RPHA editor —

syntheticum

470 Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala – Ps 50=51

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Hartyáni Imre, nem dedikált. Idegen minta: Ps 50=51. Lásd: Légy irgalmas, Úristen, minekünk (834), Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (979). Akrosztichonja: HARTIANI IMROe. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Dicsérlek téged, mennybéli Isten, én édes Teremtőm (0280), Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában (0926), Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (1306), Ó, mely félelem és rettegéssel lesz a nagy ítélet (6012).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A te népedre, te öröködre nagy ellenség szállott (49), Az Úristen áll minden bíráknak gyülekezetekben (150), Fohászkodással tekintsetek, ti, keresztyén emberek (420), Ha nem látsz hozzánk, Uram, elveszünk, mert elfogyott a szent (460), Istenem, ne hagyj, siess énmellém, halld meg beszédemet (605), Megnyomorodván ellenségétől szent Dávid próféta (868), Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában (926), Mikor szent Dávid a fő népeknek gonoszságát látá (941), Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (1052), Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta (1263), Sok nyomorúság mi életünkben, hogy megkeseríte (1264), Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (1306).

A szöveg teljes terjedelme 15, 16 strófa.

Metrumképlete:

a16(5,5,6), a16(5,5,6), a16(5,5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Detsi-kódex, 1609-1613, világi (S 25) p. 28r, Vasady-kódex, 1613-1615 körül, világi (S 27) p. 116r, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 110r »MEK, Czerey János-énekeskönyv, 1634-1651, katolikus (S 55) p. 127v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 537, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 123, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 447, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 216, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 229, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 290, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 46r, Magyari Péter kódexe, 1704, szombatos (S 167/2) p. 11, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 87, Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz., protestáns (H 628) p. 11r.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. T7v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 75, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 41, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 41, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 59r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 38, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 103r, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 40, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 46, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 183, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 35r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 194 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 284, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 40v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 38r, Énekeskönyv Kolozsvár, 1623, unitárius (RMNy 1290/1) p. 70, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 243, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 38r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 338, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 304, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 84, Tizenket idvösseges elmelkedesec Leiden, 1637, református (RMK I 669) p. 241, Tizenkét idvösseges elmelkedesek Lőcse, 1638, evangélikus (RMK I 681/A) p. 283, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 385, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 325, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 76, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 76, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 60, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 70, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 76, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 94, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 186, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 76, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 82, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 605, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 76, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 68, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 187, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 187, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 79, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 189, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 189, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 54, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 229, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 85, Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700, unitárius (RMK I 1558) p. 39, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 74.

Modern kiadása: RMKT-8-3.

A dallam kiadásai: RMDT1 #196, MZ-1981-200.

analyticum

Detsi-kódex, 1609-1613 (S 25) p. 28r
Vasady-kódex, 1613-1615 körül (S 27) p. 116r
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 110r
Czerey János-énekeskönyv, 1634-1651 (S 55) p. 127v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 537
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 123
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 447
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 216
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 229
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 290
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 46r
Magyari Péter kódexe, 1704 (S 167/2) p. 11
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 87
Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz. (H 628) p. 11r
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 75
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 41
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 41
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 59r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 38
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 103r
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 40
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 46
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 183
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 35r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 194
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 284
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 40v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 38r
Énekeskönyv Kolozsvár, 1623 (RMNy 1290/1) p. 70
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 243
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 38r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 338
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 304
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 84
Tizenket idvösseges elmelkedesec Leiden, 1637 (RMK I 669) p. 241
Tizenkét idvösseges elmelkedesek Lőcse, 1638 (RMK I 681/A) p. 283
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 385
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 325
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 76
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 76
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 60
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 70
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 76
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 94
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 186
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 76
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 82
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 605
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 76
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 68
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 187
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 187
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 79
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 189
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 189
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 54
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 229
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 85
Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700 (RMK I 1558) p. 39
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 74

