RPHA editor —

syntheticum

415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat – Ps 78=79

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 78=79. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Téged Úristen, a nagy felségben, szüntelen dicsérünk (6500), Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben (1321), Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (1447), Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról (0739), Ó, születendő, hozzánk jövendő, drága, szép Jézusunk (6024), Teljes szívemből tenéked Uram hálákat adok (6025), Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (1313), Amely embernek (7051).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: De most úgy tetszik, hogy haragodból frigyedet megszegted (247), Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk (1019), Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen (1257), Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (1447).

A szöveg teljes terjedelme 5, 18 strófa.

Metrumképlete:

a16(5,5,6), a16(5,5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 59r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 561, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 153, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 491, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 206, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 218, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 273, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 40v, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 284, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 776.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. V5r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 82, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 51, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 52, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 71r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 47, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 114r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 57, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 62, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 47v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 346 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 320, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 115, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 55v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 51v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 354, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 51r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 320, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 112, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 529, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 170v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 449, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 105, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 105, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 81, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 97, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 105, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 131, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 224, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 173 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 105, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 111, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 620, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 105, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 93, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 225, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 225, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 106, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 228, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 228, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 75, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 218, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 117, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 103.

A dallam kiadásai: RMDT1 #90, RMDT1 #99, RMDT2 #174, MZ-1981-201.

analyticum

Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 59r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 561
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 153
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 491
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 206
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 218
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 273
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 40v
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 284
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 776
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 82
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 51
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 52
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 71r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 47
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 114r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 57
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 62
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 47v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 346
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 320
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 115
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 55v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 51v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 354
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 51r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 320
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 112
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 529
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 170v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 449
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 105
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 105
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 81
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 97
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 105
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 131
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 224
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 173
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 105
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 111
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 620
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 105
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 93
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 225
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 225
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 106
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 228
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 228
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 75
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 218
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 117
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 103

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00V5-A
nótajelzés: (kotta)
Kecskeméti graduál cím: Szép isteni dicséret
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Komjátszegi graduál cím: A szent Dávid zsoltárából bizonyos énekek nótájára kiszedegetett psalmusok és különb-különb időkre való dicséretek következnek az ábécé rendi szerint
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0062
cím: Vízkereszt napjára való dicséretek; Psalmus 79.
megjegyzések: Előszó: Világi képmutatók ellen
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: világ háborgatásakor
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0170-B
cím: Az Istennek minden lelki, testi elvett és elveendő javaiért való hálaadás és könyörgés
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: könyörgés; hálaadás
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0529
cím: Külső háborúságban való dicséretek
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: külső háborúságban
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0173
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0106
cím: Jeruzsálem városának és a templomnak pusztítását (mely a syrusok által) siratja. Szabadulást kér, hálaadást ígérvén Istennek. Lelki értelemmel az anyaszentegyház képében szól
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0114-A
megjegyzések: RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc.;Kiskarácsony után vasárnap; Szentháromság-nap után 10. vasárnap; Szentháromság-nap után 23. vasárnap;S 57: Iubilate; Szentháromság-nap után 8. vasárnap; Szentháromság-nap után 10. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Kiskarácsony után vasárnap; Szentháromság-nap után 8. vasárnap; Szentháromság-nap után 10. vasárnap; Szentháromság-nap után 23. vasárnap
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 2: világ háborgatásakor
Szoszna Demeter-énekeskönyv műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0115
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; 79. zsoltár. Nótája: Keserves szívvel etc.
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0346
cím: Háborúságban, külső ellenség miatt való dicséretek
műfaj: vallásos
alkalom: hadban
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: külső háborúságban

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Szép isteni dicséret Kecskeméti graduál
A szent Dávid zsoltárából bizonyos énekek nótájára kiszedegetett psalmusok és különb-különb időkre való dicséretek következnek az ábécé rendi szerint Komjátszegi graduál
Vízkereszt napjára való dicséretek; Psalmus 79. Az kereztieni gievlekezetben
Az Istennek minden lelki, testi elvett és elveendő javaiért való hálaadás és könyörgés Keresztyen imadsagok egy-nehany
Külső háborúságban való dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Jeruzsálem városának és a templomnak pusztítását (mely a syrusok által) siratja. Szabadulást kér, hálaadást ígérvén Istennek. Lelki értelemmel az anyaszentegyház képében szól Soltari énekek
Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; 79. zsoltár. Nótája: Keserves szívvel etc. Szent Biblia
Háborúságban, külső ellenség miatt való dicséretek Ditseretekel s egyéb
megjegyzések Előszó: Világi képmutatók ellen Az kereztieni gievlekezetben
RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc.;Kiskarácsony után vasárnap; Szentháromság-nap után 10. vasárnap; Szentháromság-nap után 23. vasárnap;S 57: Iubilate; Szentháromság-nap után 8. vasárnap; Szentháromság-nap után 10. vasárnap Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Cantvs catholici
terjedelem 5 versszak Cantvs catholici
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kecskeméti graduál
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Komjátszegi graduál
vallásos
ünnep: Vízkereszt
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: világ háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: könyörgés; hálaadás
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: külső háborúságban
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
ünnep: Vízkereszt után
tartalom 1: zsoltár
Cantvs catholici
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek
vallásos
ünnep: Kiskarácsony után vasárnap; Szentháromság-nap után 8. vasárnap; Szentháromság-nap után 10. vasárnap; Szentháromság-nap után 23. vasárnap
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 2: világ háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szent Biblia
vallásos
alkalom: hadban
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: külső háborúságban
Ditseretekel s egyéb
nótajelzés (kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben