RPHA editor —

syntheticum

481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek – Karácsonyi sequentia

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Sequentia ad Nativitatem. AH,53,15, CH,7390. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő korábban, mint kb. 1540.

Metrum és műfaj

Bizonytalan verselésű, szótagszámláló, izostofikus, énekvers.

Nótajelzése: Grates nunc omnes (5068).

A szöveg teljes terjedelme 2 strófa.

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > szekvencia
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Batthyány-kódex, 17. sz. eleje, protestáns (S 6) p. 157, Apostagi graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 8) p. 80r »MEK, Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 12) p. 92v, Spáczai graduál, 1619, protestáns (S 38) p. 258, Kálmáncsai graduál, 1623-1628, protestáns (S 41) p. 142, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 53r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 351, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 236, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 144, Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül, katolikus (S 129) p. 17v »MEK, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 114, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 144, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 115, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 147, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 154, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 194, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 118v, Turóci cantionale, 17. sz. vége, katolikus (S 157) p. 12, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31), Miskolci Graduál-töredék, 1540 körül, katolikus (H 764) p. 2r.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. K8v, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 201r, Az evangeliomoknac Bécs, 1577, katolikus (RMNy 374) p. 91 »MEK, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 15r, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 38, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 47 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 140, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 126, Az evangelivmok es epistolak Bécs, 1616, katolikus (RMNy 1102) p. 10r »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 97v, Az evangelivmok es epistolak Bécs-Pozsony, 1617 ?, katolikus (RMNy 1145) p. 10r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 91v, Szép és aytatos Bártfa, 1624, református (RMNy 1295) p. 80, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1629, katolikus (RMNy 1421) p. 274, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 21, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 91v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 162, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 196, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/1) p. 46 »MEK, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/2) p. 265 »MEK, Az evangeliomoknak, mellyeket Bécs, 1638, katolikus (RMK I 675) p. 126, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 35, Szép és aytatos Lőcse, 1640, református (RMK I 703) p. 118, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 94r, Evangeliomok es epistolak Bécs, 1642, katolikus (RMK I 725) p. 304, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 28, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 189, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 189, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 11 »MEK, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 144, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 178, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 189, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1661, katolikus (RMK I 971) p. 266, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1662, katolikus (RMK I 984) p. 266 »MEK, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 240, Az evangeliomok és epistolak Nagyszombat, 1669, katolikus (RMK I 1089) p. 378, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 338, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 189, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 200, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 11, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 34, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 189, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1683, katolikus (RMK I 1293) p. 271, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 24 »MEK, Evangeliomok és epistolák Nagyszombat, 1683, katolikus (RMK I 1312), Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1687 körül, katolikus (RMK I 1359/A) p. 274, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 171, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 341, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 341, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 350, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 350, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 137, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 115, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 148, Evangeliumok es epistolák Bécs, 1700, katolikus (RMK I 1551) p. 271, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 214, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 187.

Modern kiadásai: RMKT-1-427, Nyelvemléktár-14-208.

A dallam kiadásai: RMDT1 #87, RMDT1 #183.

analyticum

Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (S 6) p. 157
Apostagi graduál, 17. sz. eleje (S 8) p. 80r
Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje (S 12) p. 92v
Spáczai graduál, 1619 (S 38) p. 258
Kálmáncsai graduál, 1623-1628 (S 41) p. 142
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 53r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 351
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 236
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 144
Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (S 129) p. 17v
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 114
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 144
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 115
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 147
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 154
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 194
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 118v
Turóci cantionale, 17. sz. vége (S 157) p. 12
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
Miskolci Graduál-töredék, 1540 körül (H 764) p. 2r
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 201r
Az evangeliomoknac Bécs, 1577 (RMNy 374) p. 91
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 15r
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 38
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 47
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 140
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 126
Az evangelivmok es epistolak Bécs, 1616 (RMNy 1102) p. 10r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 97v
Az evangelivmok es epistolak Bécs-Pozsony, 1617 ? (RMNy 1145) p. 10r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 91v
Szép és aytatos Bártfa, 1624 (RMNy 1295) p. 80
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1629 (RMNy 1421) p. 274
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 21
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 91v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 162
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 196
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/1) p. 46
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/2) p. 265
Az evangeliomoknak, mellyeket Bécs, 1638 (RMK I 675) p. 126
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 35
Szép és aytatos Lőcse, 1640 (RMK I 703) p. 118
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 94r
Evangeliomok es epistolak Bécs, 1642 (RMK I 725) p. 304
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 28
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 189
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 189
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 11
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 144
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 178
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 189
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1661 (RMK I 971) p. 266
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1662 (RMK I 984) p. 266
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 240
Az evangeliomok és epistolak Nagyszombat, 1669 (RMK I 1089) p. 378
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 338
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 189
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 200
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 11
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 34
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 189
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1683 (RMK I 1293) p. 271
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 24
Evangeliomok és epistolák Nagyszombat, 1683 (RMK I 1312)
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1687 körül (RMK I 1359/A) p. 274
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 171
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 341
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 341
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 350
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 350
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 137
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 115
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 148
Evangeliumok es epistolák Bécs, 1700 (RMK I 1551) p. 271
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 214
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 187

