RPHA editor —

syntheticum

475 Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet – Precatio pia

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1566.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura (0912), Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (0914), Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (1469).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Nincs, Uram, senki, csak te vagy reményem (1081).

A szöveg teljes terjedelme 6, 9 strófa.

Metrumképlete:

x11(5,6), x11(5,6), x11(5,6), x5

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Boroszlói kézirat, 16. sz. vége, evangélikus (S 7) p. 8r, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 364, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 602, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 55v »MEK.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 177, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 222, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 259, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 226, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 127v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 441 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 149v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 139v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 139v, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 226, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 321, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 361, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 304, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 137, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 290, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 290, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 223, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 277, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 290, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 374, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 506, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 290, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 320, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 290, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 135 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 263, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 519, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 519, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 594, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 594, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 218, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 339, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 295.

Modern kiadása: RMKT-8-17.

A dallam kiadása: RMDT1 #87.

analyticum

Boroszlói kézirat, 16. sz. vége (S 7) p. 8r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 364
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 602
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 55v
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 177
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 222
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 259
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 226
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 127v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 441
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 149v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 139v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 139v
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 226
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 321
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 361
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 304
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 137
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 290
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 290
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 223
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 277
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 290
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 374
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 506
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 290
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 320
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 290
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 135
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 263
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 519
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 519
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 594
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 594
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 218
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 339
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 295

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0177
cím: Precatio pia
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: könyörgés
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0226
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Pia cantilena
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0127-B
cím: Különb-különbféle énekek; Más. Nóta: Mi kegyes Atyánk etc.
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
nyomtatott forrás: 28:0582 P:0222
cím: Pia cantilena
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0321
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0223
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0361
cím: Penitenciára való szép isteni dicséretek
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0441
cím: Az anyaszentegyházról
műfaj: vallásos
tartalom 2: anyaszentegyházért

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Precatio pia A keresztyeni gyülekezetben
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Pia cantilena Az kereztieni gievlekezetben
Különb-különbféle énekek; Más. Nóta: Mi kegyes Atyánk etc. Keresztyeni enekek
Pia cantilena
Penitenciára való szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Az anyaszentegyházról Ditseretekel s egyéb
teljes-e? A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
töredék - töredék terjedelme Keresztyeni enekek
terjedelem 9 versszak A keresztyeni gyülekezetben
9 versszak Az kereztieni gievlekezetben
6 versszak Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
tartalom 1: könyörgés
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni enekek
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
dogmatika: penitencia
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 2: anyaszentegyházért
Ditseretekel s egyéb