RPHA editor —

syntheticum

413 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek – Szombatra való hymnus a teremtésről

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ad horam Incensi: Ambrosius. AH,50,13, CH,4426. Lásd: Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz (1374). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

A szöveg teljes terjedelme 10, 11, 12 strófa.

Metrumképlete:

a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6), a5

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Batthyány-kódex, 17. sz. eleje, protestáns (S 6) p. 112, Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 9) p. 78, Rádai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 11) p. 117, Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 12) p. 64r, Csáti graduál, 1602, protestáns (S 15) p. 39v, Spáczai graduál, 1619, protestáns (S 38) p. 206, Kálmáncsai graduál, 1623-1628, protestáns (S 41) p. 100, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 270r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 78, Csurgai graduál, 1630-as évek, protestáns (S 62) p. 33r, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 40, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 63, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 14, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 18, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 33.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 68r, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 338, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 498 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 44, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 22, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/3) p. 54, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/1) p. 178 »MEK, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/1) p. 54, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/1) p. 54, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/1) p. 63, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/1) p. 36, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/1) p. 54, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/1) p. 51, A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673, protestáns (RMK I 1145/A) p. 58, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 55, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 53, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/1) p. 63, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/1) p. 53, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/1) p. 42, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 55, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 55, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 54, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 57, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/1) p. 32, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 18, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/1) p. 45, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 38.

Modern kiadásai: Ker Magv-6-100, Nyelvemléktár-14-181.

A dallam kiadásai: RMDT1 #87, RMDT1 #138, RMDT2 #120.

analyticum

Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (S 6) p. 112
Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (S 9) p. 78
Rádai graduál, 17. sz. eleje (S 11) p. 117
Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje (S 12) p. 64r
Csáti graduál, 1602 (S 15) p. 39v
Spáczai graduál, 1619 (S 38) p. 206
Kálmáncsai graduál, 1623-1628 (S 41) p. 100
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 270r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 78
Csurgai graduál, 1630-as évek (S 62) p. 33r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 40
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 63
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 14
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 18
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 33
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 68r
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 338
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 498
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 44
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 22
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/3) p. 54
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/1) p. 178
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/1) p. 54
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/1) p. 54
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/1) p. 63
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/1) p. 36
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/1) p. 54
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/1) p. 51
A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673 (RMK I 1145/A) p. 58
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 55
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 53
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/1) p. 63
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/1) p. 53
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/1) p. 42
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 55
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 55
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 54
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 57
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/1) p. 32
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 18
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/1) p. 45
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 38

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0068-A
cím: Egész hetedszaka az Istennek teremtéséről minden napra magán-magán való hymnusok, melyekben az Istennek csodálatos dolgait hirdetjük, mindenik napon mit teremtett, Genesis 1.; Reggeli éneklések; Szombaton s egyéb napokon is vecsernyére való hymnus avagy isteni dicséret, melyben a teremtésnek, megváltságnak, törvénynek és örök életnek szombatjáról avagy nyugodalmáról emlékezünk. Hálaadó és könyörgő hymnus. Deus Creator omnium
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
hét napjai: közönséges; szombat
napszakok: vespera
tartalom 1: hymnus
tartalom 2: könyörgés; hálaadás
Batthyány-kódex cím: Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum; Ali. septimi diei
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál cím: Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum; Alius septimi diei
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál cím: Hymni de operibus sex dierum; Septimi dieie. Deus Creator omnium
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Spáczai graduál cím: Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum; Die Sebotthis. Septimi diei. Szombati hymnus a teremtés hetedik napjáról
műfaj: vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Kecskeméti graduál terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Csurgai graduál cím: Hymni operaionis...; Szombati hymnus a teremtés hetedik napjáról
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Balogi cancionale kezdősor: Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, és mindeneknek vagy teremtő Atyja
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Nagydobszai graduál kezdősor: Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, és mindeneknek
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Komjátszegi graduál terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Unitárius graduál terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0022
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Az keresztyeni üdvözitö nyomtatott forrás: 27:0658/1 P:0178
kezdősor: Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, és mindeneknek vagy teremtő Atyja
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0018
műfaj: vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/3 P:0054
műfaj: vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/1 P:0063
műfaj: vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0498
műfaj: vallásos
napszakok: este

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, és mindeneknek vagy teremtő Atyja Balogi cancionale
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, és mindeneknek Nagydobszai graduál
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, és mindeneknek vagy teremtő Atyja Az keresztyeni üdvözitö
cím Egész hetedszaka az Istennek teremtéséről minden napra magán-magán való hymnusok, melyekben az Istennek csodálatos dolgait hirdetjük, mindenik napon mit teremtett, Genesis 1.; Reggeli éneklések; Szombaton s egyéb napokon is vecsernyére való hymnus avagy isteni dicséret, melyben a teremtésnek, megváltságnak, törvénynek és örök életnek szombatjáról avagy nyugodalmáról emlékezünk. Hálaadó és könyörgő hymnus. Deus Creator omnium A keresztyeni gywlekezetben
Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum; Ali. septimi diei Batthyány-kódex
Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum; Alius septimi diei Rádai graduál
Hymni de operibus sex dierum; Septimi dieie. Deus Creator omnium Eperjesi graduál
Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum; Die Sebotthis. Septimi diei. Szombati hymnus a teremtés hetedik napjáról Spáczai graduál
Hymni operaionis...; Szombati hymnus a teremtés hetedik napjáról Csurgai graduál
teljes-e? A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Batthyány-kódex
A vers szövege teljes Rádai graduál
A vers szövege teljes Eperjesi graduál
A vers szövege teljes Kecskeméti graduál
A vers szövege teljes Csurgai graduál
A vers szövege teljes Balogi cancionale
A vers szövege teljes Nagydobszai graduál
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Unitárius graduál
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Az keresztyeni üdvözitö
terjedelem 11 versszak A keresztyeni gywlekezetben
12 versszak Batthyány-kódex
12 versszak Rádai graduál
11 versszak Eperjesi graduál
12 versszak Kecskeméti graduál
11 versszak Csurgai graduál
11 versszak Balogi cancionale
11 versszak Nagydobszai graduál
10 versszak Komjátszegi graduál
10 versszak Unitárius graduál
10 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
11 versszak Az keresztyeni üdvözitö
műfaj vallásos
hét napjai: közönséges; szombat
napszakok: vespera
tartalom 1: hymnus
tartalom 2: könyörgés; hálaadás
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Batthyány-kódex
vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál
vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál
vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Spáczai graduál
vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Csurgai graduál
vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Nagydobszai graduál
vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Komjátszegi graduál
vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Az keresztyeni üdvözitö
vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
hét napjai: szombat
tartalom 1: hymnus
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
napszakok: este
Ditseretekel s egyéb