RPHA editor —

syntheticum

483 Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen – Reggeli könyörgés

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (1031), Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért (1148), Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben (7053), Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek (0573).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Erős ellenségét, Góliátot, Dávid hogy megveré (390), Ha ki sok szerencsén, háborún járt, jó vénségre jutott (458).

A szöveg teljes terjedelme 23 strófa.

Metrumképlete:

a16(6,4,6), a16(6,4,6), a16(6,4,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Somorjai énekeskönyv, 17. sz. eleje ?, protestáns (S 13), Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 168r »MEK, Péchi Simon-énekeskönyv, 1615, szombatos (S 33) p. 376, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 299, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 374, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 614, Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után, unitárius (S 84/1) p. 202, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 220, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 234, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 296, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 42v.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 69v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 164r, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 221, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 255, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 197, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 130r, Psalterium Ungaricum Herborn, 1607, református (RMNy 962/2) p. 62, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 489 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 460, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 154v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 144r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 444, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 144r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 345, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 143, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 331, Tizenket idvösseges elmelkedesec Leiden, 1637, református (RMK I 669) p. 151, Tizenkét idvösseges elmelkedesek Lőcse, 1638, evangélikus (RMK I 681/A) p. 177, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 717, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 7r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 627, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 147, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 299, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 299, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 229, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 285, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 299, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 385, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 458, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 299, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 329, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 299, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 144 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 271, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 464, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 464, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 524, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 524, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 224, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 234, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 349, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 304.

A dallam kiadása: RMDT1 #107.

analyticum

Somorjai énekeskönyv, 17. sz. eleje ? (S 13)
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 168r
Péchi Simon-énekeskönyv, 1615 (S 33) p. 376
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 299
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 374
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 614
Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után (S 84/1) p. 202
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 220
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 234
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 296
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 42v
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 69v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 164r
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 221
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 255
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 197
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 130r
Psalterium Ungaricum Herborn, 1607 (RMNy 962/2) p. 62
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 489
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 460
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 154v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 144r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 444
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 144r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 345
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 143
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 331
Tizenket idvösseges elmelkedesec Leiden, 1637 (RMK I 669) p. 151
Tizenkét idvösseges elmelkedesek Lőcse, 1638 (RMK I 681/A) p. 177
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 717
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 7r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 627
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 147
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 299
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 299
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 229
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 285
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 299
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 385
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 458
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 299
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 329
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 299
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 144
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 271
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 464
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 464
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 524
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 524
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 224
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 234
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 349
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 304

