RPHA editor —

syntheticum

478 Hálaadásunkban rólad emlékezünk – Prédikáció előtti dicséret

Irodalomtörténeti adatok

A modern kutatás szerint szerezte Sztárai Mihály, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Áldott az Úristen örökké mennyekben (0083), Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (1219).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A jó hitű ember szelíd e világon (14), Áldott az Úristen örökké mennyekben (83), Dávid prófétának imádkozásáról (242), Dicsérjük mindenkor a mi Istenünket (277), Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (550), Ijedt vitéz, Dávid, Keilában szorula (569), Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (590), Jer, mi emlékezzünk a Luther-papokról (651), Mennyei felségnek Ura és Istene (889), Siess, nagy Úristen, én segítségemre (1231), Sok jótéteményen nagyon csodálkozván (1259), Véletlen embernek utolsó órája (1478), Atyjára mikoron Absolon támada (2004).

A szöveg teljes terjedelme 8 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > hálaadó ének
vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 95v »MEK, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 57r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 419, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 371, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 613, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 219, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 232, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 294, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 44r, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 258, Note manuscite, 16. sz., világi (H 37).

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. D1r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 15, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 133, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 142, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 10r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 130, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 60v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 190, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 25, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 129v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 318 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 458, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 154r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 143v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 333, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 143v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 342, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 329, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 505, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 332r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 428, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 297, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 297, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 228, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 284, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 297, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 384, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 516, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 297, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 328, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 541, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 297, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 270, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 530, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 530, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 605, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 605, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 223, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 232, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 348, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 302.

Modern kiadása: RMKT-5-107.

A dallam kiadásai: RMDT1 #15, RMDT1 #222, RMDT1 681, RMDT2 #107, RMDT2 #129, RMDT2 #137, MZ-1981-191.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 95v
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 57r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 419
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 371
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 613
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 219
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 232
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 294
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 44r
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 258
Note manuscite, 16. sz. (H 37)
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 15
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 133
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 142
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 10r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 130
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 60v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 190
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 25
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 129v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 318
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 458
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 154r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 143v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 333
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 143v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 342
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 329
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 505
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 332r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 428
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 297
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 297
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 228
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 284
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 297
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 384
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 516
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 297
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 328
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 541
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 297
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 270
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 530
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 530
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 605
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 605
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 223
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 232
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 348
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 302

