RPHA editor —

syntheticum

422 Fohászkodunk, mi gondviselőnk, hozzád – Ps 79=80

Irodalomtörténeti adatok

A kötet szignálása szerint szerezte Bogáti Fazakas Miklós, nem dedikált. Idegen minta: Ps 79=80. Akrosztichonja: FOGATTAD SzABADITS. Nincs kolofon. Keletkezési idő korábban, mint kb. 1583.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunk (0224), Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (0877), Nagy hálákat adok az én Uramnak (1032), Uram, benned még az én reménységem (1425).

A szöveg teljes terjedelme 17 strófa.

Metrumképlete:

a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Szenterzsébeti Bogáthi-kódex, 1607-1608, szombatos (S 22) p. 100v, Jancsó-kódex, 1615-1618, szombatos (S 31) p. 69r, Péchi Simon-énekeskönyv, 1615, szombatos (S 33) p. 166, Mátéfi János kódexe, 1620-1634, szombatos (S 39) p. 168r, Abasfalvi zsoltárkönyv, 1631, unitárius (S 53) p. 97v, Kövendi János-kódex, 1679, unitárius (S 105/2) p. 134, Magyari Péter kódexe, 1704, szombatos (S 167/1) p. 155.

analyticum

Szenterzsébeti Bogáthi-kódex, 1607-1608 (S 22) p. 100v
Jancsó-kódex, 1615-1618 (S 31) p. 69r
Péchi Simon-énekeskönyv, 1615 (S 33) p. 166
Mátéfi János kódexe, 1620-1634 (S 39) p. 168r
Abasfalvi zsoltárkönyv, 1631 (S 53) p. 97v
Kövendi János-kódex, 1679 (S 105/2) p. 134
Magyari Péter kódexe, 1704 (S 167/1) p. 155

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Mátéfi János kódexe terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: FOGATTAD SzABADETS A
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 80. Fogadtad, szabadíts
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: FOGATTAD SzABADITS A
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Ps. 80. Fogadtad, szabadíts Péchi Simon-énekeskönyv
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
akrosztikon FOGATTAD SzABADETS A Kövendi János-kódex
FOGATTAD SzABADITS A Péchi Simon-énekeskönyv
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Mátéfi János kódexe
terjedelem 8 versszak Mátéfi János kódexe
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Mátéfi János kódexe
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv