RPHA editor —

syntheticum

418 Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel – Húsvéti hymnus

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: In Resurrectione Domini hymnus ad Laudes. AH,51,89, CH,1644. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Kyrie eleison, eleison, Uram, irgalmazz minekünk (6020), Veni Redemptor (7049), Aurora lucis rutilat (7050), Mennyországnak dicső városa (6027), Örvendezzen már e világ (1166).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (306), Immáron a Nap feljövén (584), Megértsétek, keresztyének, kiknek Krisztus vezéretek (861).

A szöveg teljes terjedelme 7, 8, 9 strófa.

Metrumképlete:

a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Batthyány-kódex, 17. sz. eleje, protestáns (S 6) p. 67, Apostagi graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 8) p. 33v »MEK, Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 9) p. 59, Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 234, Rádai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 11) p. 73, Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 12) p. 47r, Vasady-kódex, 1613-1615 körül, világi (S 27) p. 67v, Spáczai graduál, 1619, protestáns (S 38) p. 99, Kálmáncsai graduál, 1623-1628, protestáns (S 41) p. 73, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 189v »MEK, Csurgai graduál, 1630-as évek, protestáns (S 62) p. 23r, Béllyei graduál, 1642-1653, protestáns (S 64) p. 97, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 25, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 41, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 54, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 56, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 81, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 23v.

Nyomtatott kiadásai: Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 155, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 62, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/3) p. 25, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/1) p. 89 »MEK, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/1) p. 34, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/1) p. 34, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 76 »MEK, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/1) p. 40, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/1) p. 21, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/1) p. 34, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/1) p. 31, A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673, protestáns (RMK I 1145/A) p. 37, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 35, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 333 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 34, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/1) p. 40, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 110, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 238, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/1) p. 33, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/1) p. 25, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 35, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 35, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 37, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 37, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/1) p. 20, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 56, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/1) p. 29, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 24.

Modern kiadása: Nyelvemléktár-14-158.

A dallam kiadásai: RMDT2 #65, RMDT2 #84, RMDT2 #91, NZ-3-153.

analyticum

Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (S 6) p. 67
Apostagi graduál, 17. sz. eleje (S 8) p. 33v
Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (S 9) p. 59
Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 234
Rádai graduál, 17. sz. eleje (S 11) p. 73
Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje (S 12) p. 47r
Vasady-kódex, 1613-1615 körül (S 27) p. 67v
Spáczai graduál, 1619 (S 38) p. 99
Kálmáncsai graduál, 1623-1628 (S 41) p. 73
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 189v
Csurgai graduál, 1630-as évek (S 62) p. 23r
Béllyei graduál, 1642-1653 (S 64) p. 97
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 25
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 41
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 54
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 56
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 81
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 23v
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 155
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 62
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/3) p. 25
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/1) p. 89
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/1) p. 34
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/1) p. 34
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 76
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/1) p. 40
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/1) p. 21
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/1) p. 34
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/1) p. 31
A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673 (RMK I 1145/A) p. 37
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 35
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 333
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 34
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/1) p. 40
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 110
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 238
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/1) p. 33
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/1) p. 25
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 35
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 35
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 37
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 37
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/1) p. 20
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 56
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/1) p. 29
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 24

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Nagydobszai graduál műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Óvári graduál cím: In festo Resurrectionis Domini hymnus
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Batthyány-kódex cím: Hymni Resurrectionis
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál cím: Hymni Resurrectionis
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Vasady-kódex terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Spáczai graduál cím: Sequuntur hymni Paschales; Hymnus Paschalis
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Kálmáncsai graduál terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál cím: Sequuntur concentus pii de Resurrectione Domini nostri Jesu Christi; Hymni
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Csurgai graduál cím: In festo Resurrectionis Domini hymnus
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Béllyei graduál cím: In festo Resurrectionis Domini hymnus
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Komjátszegi graduál cím: Hymnus paschalis
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Csonka antifonálé terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: töredék - a vers terjedelme
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:1183/1 P:0040
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0238
cím: Cantus de Ressurrectione Domini. Húsvéti énekek; Más régi ének. Nóta: Mennyországnak dicső városa etc.
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0333
kezdősor: Ragyog a Nap fényességgel
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/3 P:0025
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0056
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0062
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/1 P:0040
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:0856 P:0076
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Cantus catholici nyomtatott forrás: 27:1183/A P:0110
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Az keresztyeni üdvözitö nyomtatott forrás: 27:0658/1 P:0089
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Ragyog a Nap fényességgel Cantvs catholici
cím In festo Resurrectionis Domini hymnus Óvári graduál
Hymni Resurrectionis Batthyány-kódex
Hymni Resurrectionis Rádai graduál
Sequuntur hymni Paschales; Hymnus Paschalis Spáczai graduál
Sequuntur concentus pii de Resurrectione Domini nostri Jesu Christi; Hymni Eperjesi graduál
In festo Resurrectionis Domini hymnus Csurgai graduál
In festo Resurrectionis Domini hymnus Béllyei graduál
Hymnus paschalis Komjátszegi graduál
Cantus de Ressurrectione Domini. Húsvéti énekek; Más régi ének. Nóta: Mennyországnak dicső városa etc. Cantionale catholicum
teljes-e? A vers szövege teljes Batthyány-kódex
A vers szövege teljes Rádai graduál
töredék - töredék terjedelme Vasady-kódex
A vers szövege teljes Kálmáncsai graduál
A vers szövege teljes Eperjesi graduál
töredék - a vers terjedelme Csonka antifonálé
A vers szövege teljes Keresztyeni isteni ditsiretek
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Cantvs catholici
A vers szövege teljes Cantvs catholici
terjedelem 9 versszak Batthyány-kódex
9 versszak Rádai graduál
5 versszak Vasady-kódex
9 versszak Kálmáncsai graduál
9 versszak Eperjesi graduál
4 versszak Csonka antifonálé
8 versszak Keresztyeni isteni ditsiretek
8 versszak Cantionale catholicum
7 versszak Cantvs catholici
8 versszak Cantvs catholici
műfaj vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Nagydobszai graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Óvári graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Batthyány-kódex
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Spáczai graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Kálmáncsai graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Csurgai graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Béllyei graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Komjátszegi graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Húsvét
Cantvs catholici
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Húsvét
Cantvs catholici
vallásos
ünnep: Húsvét
Cantus catholici
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Az keresztyeni üdvözitö
nótajelzés (kotta) Az keresztyeni üdvözitö