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Vasady-kódex terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: HARSANI IMRE HHVS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Bölöni-kódex terjedelem: 16 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: HARSIANI IMRE HHVS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Komjátszegi graduál kezdősor: Atya Úristen, könyörülj rajtam
cím: A szent Dávid zsoltárából bizonyos énekek nótájára kiszedegetett psalmusok és különb-különb időkre való dicséretek következnek az ábécé rendi szerint
terjedelem: 16 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: töredék - a vers terjedelme
akrosztikon: [H]ARSIANI IMRE HHV[S]
megjegyzések: Az 1. és az utolsó versszakot lesatírozták, nem olvasható.
Szoszna Demeter-énekeskönyv terjedelem: 15 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00T7-B
terjedelem: 16 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: HARTIANI IMRÖ HHVS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0075
terjedelem: 16 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: HARSIANI IMRÖ HHVS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0041
terjedelem: 16 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: HARTIANI IMRÖ HHVS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0183
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 51.
terjedelem: 16 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: HARSIANI IMREo HHVS
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0035-A
terjedelem: 16 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: HARSIANI IMRE HHVS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0338
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0385
cím: Penitenciáról való szép isteni dicséretek
terjedelem: 16 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: HARTIANI IMRÖ HHVS
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
tartalom 1: zsoltár
Kecskeméti-graduál függeléke megjegyzések: S 58 és H 628 eredetileg egy szöveget alkottak
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0079
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: HARSIANI IMRÖ HHV
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0229
terjedelem: 16 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: HARSIANI IMREo HHVS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0605
cím: Szent Dávid zsoltári; Psalmus 50. Miserere mei Deus, secundum etc. Nóta: Ó, mely félelem etc.
terjedelem: 16 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: HARSIANI IMRÖ HHVS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0103-A
terjedelem: 16 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: HARTIANI IMROe HHVS
megjegyzések: RMNy 541: Szentháromság-nap után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 19. vasárnap;S 57: Quinquagesima; Oculi; Szentháromság-nap után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 11. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Quinquagesima; Oculi; Szentháromság-nap után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 11. vasárnap; Szentháromság-nap után 19. vasárnap
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Atya Úristen, könyörülj rajtam Komjátszegi graduál
cím A szent Dávid zsoltárából bizonyos énekek nótájára kiszedegetett psalmusok és különb-különb időkre való dicséretek következnek az ábécé rendi szerint Komjátszegi graduál
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 51. Az kereztieni gievlekezetben
Penitenciáról való szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Szent Dávid zsoltári; Psalmus 50. Miserere mei Deus, secundum etc. Nóta: Ó, mely félelem etc. Cantionale catholicum
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Vasady-kódex
A versnek van akrosztichonja Bölöni-kódex
A versnek van akrosztichonja Komjátszegi graduál
A versnek van akrosztichonja A Keresztyéni Gyülekezetben
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gyülekezetben
A versnek van akrosztichonja Enekes könyv
A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni enekek
A versnek van akrosztichonja Kereszteni isteni dicsiretek
A versnek van akrosztichonja Soltari énekek
A versnek van akrosztichonja Isteni dicsiretek, imadsagok
A versnek van akrosztichonja Cantionale catholicum
A versnek van akrosztichonja Enekec harom rendbe
akrosztikon HARSANI IMRE HHVS Vasady-kódex
HARSIANI IMRE HHVS Bölöni-kódex
[H]ARSIANI IMRE HHV[S] Komjátszegi graduál
HARTIANI IMRÖ HHVS A Keresztyéni Gyülekezetben
HARSIANI IMRÖ HHVS A keresztyeni gyülekezetben
HARTIANI IMRÖ HHVS Enekes könyv
HARSIANI IMREo HHVS Az kereztieni gievlekezetben
HARSIANI IMRE HHVS Keresztyeni enekek
HARTIANI IMRÖ HHVS Kereszteni isteni dicsiretek
HARSIANI IMRÖ HHV Soltari énekek
HARSIANI IMREo HHVS Isteni dicsiretek, imadsagok
HARSIANI IMRÖ HHVS Cantionale catholicum
HARTIANI IMROe HHVS Enekec harom rendbe
megjegyzések Az 1. és az utolsó versszakot lesatírozták, nem olvasható. Komjátszegi graduál
S 58 és H 628 eredetileg egy szöveget alkottak Kecskeméti-graduál függeléke
RMNy 541: Szentháromság-nap után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 19. vasárnap;S 57: Quinquagesima; Oculi; Szentháromság-nap után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 11. vasárnap Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Vasady-kódex
A vers szövege teljes Bölöni-kódex
töredék - a vers terjedelme Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Kereszteni isteni dicsiretek
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
terjedelem 15 versszak Vasady-kódex
16 versszak Bölöni-kódex
16 versszak Komjátszegi graduál
15 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
16 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
16 versszak A keresztyeni gyülekezetben
16 versszak Enekes könyv
16 versszak Az kereztieni gievlekezetben
16 versszak Keresztyeni enekek
16 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
16 versszak Kereszteni isteni dicsiretek
15 versszak Soltari énekek
16 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
16 versszak Cantionale catholicum
16 versszak Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Vasady-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Bölöni-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
dogmatika: penitencia
tartalom 1: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Quinquagesima; Oculi; Szentháromság-nap után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 11. vasárnap; Szentháromság-nap után 19. vasárnap
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: zsoltár
Enekec harom rendbe