RPHA editor —

syntheticum

412 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek – Vasárnapra való hymnus a teremtésről

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Die Dominica hymnus ad Vesperas: Gregorius Magnus. AH,51,34, CH,10691. Lásd: Világnak nemes teremtője (1488). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (0914), Ut queant laxis (5194).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (897).

A szöveg teljes terjedelme 9 strófa.

Metrumképlete:

a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6), a5

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Batthyány-kódex, 17. sz. eleje, protestáns (S 6) p. 103, Apostagi graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 8) p. 43r »MEK, Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 9) p. 71, Rádai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 11) p. 105, Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 12) p. 59r, Spáczai graduál, 1619, protestáns (S 38) p. 197, Kálmáncsai graduál, 1623-1628, protestáns (S 41) p. 89, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 267r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 29, Csurgai graduál, 1630-as évek, protestáns (S 62) p. 30v, Béllyei graduál, 1642-1653, protestáns (S 64) p. 147, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 35, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 56, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 10, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 25, Kassai István énekgyűjteménye, 1629, unitárius (H 32) p. 3v, Simontornyai graduál, 17. sz. második fele, protestáns (H 600/A) p. 8r.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 62r, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 37, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 12, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/3) p. 48, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/1) p. 173 »MEK, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/1) p. 48, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/1) p. 48, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/1) p. 58, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/1) p. 31, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/1) p. 48, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/1) p. 46, A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673, protestáns (RMK I 1145/A) p. 51, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 48, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 48, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/1) p. 58, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/1) p. 47, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/1) p. 37, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 48, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 48, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 50, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 50, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/1) p. 29, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 10, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/1) p. 41, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 34.

Modern kiadása: Nyelvemléktár-14-175.

A dallam kiadásai: RMDT1 #87, RMDT1 #213, RMDT2 #120.

analyticum

Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (S 6) p. 103
Apostagi graduál, 17. sz. eleje (S 8) p. 43r
Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (S 9) p. 71
Rádai graduál, 17. sz. eleje (S 11) p. 105
Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje (S 12) p. 59r
Spáczai graduál, 1619 (S 38) p. 197
Kálmáncsai graduál, 1623-1628 (S 41) p. 89
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 267r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 29
Csurgai graduál, 1630-as évek (S 62) p. 30v
Béllyei graduál, 1642-1653 (S 64) p. 147
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 35
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 56
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 10
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 25
Kassai István énekgyűjteménye, 1629 (H 32) p. 3v
Simontornyai graduál, 17. sz. második fele (H 600/A) p. 8r
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 62r
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 37
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 12
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/3) p. 48
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/1) p. 173
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/1) p. 48
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/1) p. 48
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/1) p. 58
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/1) p. 31
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/1) p. 48
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/1) p. 46
A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673 (RMK I 1145/A) p. 51
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 48
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 48
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/1) p. 58
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/1) p. 47
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/1) p. 37
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 48
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 48
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 50
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 50
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/1) p. 29
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 10
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/1) p. 41
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 34

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kassai István énekgyűjteménye cím: Hymnus VII. diei
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Batthyány-kódex cím: Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál cím: Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál cím: Hymni de operibus sex dierum; Primi diei. Lucis Creator optime
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Csurgai graduál cím: Hymni operationis...; Vasárnapi hymnus a teremtés első napjáról
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Béllyei graduál cím: Sequuntur hymni quotidiani, ac in primis de operibus sex dierum; Prima dies chaos ex nihilo lucemque creavit. Vasárnapi hymnus a teremtés első napjáról
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0062-A
cím: Egész hetedszaka az Istennek teremtéséről minden napra magán-magán való hymnusok, melyekben az Istennek csodálatos dolgait hirdetjük, mindenik napon mit teremtett, Genesis 1.; Reggeli éneklések; Az Úrnak napján, az az vasárnapon való hymnus, az Istennek első napon való teremtéséről. Első napon Isten a világosságot teremté, és a napot az éjtől, az az a világosságot a sötétségtől megválasztá. Hymnus Lucis Creator optime etc. Beati Gregorii. Nótája Ut queant laxis, avagy Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben etc.
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Egy 32 versszakos ének, hasonló kezdettel, megtalálható S 98: 88v - Felséges Isten, mindenható Atya, és mindeneknek nagy bölcs alkotója
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
napszakok: reggel
tartalom 1: hymnus
Nagydobszai graduál műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Spáczai graduál műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0012
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/3 P:0048
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/1 P:0058
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0010
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Az keresztyeni üdvözitö nyomtatott forrás: 27:0658/1 P:0173
kezdősor: Felséges Isten, mennynek s földnek Ura, és mindeneknek kegyelmes vezére
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Felséges Isten, mennynek s földnek Ura, és mindeneknek kegyelmes vezére Az keresztyeni üdvözitö
cím Hymnus VII. diei Kassai István énekgyűjteménye
Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum Batthyány-kódex
Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum Rádai graduál
Hymni de operibus sex dierum; Primi diei. Lucis Creator optime Eperjesi graduál
Hymni operationis...; Vasárnapi hymnus a teremtés első napjáról Csurgai graduál
Sequuntur hymni quotidiani, ac in primis de operibus sex dierum; Prima dies chaos ex nihilo lucemque creavit. Vasárnapi hymnus a teremtés első napjáról Béllyei graduál
Egész hetedszaka az Istennek teremtéséről minden napra magán-magán való hymnusok, melyekben az Istennek csodálatos dolgait hirdetjük, mindenik napon mit teremtett, Genesis 1.; Reggeli éneklések; Az Úrnak napján, az az vasárnapon való hymnus, az Istennek első napon való teremtéséről. Első napon Isten a világosságot teremté, és a napot az éjtől, az az a világosságot a sötétségtől megválasztá. Hymnus Lucis Creator optime etc. Beati Gregorii. Nótája Ut queant laxis, avagy Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben etc. A keresztyeni gywlekezetben
megjegyzések Egy 32 versszakos ének, hasonló kezdettel, megtalálható S 98: 88v - Felséges Isten, mindenható Atya, és mindeneknek nagy bölcs alkotója A keresztyeni gywlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Kassai István énekgyűjteménye
A vers szövege teljes Batthyány-kódex
A vers szövege teljes Rádai graduál
A vers szövege teljes Eperjesi graduál
A vers szövege teljes Béllyei graduál
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
terjedelem 10 versszak Kassai István énekgyűjteménye
9 versszak Batthyány-kódex
9 versszak Rádai graduál
9 versszak Eperjesi graduál
5 versszak Béllyei graduál
9 versszak A keresztyeni gywlekezetben
műfaj vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Kassai István énekgyűjteménye
vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Batthyány-kódex
vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál
vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál
vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Csurgai graduál
vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Béllyei graduál
vallásos
hét napjai: vasárnap
napszakok: reggel
tartalom 1: hymnus
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Nagydobszai graduál
vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Spáczai graduál
vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Az keresztyeni üdvözitö
nótajelzés (kotta) Az keresztyeni üdvözitö