RPHA editor —

syntheticum

411 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek – Bálványimádók ellen való könyörgés

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Életét aki undok bűnben éli (5050), Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (1469), Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (1348), Mi kegyes Atyánk (7047).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Hívek, az Istent velem dicsérjétek (542), Panaszolkodom, Uram, teelőtted (1170).

A szöveg teljes terjedelme 5, 6, 7 strófa.

Metrumképlete:

a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6), a5

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Vasady-kódex, 1613-1615 körül, világi (S 27) p. 123r, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 21r »MEK, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 68r »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 418, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 659, Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után, unitárius (S 84/1) p. 191, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 456, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 473, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 521, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 87v, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31), Note manuscrite, 1599 előtt, világi (H 757).

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. B2v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 4, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 145, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 154, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 345r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 133, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 51r, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 148, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 192, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 98, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 145r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 444 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 451, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 170v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 159r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 415, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 159r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 638, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 375, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 649, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 163v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 561, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 333, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 333, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 256, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 318, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 333, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 430, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 558, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 333, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 372, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 333, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 302, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 573, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 573, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 655, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 655, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 249, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 473, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 402, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 349.

A dallam kiadásai: RMDT1 #87, RMDT1 #138, RMDT1 #213, RMDT2 #120, MZ-1981-190.

analyticum

Vasady-kódex, 1613-1615 körül (S 27) p. 123r
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 21r
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 68r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 418
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 659
Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után (S 84/1) p. 191
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 456
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 473
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 521
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 87v
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
Note manuscrite, 1599 előtt (H 757)
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 4
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 145
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 154
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 345r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 133
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 51r
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 148
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 192
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 98
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 145r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 444
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 451
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 170v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 159r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 415
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 159r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 638
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 375
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 649
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 163v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 561
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 333
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 333
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 256
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 318
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 333
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 430
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 558
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 333
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 372
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 333
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 302
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 573
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 573
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 655
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 655
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 249
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 473
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 402
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 349

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Bölöni-kódex terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Komjátszegi graduál terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Csonka antifonálé terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0375
cím: A bálványozók ellen
műfaj: vallásos
dogmatika: bálványozók ellen
Note manuscrite cím: Cantio pulchra
terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: töredék - a vers terjedelme
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0004
cím: A prédikáció után való könyörgések; A bálványimádók ellen való
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: bálványozók ellen
tartalom 1: könyörgés
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00B2-B
cím: A prédikáció után való könyörgések; A bálványimádók ellen való könyörgés
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: bálványozók ellen
tartalom 1: könyörgés
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0145
cím: A prédikáció után való énekek; A bálványimádók ellen való könyörgés
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: bálványozók ellen
tartalom 1: könyörgés
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0098
cím: Vízkereszt után való dicséretek; A bálványimádók ellen
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után
dogmatika: bálványozók ellen
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0345-A
cím: A prédikáció után való isteni dicséretek; A bálványimádók ellen való könyörgés
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: bálványozók ellen
tartalom 1: könyörgés
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0145-A
cím: Különb-különbféle énekek; A bálványozók ellen
műfaj: vallásos
dogmatika: bálványozók ellen
tartalom 1: Különb-különbféle
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0444
cím: Az anyaszentegyházról
műfaj: vallásos
tartalom 2: anyaszentegyházért
Vasady-kódex terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 2: anyaszentegyházért
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0638
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0163-B
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0649
cím: Az ördög és bűn háborgatása ellen
műfaj: vallásos
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0451
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0473
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0051-A
cím: A prédikáció után való isteni dicséretek; A bálványimádók ellen való könyörgés
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 541: Kiskarácsony után vasárnap; Vízkereszt előtt; Vízkereszt után 4. vasárnap; Iubilate; Cantate; S 57: Cantate; Szentháromság-nap után 10. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Kiskarácsony után vasárnap; Vízkereszt előtt; Vízkereszt után 4. vasárnap; Iubilate; Cantate; Szentháromság-nap után 10. vasárnap
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: bálványozók ellen
tartalom 1: könyörgés

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím A bálványozók ellen Keresztyéni isteni dicséretek
Cantio pulchra Note manuscrite
A prédikáció után való könyörgések; A bálványimádók ellen való A keresztyeni gyülekezetben
A prédikáció után való könyörgések; A bálványimádók ellen való könyörgés A Keresztyéni Gyülekezetben
A prédikáció után való énekek; A bálványimádók ellen való könyörgés Enekes könyv
Vízkereszt után való dicséretek; A bálványimádók ellen Az kereztieni gievlekezetben
A prédikáció után való isteni dicséretek; A bálványimádók ellen való könyörgés A keresztyeni gywlekezetben
Különb-különbféle énekek; A bálványozók ellen Keresztyeni enekek
Az anyaszentegyházról Ditseretekel s egyéb
Az ördög és bűn háborgatása ellen Kereszteni isteni dicsiretek
A prédikáció után való isteni dicséretek; A bálványimádók ellen való könyörgés Enekec harom rendbe
megjegyzések RMNy 541: Kiskarácsony után vasárnap; Vízkereszt előtt; Vízkereszt után 4. vasárnap; Iubilate; Cantate; S 57: Cantate; Szentháromság-nap után 10. vasárnap Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Bölöni-kódex
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
töredék - a vers terjedelme Note manuscrite
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Vasady-kódex
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Keresztyen imadsagok egy-nehany
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
terjedelem 6 versszak Bölöni-kódex
6 versszak Komjátszegi graduál
6 versszak Csonka antifonálé
4 versszak Note manuscrite
7 versszak A keresztyeni gyülekezetben
6 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
6 versszak Enekes könyv
6 versszak Az kereztieni gievlekezetben
6 versszak A keresztyeni gywlekezetben
5 versszak Vasady-kódex
6 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
6 versszak Keresztyen imadsagok egy-nehany
6 versszak Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
dogmatika: bálványozók ellen
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: bálványozók ellen
tartalom 1: könyörgés
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: bálványozók ellen
tartalom 1: könyörgés
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: bálványozók ellen
tartalom 1: könyörgés
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Vízkereszt után
dogmatika: bálványozók ellen
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: bálványozók ellen
tartalom 1: könyörgés
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
dogmatika: bálványozók ellen
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyeni enekek
vallásos
tartalom 2: anyaszentegyházért
Ditseretekel s egyéb
vallásos
tartalom 2: anyaszentegyházért
Vasady-kódex
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
ünnep: Kiskarácsony után vasárnap; Vízkereszt előtt; Vízkereszt után 4. vasárnap; Iubilate; Cantate; Szentháromság-nap után 10. vasárnap
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: bálványozók ellen
tartalom 1: könyörgés
Enekec harom rendbe