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Az evangeliomoknac nyomtatott forrás: 28:0374 P:0091
cím: Urunk születéséről énekek, melyeket szoktunk ez ünnepekben prédikáció előtt és prédikáció után énekelni; Ötödik. Grates nunc etc.
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Batthyány-kódex cím: Loco invocationis dicend. Pro Nativitatis
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: invocatio helyett
modern: sequentia
Komjátszegi graduál kezdősor: Hálát most adjunk mindnyájan az Úristennek
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
modern: sequentia
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0201-A
cím: A mi Urunk Jézus Krisztusnak test szerint való születésének ünnepén ...; Reggeli éneklések; Az Úristennek való hálaadás, melyben dicsérjük és magasztaljuk a hatalmas Úr Jézus Krisztust, ki az ő születésével minket az ördögnek hatalmasságból és rabságából megszabadított
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
napszakok: reggel
tartalom 1: hálaadás
modern: sequentia
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0038
cím: Krisztus születéséről való szép dicséretek; A Krisztus születéséről való dicséretek; Grates nunc omnes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: sequentia
Az evangeliomok es epistolak nyomtatott forrás: 28:1421 P:0274
cím: Urunk születéséről való énekek, melyeket prédikáció előtt és prédikáció után énekelhetni; Más
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
modern: sequentia
Evangeliumok es epistolák nyomtatott forrás: 27:1551 P:0271
cím: Urunk születéséről való énekek, melyeket prédikáció előtt és prédikáció után énekelhetni
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Szép és aytatos nyomtatott forrás: 28:1295 P:0080
kezdősor: Hálát most adjunk mindnyájan az Úr Krisztusnak
Az evangeliomoknak, mellyeket nyomtatott forrás: 27:0675 P:0126
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Evangeliomok es epistolak nyomtatott forrás: 27:0725 P:0304
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0126
cím: Hálaadás a Krisztus születéséért és az ő általa lett váltságunkért
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: hálaadás
modern: sequentia
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0015-A
cím: Az Úr Krisztus születése ünnepére; Az Úristennek való hálaadás, melyben dicsérjük és magasztaljuk a hatalmas Úr Jézus Krisztust, ki az ő születésével minket az ördögnek hatalmasságból és rabságából megszabadított
megjegyzések: RMNy 541: Karácsony; Karácsony után 2. nap; Karácsony után 3. nap; Karácsony után 4. nap; Karácsony és Kiskarácsony között vasárnap; Kiskarácsony; prédikáció előtt és után
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony; Karácsony után 2. nap; Karácsony után 3. nap; Karácsony után 4. nap; Karácsony és Kiskarácsony között vasárnap; Kiskarácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: hálaadás
modern: sequentia
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0094-A
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
modern: sequentia
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0162
kezdősor: Hálát most adjunk mindnyájan az Úristennek
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
modern: sequentia
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0196
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: hálaadás
modern: sequentia
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:0856 P:0011
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: sequentia
Eperjesi graduál cím: Sequuntur cantiones de nativitate; Grates nunc omnes
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: sequentia
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0034
kezdősor: Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek
cím: Cantus de nativitate Domini nostri Jesu Christi. Karácsonyi énekek; S. Gregorii papae
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: sequentia
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00K8-B
cím: A Krisztus születéséről való dicséretek; A Krisztus születéséről; Sequentia Divi Gregorii
megjegyzések: A datálás a Miskolci Graduál-töredék alapján, amely 1540 körül keletkezett.A vers előtt megtalálható a latin eredeti szövege is.
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: sequentia

