RPHA editor —

syntheticum

473 Hagyjátok el, hű keresztyének – Temetési hymnus

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: In exequiis defunctorum: Aurelius Clemens Prudentius. CH,9289. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1582.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Jer, temessük el a testet (0659).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Hallgassátok meg, keresztyének (506), Hallottuk, Úristen, atyáinktól (516), Isten hívei, akik vagytok (597), Szent Pál apostolnak írása (1320).

A szöveg teljes terjedelme 7, 8, 10 strófa.

Metrumképlete:

a9, a9, b9, b9

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
vallásos > nem história > alkalmi ének > temetési ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Boroszlói kézirat, 16. sz. vége, evangélikus (S 7) p. 9r, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 62r »MEK, Thordai-kódex, 1657 előtt, unitárius (S 80) p. 725, Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685, unitárius (S 115) p. 104v »MEK, Halotti énekek, 1694, protestáns (S 128) p. 19v »MEK, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 609.

Nyomtatott kiadásai: Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 251v, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 242, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 292, Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül, protestáns (RMNy 648) p. 20r, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 408, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/2) p. 11r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 534 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/2) p. 10r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/2) p. 10r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 520, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/2) p. 10r, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 336, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/4) p. 20, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 769, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 375v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 677, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 277, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 364, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 364, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 302, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 16, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 364, In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660, protestáns (RMK I 956) p. 32, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 469, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 601, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 374, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 445, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 374, In exequiis defunctorum Lőcse, 1682, protestáns (RMK I 1288/A) p. 45, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 269 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 340, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 619, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A), Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 619, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 51, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/2) p. 117, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 723, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 723, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 281, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1504) p. 36, In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1618/P) p. 51.

A dallam kiadása: RMDT1 #200.

analyticum

Boroszlói kézirat, 16. sz. vége (S 7) p. 9r
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 62r
Thordai-kódex, 1657 előtt (S 80) p. 725
Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685 (S 115) p. 104v
Halotti énekek, 1694 (S 128) p. 19v
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 609
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 251v
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 242
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 292
Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül (RMNy 648) p. 20r
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 408
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/2) p. 11r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 534
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/2) p. 10r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/2) p. 10r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 520
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/2) p. 10r
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 336
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/4) p. 20
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 769
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 375v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 677
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 277
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 364
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 364
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 302
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 16
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 364
In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660 (RMK I 956) p. 32
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 469
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 601
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 374
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 445
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 374
In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (RMK I 1288/A) p. 45
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 269
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 340
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 619
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A)
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 619
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 51
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/2) p. 117
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 723
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 723
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 281
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697 (RMK I 1504) p. 36
In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/P) p. 51

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Bölöni-kódex cím: Gyermek holtakor
műfaj: vallásos
tartalom 2: halotti
Thordai-kódex cím: Temetőkertben való énekek
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Kőrispataki István-énekeskönyv cím: Halotti énekek; Az atyák és anyák vigasztaltatnak gyermekük feltámasztásával
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 2: halotti
Halotti énekek terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Más ének a kisdedekről
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 2: halotti
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0251-B
cím: Temetésre; Más, a halálról. Azon nótára
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
modern: hymnus
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0408
cím: Halott temetéskor való dicséretek és éneklések következnek; Temetéskor való dicséretek; Alia
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
modern: hymnus
Énekeskönyv nyomtatott forrás: 28:0648 P:0020-A
cím: Cantiones funebrales
akrosztikon adatai: hely: Ugyanazonról
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
In exequijs defunctorum nyomtatott forrás: 27:0956 P:0032
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/2 P:0117
cím: Más ének a kisdedekről
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 2: halotti
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/4 P:0020
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0302
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0375-B
cím: Következnek rend szerint a halott énekek
műfaj: vallásos
tartalom 2: halotti
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/2 P:0011-A
főcím: Halott temetéskorra való énekek; Harmadik rész, melyben vannak az énekek, melyeket a sír felett szoktanak mondani
cím: Ugyanazon magyarul. Atyák és anyák vigasztaltatnak gyermekük feltámadásával
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A vers előtt a latin eredeti: Iam moesta quiesce querela
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 1: vigasz-ének

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Halott temetéskorra való énekek; Harmadik rész, melyben vannak az énekek, melyeket a sír felett szoktanak mondani Keresztyeni enekek
cím Gyermek holtakor Bölöni-kódex
Temetőkertben való énekek Thordai-kódex
Halotti énekek; Az atyák és anyák vigasztaltatnak gyermekük feltámasztásával Kőrispataki István-énekeskönyv
Más ének a kisdedekről Szoszna Demeter-énekeskönyv
Temetésre; Más, a halálról. Azon nótára Enekec harom rendbe
Halott temetéskor való dicséretek és éneklések következnek; Temetéskor való dicséretek; Alia Az kereztieni gievlekezetben
Cantiones funebrales Énekeskönyv
Más ének a kisdedekről Soltari énekek
Következnek rend szerint a halott énekek Keresztyen imadsagok egy-nehany
Ugyanazon magyarul. Atyák és anyák vigasztaltatnak gyermekük feltámadásával Keresztyeni enekek
akrosztikon adatai hely: Ugyanazonról Énekeskönyv
megjegyzések A vers előtt a latin eredeti: Iam moesta quiesce querela Keresztyeni enekek
teljes-e? A vers szövege teljes Thordai-kódex
A vers szövege teljes Kőrispataki István-énekeskönyv
A vers szövege teljes Halotti énekek
A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes In exequijs defunctorum
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
terjedelem 7 versszak Thordai-kódex
7 versszak Kőrispataki István-énekeskönyv
7 versszak Halotti énekek
10 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
8 versszak Enekec harom rendbe
8 versszak Az kereztieni gievlekezetben
7 versszak In exequijs defunctorum
10 versszak Soltari énekek
8 versszak Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
tartalom 2: halotti
Bölöni-kódex
vallásos
alkalom: temetés
Thordai-kódex
vallásos
tartalom 2: halotti
Kőrispataki István-énekeskönyv
vallásos
alkalom: temetés
Halotti énekek
vallásos
tartalom 2: halotti
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
modern: hymnus
Enekec harom rendbe
vallásos
alkalom: temetés
modern: hymnus
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
alkalom: temetés
Énekeskönyv
vallásos
tartalom 2: halotti
Soltari énekek
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
tartalom 2: halotti
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 1: vigasz-ének
Keresztyeni enekek