság-nap után 16. vasárnap; Szentháromság-nap után 18. vasárnap; Szentháromság-nap után 19. vasárnap; Szentháromság-nap után 22. vasárnap; Szentháromság-nap után 23. vasárnap; Szentháromság-nap után 24. vasárnap; prédikáció után;S 57: Vízkereszt után 5. vasárnap; Cantate; Vocem iucunditatis; Szentháromság-nap után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 17. vasárnap; Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
tartalom 1: hálaadás
Fragment d'un recueil de poèmes
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: hálaadás
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: hálaadás
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: hálaadás
Enekes könyv
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: hálaadás
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: hálaadás
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: imádság
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni enekek
vallásos
tartalom 1: hálaadás
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 2: könyörgés; hálaadás
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
tartalom 1: hálaadás
vallásos
tartalom 1: hálaadás
Ditseretekel s egyéb
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
ünnep: Advent 1. vasárnap; Vízkereszt; Vízkereszt után 1. vasárnap; Vízkereszt után 5. vasárnap; Quadragesima; Oculi; Iudica; Virágvasárnap; Virágvasárnap után hétfő; Virágvasárnap után kedd; Virágvasárnap után csütörtök; Virágvasárnap után péntek; Quasi modo; Vocem iucunditatis; Cantate; Áldozócsütörtök; Pünkösd; Pünkösd hétfő; Pünkösd kedd; Szentháromság-nap; Szentháromság-nap után 1. vasárnap; Szentháromság-nap után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 4. vasárnap; Szentháromság-nap után 6. vasárnap; Szentháromság-nap után 11. vasárnap; Szentháromság-nap után 16. vasárnap; Szentháromság-nap után 17. vasárnap; Szentháromság-nap után 18. vasárnap; Szentháromság-nap után 19. vasárnap; Szentháromság-nap után 22. vasárnap; Szentháromság-nap után 23. vasárnap; Szentháromság-nap után 24. vasárnap
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: hálaadás
Enekec harom rendbe