RPHA editor —

syntheticum

476 Hálaadásokkal mi énekeljünk – Húsvéti hálaadás

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Bizonytalan verselésű, szótagszámláló, izostofikus, énekvers.

Nótajelzései: Christus iam surrexit, alleluia (5032), Krisztus feltámada igazságunkra (0784).

A szöveg teljes terjedelme 34 strófa.

Metrumképlete:

x11, x14

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > hálaadó ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 286, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 249.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. N8v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 149, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 110, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 119, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 303r, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 27r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 159, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 132, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 95r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 102 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 108v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 104v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 104v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 238, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 168, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 140, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 220, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 220, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 171, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 208, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 220, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 281, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 397, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 220, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 241, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 220, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 199, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 402, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 402, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 445, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 445, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 165, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 257, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 224, Énekeskönyv s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1613/C) p. 303.

A dallam kiadása: RMDT1 #94.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 286
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 249
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 149
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 110
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 119
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 303r
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 27r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 159
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 132
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 95r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 102
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 108v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 104v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 104v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 238
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 168
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 140
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 220
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 220
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 171
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 208
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 220
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 281
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 397
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 220
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 241
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 220
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 199
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 402
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 402
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 445
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 445
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 165
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 257
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 224
Énekeskönyv s. l., 1700 előtt (RMK I 1613/C) p. 303

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0159
nótajelzés: 0784
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00N8-B
kezdősor: Hálaadásokkal énekeljünk
cím: A Krisztus feltámadásáról való dicséretek; Hálaadás az Atya Úristennek emberekhez való nagy szerelméről, a Christus iam surrexit nótájára
megjegyzések: Prózához közelítő, bizonytalan rímelés, bizonytalan szótagszám.
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hálaadás
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0149
kezdősor: Hálaadásokkal énekeljünk
cím: Hálaadás au Atya Úristennek emberekhez való nagy szerelméről, a Christus iam su.
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hálaadás
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0303-A
kezdősor: Hálaadásokkal énekeljünk
cím: Reggeli és délesti éneklések; Hálaadás az Atya Úristennek emberekhez való nagy szerelméről, melyet Krisztus feltámadásának ünnepe után való időben szoktunk mondani, mind Szentháromság-napig etc. A Christus iam surrexit nótájára
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét után Szentháromság-napig
tartalom 1: hálaadás
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0027-A
kezdősor: Hálaadásokkal énekeljünk
cím: Az Úr Krisztus mennybemenése napjára; A Christus iam surrexit nótájára
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0132
kezdősor: Hálaadásokkal énekeljünk
cím: A Krisztus feltámadásáról való dicséretek; Christus iam surrexit
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0102
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0168
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0238
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0171
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0110
kezdősor: Hálaadásokkal énekeljünk
cím: Az Istennek emberekhez nagy kegyelméről. A Christus iam surrexit nótá[jára]
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hálaadás
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0095-A
kezdősor: Hálaadásokkal mi énekeljünk
cím: Ünnepekre való énekek; Húsvét avagy Krisztus feltámadása napjára; Más. Nóta: Krisztus feltámada igazságunkra
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Hálaadásokkal énekeljünk A Keresztyéni Gyülekezetben
Hálaadásokkal énekeljünk A keresztyeni gyülekezetben
Hálaadásokkal énekeljünk A keresztyeni gywlekezetben
Hálaadásokkal énekeljünk Enekec harom rendbe
Hálaadásokkal énekeljünk Az kereztieni gievlekezetben
Hálaadásokkal énekeljünk Enekes könyv
Hálaadásokkal mi énekeljünk Keresztyeni enekek
cím A Krisztus feltámadásáról való dicséretek; Hálaadás az Atya Úristennek emberekhez való nagy szerelméről, a Christus iam surrexit nótájára A Keresztyéni Gyülekezetben
Hálaadás au Atya Úristennek emberekhez való nagy szerelméről, a Christus iam su. A keresztyeni gyülekezetben
Reggeli és délesti éneklések; Hálaadás az Atya Úristennek emberekhez való nagy szerelméről, melyet Krisztus feltámadásának ünnepe után való időben szoktunk mondani, mind Szentháromság-napig etc. A Christus iam surrexit nótájára A keresztyeni gywlekezetben
Az Úr Krisztus mennybemenése napjára; A Christus iam surrexit nótájára Enekec harom rendbe
A Krisztus feltámadásáról való dicséretek; Christus iam surrexit Az kereztieni gievlekezetben
Az Istennek emberekhez nagy kegyelméről. A Christus iam surrexit nótá[jára] Enekes könyv
Ünnepekre való énekek; Húsvét avagy Krisztus feltámadása napjára; Más. Nóta: Krisztus feltámada igazságunkra Keresztyeni enekek
megjegyzések Prózához közelítő, bizonytalan rímelés, bizonytalan szótagszám. A Keresztyéni Gyülekezetben
műfaj vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hálaadás
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hálaadás
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
ünnep: Húsvét után Szentháromság-napig
tartalom 1: hálaadás
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Húsvét
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Húsvét
Ditseretekel s egyéb
vallásos
ünnep: Húsvét
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hálaadás
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni enekek
nótajelzés 0784