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Hálát most adjunk mindnyájan az Úristennek Komjátszegi graduál
Hálát most adjunk mindnyájan az Úr Krisztusnak Szép és aytatos
Hálát most adjunk mindnyájan az Úristennek Isteni ditsiretek, imadságos
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek Cantionale catholicum
cím Urunk születéséről énekek, melyeket szoktunk ez ünnepekben prédikáció előtt és prédikáció után énekelni; Ötödik. Grates nunc etc. Az evangeliomoknac
Loco invocationis dicend. Pro Nativitatis Batthyány-kódex
A mi Urunk Jézus Krisztusnak test szerint való születésének ünnepén ...; Reggeli éneklések; Az Úristennek való hálaadás, melyben dicsérjük és magasztaljuk a hatalmas Úr Jézus Krisztust, ki az ő születésével minket az ördögnek hatalmasságból és rabságából megszabadított A keresztyeni gywlekezetben
Krisztus születéséről való szép dicséretek; A Krisztus születéséről való dicséretek; Grates nunc omnes Az kereztieni gievlekezetben
Urunk születéséről való énekek, melyeket prédikáció előtt és prédikáció után énekelhetni; Más Az evangeliomok es epistolak
Urunk születéséről való énekek, melyeket prédikáció előtt és prédikáció után énekelhetni Evangeliumok es epistolák
Hálaadás a Krisztus születéséért és az ő általa lett váltságunkért Szent Biblia
Az Úr Krisztus születése ünnepére; Az Úristennek való hálaadás, melyben dicsérjük és magasztaljuk a hatalmas Úr Jézus Krisztust, ki az ő születésével minket az ördögnek hatalmasságból és rabságából megszabadított Enekec harom rendbe
Sequuntur cantiones de nativitate; Grates nunc omnes Eperjesi graduál
Cantus de nativitate Domini nostri Jesu Christi. Karácsonyi énekek; S. Gregorii papae Cantionale catholicum
A Krisztus születéséről való dicséretek; A Krisztus születéséről; Sequentia Divi Gregorii A Keresztyéni Gyülekezetben
megjegyzések RMNy 541: Karácsony; Karácsony után 2. nap; Karácsony után 3. nap; Karácsony után 4. nap; Karácsony és Kiskarácsony között vasárnap; Kiskarácsony; prédikáció előtt és után Enekec harom rendbe
A datálás a Miskolci Graduál-töredék alapján, amely 1540 körül keletkezett.A vers előtt megtalálható a latin eredeti szövege is. A Keresztyéni Gyülekezetben
műfaj vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Az evangeliomoknac
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: invocatio helyett
modern: sequentia
Batthyány-kódex
vallásos
ünnep: Karácsony
modern: sequentia
Komjátszegi graduál
vallásos
ünnep: Karácsony
napszakok: reggel
tartalom 1: hálaadás
modern: sequentia
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: sequentia
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
modern: sequentia
Az evangeliomok es epistolak
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Evangeliumok es epistolák
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Az evangeliomoknak, mellyeket
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Evangeliomok es epistolak
vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: hálaadás
modern: sequentia
Szent Biblia
vallásos
ünnep: Karácsony; Karácsony után 2. nap; Karácsony után 3. nap; Karácsony után 4. nap; Karácsony és Kiskarácsony között vasárnap; Kiskarácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: hálaadás
modern: sequentia
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Karácsony
modern: sequentia
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Karácsony
modern: sequentia
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: hálaadás
modern: sequentia
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: sequentia
Cantvs catholici
vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: sequentia
Eperjesi graduál
vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: sequentia
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: sequentia
A Keresztyéni Gyülekezetben
nótajelzés (kotta) Eperjesi graduál
(kotta) Cantionale catholicum