RPHA editor —

syntheticum

480 Halandó emberek, kik most jelen vagytok – Penitenciára intő halotti ének

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Az akrosztichon léte bizonytalan: HARDMANJKA ? Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1582.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Ó, mint keseregnek most a keresztyének (1127), Ó, te meghalandó emberi nemzetség (1134).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Ember, emlékezzél utolsó napodról (341), Istennek jó voltát énekben jelentem (608), Ó, mint keseregnek most a keresztyének (1127), Ó, te meghalandó emberi nemzetség (1134).

A szöveg teljes terjedelme 9, 10, 12 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > alkalmi ének > temetési ének
vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > jó keresztyéni cselekedetre intő ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 52r »MEK, Thordai-kódex, 1657 előtt, unitárius (S 80) p. 669, Thordai-kódex, 1657 előtt, unitárius (S 80) p. 718, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 56v »MEK, Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685, unitárius (S 115) p. 107r »MEK, Halotti énekek, 1694, protestáns (S 128) p. 22r »MEK.

Nyomtatott kiadásai: Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 251r, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 243, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 293, Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül, protestáns (RMNy 648) p. 24r, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 411, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/2) p. 11v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 525 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/2) p. 10r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/2) p. 10r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 524, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/2) p. 10r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/4) p. 21, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 771, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 678, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 365, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 365, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 303, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 17, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 365, In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660, protestáns (RMK I 956) p. 39, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 470, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 602, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 375, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 446, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 671, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 375, In exequiis defunctorum Lőcse, 1682, protestáns (RMK I 1288/A) p. 46, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 341, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 620, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A), Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 620, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 54, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 724, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 724, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 281, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1504) p. 42, In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1618/P) p. 53.

A dallam kiadásai: RMDT1 #145, RMDT1 #203.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 52r
Thordai-kódex, 1657 előtt (S 80) p. 669
Thordai-kódex, 1657 előtt (S 80) p. 718
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 56v
Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685 (S 115) p. 107r
Halotti énekek, 1694 (S 128) p. 22r
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 251r
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 243
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 293
Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül (RMNy 648) p. 24r
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 411
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/2) p. 11v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 525
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/2) p. 10r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/2) p. 10r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 524
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/2) p. 10r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/4) p. 21
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 771
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 678
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 365
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 365
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 303
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 17
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 365
In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660 (RMK I 956) p. 39
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 470
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 602
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 375
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 446
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 671
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 375
In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (RMK I 1288/A) p. 46
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 341
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 620
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A)
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 620
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 54
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 724
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 724
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 281
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697 (RMK I 1504) p. 42
In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/P) p. 53

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Bölöni-kódex cím: Halott énekek
terjedelem: 10 versszak
akrosztikon?: Nem tudjuk
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: HARDMANIKA
műfaj: vallásos
tartalom 2: halotti
Mihál Farkas-kódex terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Thordai-kódex cím: Halott temetésre való énekek; Temetőkertben való énekek
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: Nem tudjuk
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: HARDMANJK
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Kőrispataki István-énekeskönyv cím: Halott énekek
terjedelem: 10 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: HARDMANIKA
műfaj: vallásos
tartalom 2: halotti
Halotti énekek cím: Temetésekre való énekek; Halotti énekek
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0251-A
cím: Bizonytalan életünk, Más [Vigyázásra intés]. Nóta: Ó, mint keseregnek most a etc.
terjedelem: 10 versszak
akrosztikon?: Nem tudjuk
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: HARDMANIKA
műfaj: vallásos
tartalom 1: intő-ének
Énekeskönyv nyomtatott forrás: 28:0648 P:0024-A
cím: Cantiones funebrales
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0411
cím: Halott temetéskor való dicséretek és éneklések következnek; Temetéskor való dicséretek; Azon nótára
terjedelem: 10 versszak
akrosztikon?: Nem tudjuk
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: HARDMANIKA
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0525
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/4 P:0021
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 1: intő-ének
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0771
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0303
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 1: intő-ének
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0671
cím: Temetéskor és halottaknál való énekek; Más. Nóta: Ó, te meghalandó
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: HARDMANIA
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/2 P:0011-B
főcím: Halott temetéskorra való énekek; Harmadik rész, melyben vannak az énekek, melyeket a sír felett szoktanak mondani
cím: Más. Penitenciára való intés; Nóta: Ó, te meghalandó emberi nemzetség
terjedelem: 10 versszak
akrosztikon?: Nem tudjuk
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: HARDMANIKA
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 1: intő-ének

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Halott temetéskorra való énekek; Harmadik rész, melyben vannak az énekek, melyeket a sír felett szoktanak mondani Keresztyeni enekek
cím Halott énekek Bölöni-kódex
Halott temetésre való énekek; Temetőkertben való énekek Thordai-kódex
Halott énekek Kőrispataki István-énekeskönyv
Temetésekre való énekek; Halotti énekek Halotti énekek
Bizonytalan életünk, Más [Vigyázásra intés]. Nóta: Ó, mint keseregnek most a etc. Enekec harom rendbe
Cantiones funebrales Énekeskönyv
Halott temetéskor való dicséretek és éneklések következnek; Temetéskor való dicséretek; Azon nótára Az kereztieni gievlekezetben
Temetéskor és halottaknál való énekek; Más. Nóta: Ó, te meghalandó Cantionale catholicum
Más. Penitenciára való intés; Nóta: Ó, te meghalandó emberi nemzetség Keresztyeni enekek
akrosztikon? Nem tudjuk Bölöni-kódex
Nem tudjuk Thordai-kódex
A versnek van akrosztichonja Kőrispataki István-énekeskönyv
Nem tudjuk Enekec harom rendbe
Nem tudjuk Az kereztieni gievlekezetben
A versnek nincs akrosztichonja Cantionale catholicum
Nem tudjuk Keresztyeni enekek
akrosztikon HARDMANIKA Bölöni-kódex
HARDMANJK Thordai-kódex
HARDMANIKA Kőrispataki István-énekeskönyv
HARDMANIKA Enekec harom rendbe
HARDMANIKA Az kereztieni gievlekezetben
HARDMANIA Cantionale catholicum
HARDMANIKA Keresztyeni enekek
teljes-e? A vers szövege teljes Bölöni-kódex
A vers szövege teljes Mihál Farkas-kódex
A vers szövege teljes Thordai-kódex
A vers szövege teljes Kőrispataki István-énekeskönyv
A vers szövege teljes Halotti énekek
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
terjedelem 10 versszak Bölöni-kódex
12 versszak Mihál Farkas-kódex
9 versszak Thordai-kódex
10 versszak Kőrispataki István-énekeskönyv
9 versszak Halotti énekek
10 versszak Enekec harom rendbe
10 versszak Az kereztieni gievlekezetben
9 versszak Cantionale catholicum
10 versszak Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
tartalom 2: halotti
Bölöni-kódex
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Thordai-kódex
vallásos
tartalom 2: halotti
Kőrispataki István-énekeskönyv
vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
Halotti énekek
vallásos
tartalom 1: intő-ének
Enekec harom rendbe
vallásos
alkalom: temetés
Énekeskönyv
vallásos
alkalom: temetés
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
alkalom: temetés
Ditseretekel s egyéb
vallásos
dogmatika: penitencia
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 1: intő-ének
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
alkalom: temetés
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
dogmatika: penitencia
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 1: intő-ének
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
alkalom: temetés
Cantionale catholicum
vallásos
dogmatika: penitencia
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 1: intő-ének
Keresztyeni enekek