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0255
nótajelzés: 1031
Bölöni-kódex cím: Precatio pia
műfaj: vallásos
tartalom 1: imádság
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Gratiarum actio
műfaj: vallásos
tartalom 1: hálaadás
Kecskeméti graduál cím: Szép dicséretek, melyeket reggel a templomban kell elmondani, mikor a keresztyének begyülekeznek könyörgésre avagy prédikációra
műfaj: vallásos
istentisztelet: istentisztelet előtt (templomba való bemenéskor)
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0069-B
cím: Reggeli éneklések; A híveknek reggeli könyörgésük az anyaszentegyháznak szükségiért. Nótája: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem etc.
műfaj: vallásos
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: anyaszentegyházért
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0197
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Nagy hálaadással nótájára
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0130-A
cím: Különb-különbféle énekek; Más
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Psalterium Ungaricum nyomtatott forrás: 28:0962/2 P:0062
cím: A híveknek reggeli könyörgésük az anyaszentegyház szükségiért
műfaj: vallásos
napszakok: reggel
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: anyaszentegyházért
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0717
cím: Reggeli szép dicséret
műfaj: vallásos
napszakok: reggel
Tizenket idvösseges elmelkedesec nyomtatott forrás: 27:0669 P:0151
cím: A híveknek reggeli könyörgő éneke az anyaszentegyháznak szükségéért
műfaj: vallásos
napszakok: reggel
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: anyaszentegyházért
Tizenkét idvösseges elmelkedesek nyomtatott forrás: 27:0681/A P:0177
cím: A híveknek reggeli könyörgő éneke az anyaszentegyháznak szükségéért
műfaj: vallásos
napszakok: reggel
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: anyaszentegyházért
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0164-A
cím: Isteni dicséretek; A híveknek reggeli könyörgésük az anyaszentegyháznak szükségiért. Nótája: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem etc.
megjegyzések: RMNy 541: Sexagesima; Szentháromság-nap után 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 4. vasárnap; Szentháromság-nap után 5. vasárnap;Szentháromság-nap után 12. vasárnap;Szentháromság-nap után 14. vasárnap;Szentháromság-nap után 15. vasárnap;Szentháromság-nap után 17. vasárnap;Szentháromság-nap után 20. vasárnap;Szentháromság-nap után 23. vasárnap; prédikáció előtt és után;S 57: Vízkereszt után 1. vasárnap; Sexagesima; Szentháromság-nap után 3. vasárnap;Szentháromság-nap után 5. vasárnap;Szentháromság-nap után 12. vasárnap;Szentháromság-nap után 14. vasárnap;Szentháromság-nap után 20. vasárnap;Szentháromság-nap után 23. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után 1. vasárnap; Sexagesima; Szentháromság-nap után 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 4. vasárnap; Szentháromság-nap után 5. vasárnap;Szentháromság-nap után 12. vasárnap;Szentháromság-nap után 14. vasárnap;Szentháromság-nap után 15. vasárnap;Szentháromság-nap után 17. vasárnap;Szentháromság-nap után 20. vasárnap;Szentháromság-nap után 23. vasárnap
napszakok: reggel
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: anyaszentegyházért
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0489
műfaj: vallásos
napszakok: reggel
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0345
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0460
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0331
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0229
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0234
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Precatio pia Bölöni-kódex
Gratiarum actio Péchi Simon-énekeskönyv
Szép dicséretek, melyeket reggel a templomban kell elmondani, mikor a keresztyének begyülekeznek könyörgésre avagy prédikációra Kecskeméti graduál
Reggeli éneklések; A híveknek reggeli könyörgésük az anyaszentegyháznak szükségiért. Nótája: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem etc. A keresztyeni gywlekezetben
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Nagy hálaadással nótájára Az kereztieni gievlekezetben
Különb-különbféle énekek; Más Keresztyeni enekek
A híveknek reggeli könyörgésük az anyaszentegyház szükségiért Psalterium Ungaricum
Reggeli szép dicséret Kereszteni isteni dicsiretek
A híveknek reggeli könyörgő éneke az anyaszentegyháznak szükségéért Tizenket idvösseges elmelkedesec
A híveknek reggeli könyörgő éneke az anyaszentegyháznak szükségéért Tizenkét idvösseges elmelkedesek
Isteni dicséretek; A híveknek reggeli könyörgésük az anyaszentegyháznak szükségiért. Nótája: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem etc. Enekec harom rendbe
megjegyzések RMNy 541: Sexagesima; Szentháromság-nap után 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 4. vasárnap; Szentháromság-nap után 5. vasárnap;Szentháromság-nap után 12. vasárnap;Szentháromság-nap után 14. vasárnap;Szentháromság-nap után 15. vasárnap;Szentháromság-nap után 17. vasárnap;Szentháromság-nap után 20. vasárnap;Szentháromság-nap után 23. vasárnap; prédikáció előtt és után;S 57: Vízkereszt után 1. vasárnap; Sexagesima; Szentháromság-nap után 3. vasárnap;Szentháromság-nap után 5. vasárnap;Szentháromság-nap után 12. vasárnap;Szentháromság-nap után 14. vasárnap;Szentháromság-nap után 20. vasárnap;Szentháromság-nap után 23. vasárnap Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
tartalom 1: imádság
Bölöni-kódex
vallásos
tartalom 1: hálaadás
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
istentisztelet: istentisztelet előtt (templomba való bemenéskor)
Kecskeméti graduál
vallásos
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: anyaszentegyházért
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni enekek
vallásos
napszakok: reggel
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: anyaszentegyházért
Psalterium Ungaricum
vallásos
napszakok: reggel
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
napszakok: reggel
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: anyaszentegyházért
Tizenket idvösseges elmelkedesec
vallásos
napszakok: reggel
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: anyaszentegyházért
Tizenkét idvösseges elmelkedesek
vallásos
ünnep: Vízkereszt után 1. vasárnap; Sexagesima; Szentháromság-nap után 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 4. vasárnap; Szentháromság-nap után 5. vasárnap;Szentháromság-nap után 12. vasárnap;Szentháromság-nap után 14. vasárnap;Szentháromság-nap után 15. vasárnap;Szentháromság-nap után 17. vasárnap;Szentháromság-nap után 20. vasárnap;Szentháromság-nap után 23. vasárnap
napszakok: reggel
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: anyaszentegyházért
Enekec harom rendbe
vallásos
napszakok: reggel
Ditseretekel s egyéb
vallásos
közönséges időben: közönséges
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
közönséges időben: közönséges
Isteni dicsiretek, imadsagok
nótajelzés 1031