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kecskeméti graduál cím: Az evangéliumi tudományban gyarapodásért való könyörgés
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: könyörgés
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Más lelki tanítás előtti ének
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00D1-A
kezdősor: Hálaadásunkban neked emlékezünk
cím: Szentegyházi könyörgések; Az Úristennek való hálaadás és könyörgés, hogy az őtőle kibocsátott Evangéliummal bennünket építsen, kit akkor szoktunk énekleni, mikor a község a prédikációra összegyülekezik
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 2: könyörgés; hálaadás
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0015
kezdősor: Hálaadásunkban rólad emlékezünk
cím: Az Úristennek való hálaadás és könyörgés, hogy az őtőle kibocsátott Evangéliummal bennünket építsen, kit akkor szoktunk énekleni, mikor a község a prédikációra összegyülekezik
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 2: könyörgés; hálaadás
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0133
kezdősor: Hálaadásunkban rólad emlékezünk
cím: Prédikáció korra isteni dicséret
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0010-A
kezdősor: Hálaadásunkban rólad emlékezünk
cím: A szentegyházban való isteni dicséretek; Az Úristennek való hálaadás és könyörgés, ki az Evangéliumnak világos tudománya által épít bennünket az örök életre, mely dicséretet akkor szoktunk énekelni, mikor a község a prédikációra összegyülekezik. Sztárai Mihályé
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 2: könyörgés; hálaadás
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0025
cím: Adventustól fogván Krisztus születése napjáig; Prédikáció korra
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
istentisztelet: prédikáció előtt
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0332-A
cím: Mindennapi táplálásért
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0505
cím: Hálaadó dicséretek
műfaj: vallásos
tartalom 2: hálaadás
Note manuscite terjedelem: 2 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
megjegyzések: Finis per me [Thomam Kwsmeodi 1581.]
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0060-B
kezdősor: Hálaadásunkban rólad emlékezünk
cím: Közönséges isteni dicséretek; Az Úristennek való hálaadás és könyörgés, ki az Evangéliumnak világos tudománya által épít bennünket az örök életre, mely dicséretet akkor szoktunk énekelni, mikor a község a prédikációra összegyülekezik. Sztárai Mihályé
megjegyzések: RMNy 541: Advent 4. vasárnap; Vízkereszt; Vízkereszt után 5. vasárnap; Sexagesima; Iudica; Pünkösd hétfő; Szentháromság-nap után 5. vasárnap; Szentháromság-nap után 7. vasárnap; Szentháromság-nap után 8. vasárnap; Szentháromság-nap után 13. vasárnap;Szentháromság-nap után 15. vasárnap; Szentháromság-nap után 17. vasárnap; prédikáció előtt;S 57: Advent 4. vasárnap; Vízkereszt után 1. vasárnap; Vízkereszt után 5. vasárnap; Sexagesima; Szentháromság-nap után 5. vasárnap; Szentháromság-nap után 7. vasárnap; Szentháromság-nap után 8. vasárnap; Szentháromság-nap után 13. vasárnap;Szentháromság-nap után 15. vasárnap; Szentháromság-nap után 17. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Advent 4. vasárnap; Vízkereszt; Vízkereszt után 1. vasárnap; Vízkereszt után 5. vasárnap; Sexagesima; Iudica; Pünkösd hétfő; Szentháromság-nap után 5. vasárnap; Szentháromság-nap után 7. vasárnap; Szentháromság-nap után 8. vasárnap; Szentháromság-nap után 13. vasárnap; Szentháromság-nap után 15. vasárnap; Szentháromság-nap után 17. vasárnap
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 2: könyörgés; hálaadás
Bölöni-kódex műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: imádság
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0318
műfaj: vallásos
tartalom 2: hálaadás
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0458
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0342
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0329
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0228
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0541
cím: Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek. Más szép ének
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Hálaadásunkban neked emlékezünk A Keresztyéni Gyülekezetben
Hálaadásunkban rólad emlékezünk A keresztyeni gyülekezetben
Hálaadásunkban rólad emlékezünk Enekes könyv
Hálaadásunkban rólad emlékezünk A keresztyeni gywlekezetben
Hálaadásunkban rólad emlékezünk Enekec harom rendbe
cím Az evangéliumi tudományban gyarapodásért való könyörgés Kecskeméti graduál
Más lelki tanítás előtti ének Szoszna Demeter-énekeskönyv
Szentegyházi könyörgések; Az Úristennek való hálaadás és könyörgés, hogy az őtőle kibocsátott Evangéliummal bennünket építsen, kit akkor szoktunk énekleni, mikor a község a prédikációra összegyülekezik A Keresztyéni Gyülekezetben
Az Úristennek való hálaadás és könyörgés, hogy az őtőle kibocsátott Evangéliummal bennünket építsen, kit akkor szoktunk énekleni, mikor a község a prédikációra összegyülekezik A keresztyeni gyülekezetben
Prédikáció korra isteni dicséret Enekes könyv
A szentegyházban való isteni dicséretek; Az Úristennek való hálaadás és könyörgés, ki az Evangéliumnak világos tudománya által épít bennünket az örök életre, mely dicséretet akkor szoktunk énekelni, mikor a község a prédikációra összegyülekezik. Sztárai Mihályé A keresztyeni gywlekezetben
Adventustól fogván Krisztus születése napjáig; Prédikáció korra Az kereztieni gievlekezetben
Mindennapi táplálásért Keresztyen imadsagok egy-nehany
Hálaadó dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Közönséges isteni dicséretek; Az Úristennek való hálaadás és könyörgés, ki az Evangéliumnak világos tudománya által épít bennünket az örök életre, mely dicséretet akkor szoktunk énekelni, mikor a község a prédikációra összegyülekezik. Sztárai Mihályé Enekec harom rendbe
Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek. Más szép ének Cantionale catholicum
megjegyzések Finis per me [Thomam Kwsmeodi 1581.] Note manuscite
RMNy 541: Advent 4. vasárnap; Vízkereszt; Vízkereszt után 5. vasárnap; Sexagesima; Iudica; Pünkösd hétfő; Szentháromság-nap után 5. vasárnap; Szentháromság-nap után 7. vasárnap; Szentháromság-nap után 8. vasárnap; Szentháromság-nap után 13. vasárnap;Szentháromság-nap után 15. vasárnap; Szentháromság-nap után 17. vasárnap; prédikáció előtt;S 57: Advent 4. vasárnap; Vízkereszt után 1. vasárnap; Vízkereszt után 5. vasárnap; Sexagesima; Szentháromság-nap után 5. vasárnap; Szentháromság-nap után 7. vasárnap; Szentháromság-nap után 8. vasárnap; Szentháromság-nap után 13. vasárnap;Szentháromság-nap után 15. vasárnap; Szentháromság-nap után 17. vasárnap Enekec harom rendbe
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Note manuscite
terjedelem 2 versszak Note manuscite
műfaj vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: könyörgés
Kecskeméti graduál
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 2: könyörgés; hálaadás
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 2: könyörgés; hálaadás
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
Enekes könyv
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 2: könyörgés; hálaadás
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Advent
istentisztelet: prédikáció előtt
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 2: hálaadás
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
ünnep: Advent 4. vasárnap; Vízkereszt; Vízkereszt után 1. vasárnap; Vízkereszt után 5. vasárnap; Sexagesima; Iudica; Pünkösd hétfő; Szentháromság-nap után 5. vasárnap; Szentháromság-nap után 7. vasárnap; Szentháromság-nap után 8. vasárnap; Szentháromság-nap után 13. vasárnap; Szentháromság-nap után 15. vasárnap; Szentháromság-nap után 17. vasárnap
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 2: könyörgés; hálaadás
Enekec harom rendbe
vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: imádság
Bölöni-kódex
vallásos
tartalom 2: hálaadás
Ditseretekel s egyéb
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
vallásos
közönséges időben: közönséges
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Cantionale catholicum
nótajelzés (kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben