RPHA editor —

syntheticum

431 Gondolkodjál, ember, a te bűneidről – Az utolsó napról való elmélkedés

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1593.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (0590), Oly búval, bánattal az Aeneas király (3002).

A szöveg teljes terjedelme 12, 14 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > jó keresztyéni cselekedetre intő ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kuun-kódex, 1621-1647, világi (S 40, [fakszimile kiadás]) p. 78, Czerey János-énekeskönyv, 1634-1651, katolikus (S 55) p. 6r »MEK, Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után, unitárius (S 84/1) p. 204.

Nyomtatott kiadásai: Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 359, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 475 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 454, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 334, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 218, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 698, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 609, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 128, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 48, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 711, In exequiis defunctorum Lőcse, 1682, protestáns (RMK I 1288/A) p. 144, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 127 »MEK, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 593, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A), Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 593, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 204, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 690, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 690, In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1618/P) p. 201.

A dallam kiadása: RMDT1 #23.

analyticum

Kuun-kódex, 1621-1647 (S 40, [fakszimile kiadás]) p. 78
Czerey János-énekeskönyv, 1634-1651 (S 55) p. 6r
Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után (S 84/1) p. 204
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 359
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 475
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 454
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 334
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 218
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 698
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 609
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 128
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 48
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 711
In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (RMK I 1288/A) p. 144
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 127
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 593
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A)
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 593
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 204
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 690
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 690
In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/P) p. 201

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kuun-kódex terjedelem: 5 sor
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Czerey János-énekeskönyv cím: Cantio
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Szép imadsagos könyvecske nyomtatott forrás: 28:1552 P:0218
cím: Szép és ájtatos isteni dicséretek; Más szép ének
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0359
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Cantio pulchra. Ad notam: Oly búval, bánattal az Aeneas király
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0698
cím: Közönséges szép isteni dicséretek
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0475
cím: A jámbor keresztyéni életről
műfaj: vallásos
tartalom 2: keresztény élet
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0454
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0334
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0711
cím: Temetéskor és halottaknál való énekek; Más
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Cantio Czerey János-énekeskönyv
Szép és ájtatos isteni dicséretek; Más szép ének Szép imadsagos könyvecske
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Cantio pulchra. Ad notam: Oly búval, bánattal az Aeneas király Az kereztieni gievlekezetben
Közönséges szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
A jámbor keresztyéni életről Ditseretekel s egyéb
Temetéskor és halottaknál való énekek; Más Cantionale catholicum
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Kuun-kódex
A vers szövege teljes Czerey János-énekeskönyv
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
terjedelem 5 sor Kuun-kódex
12 versszak Czerey János-énekeskönyv
14 versszak Az kereztieni gievlekezetben
műfaj vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
közönséges időben: közönséges
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 2: keresztény élet
Ditseretekel s egyéb
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
vallásos
közönséges időben: közönséges
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
Cantionale catholicum