RPHA editor —

syntheticum

421 Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem – Ps 41=42

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 41=42. Lásd: Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról (691), Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (996), Szomjúhozik lelkem, mint a szarvas a hideg kútfőre (1341). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1569.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Mindenkoron áldom az én Uramat (0983).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Nagy öröme adaték én lelkemnek (1038).

A szöveg teljes terjedelme 10 strófa.

Metrumképlete:

a11, a11, a11, a11

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 113, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 430.

Nyomtatott kiadásai: Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 200, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 51r, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 106v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 96r, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 143r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 239, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 190, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 256 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 33r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 31r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 31r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 65, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 358, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 302, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 65, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 65, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 48, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 60, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 65, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 81, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 172, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 65, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 64, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 65, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 58, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 173, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 173, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 175, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 175, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 46, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 73, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 64.

A dallam kiadásai: RMDT1 #82, RMDT1 #97.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 113
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 430
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 200
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 51r
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 106v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 96r
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 143r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 239
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 190
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 256
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 33r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 31r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 31r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 65
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 358
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 302
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 65
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 65
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 48
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 60
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 65
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 81
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 172
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 65
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 64
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 65
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 58
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 173
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 173
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 175
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 175
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 46
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 73
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 64

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0200
cím: Közönséges dicséretek; Alia pulchra cantio
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0143-A
cím: Psalmusokból való isteni dicséretek; Közönséges isteni dicséretek; 42. psalmus. Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum. Nótája: Mindenkoron áldom az én uramat etc.
megjegyzések: A kötetben kétszer fordul elő a zsoltár, a 143r-n: Más isteni dicséret, melyben a keresztyén ember nyomorúságában Istennek könyörög
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: könyörgés
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0106-B
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; 42. psalmus. Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum. Nótája: Mindenkoron áldom az én Uramat etc.
megjegyzések: A kötetben kétszer fordul elő, a 106r-n: Más isteni dicséret, melyben a keresztyén ember nyomorúságában Istennek könyörög
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: könyörgés
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0190
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Más ének
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0256
cím: Penitenciáról való szép isteni dicséretek
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Közönséges dicséretek; Alia pulchra cantio Enekes könyv
Psalmusokból való isteni dicséretek; Közönséges isteni dicséretek; 42. psalmus. Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum. Nótája: Mindenkoron áldom az én uramat etc. Enekec harom rendbe
A psalmusokból való isteni dicséretek; 42. psalmus. Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum. Nótája: Mindenkoron áldom az én Uramat etc. A keresztyeni gywlekezetben
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Más ének Az kereztieni gievlekezetben
Penitenciáról való szép isteni dicséretek Ditseretekel s egyéb
megjegyzések A kötetben kétszer fordul elő a zsoltár, a 143r-n: Más isteni dicséret, melyben a keresztyén ember nyomorúságában Istennek könyörög Enekec harom rendbe
A kötetben kétszer fordul elő, a 106r-n: Más isteni dicséret, melyben a keresztyén ember nyomorúságában Istennek könyörög A keresztyeni gywlekezetben
műfaj vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Enekes könyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: könyörgés
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: könyörgés
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
dogmatika: penitencia
Ditseretekel s egyéb