RPHA editor —

syntheticum

409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel – Ps 129=130

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 129=130. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (0781), Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk (1160), Immáron betölt, amit jövendölt (6023), O gloriosa o speciosa (5140).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (781), Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk (1160), Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk (1364), Úr Jézus Krisztus, ne hagyj elvesznünk a pogány kéz miatt (1418).

A szöveg teljes terjedelme 11, 12, 13 strófa.

Metrumképlete:

a16(5,5,6), a11(5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 122r »MEK, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 66v »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 188, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 539, Zemlény János-énekeskönyv, 1668, világi (S 88) p. 18v, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 455, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 471, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 519, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 88v, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 847, Kassai István énekgyűjteménye, 1629, unitárius (H 32) p. 17r.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. Y8r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 99, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 68, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 77, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 85v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 66, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 125v, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 67, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 76, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 93, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 66v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 186 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 393, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 75r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 70r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 233, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 70r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 636, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 149, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 344, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 290, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 141, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 141, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 107, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 132, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 141, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 178, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 271, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 260 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 141, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 145, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 628, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 141, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 125, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 273, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 273, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 276, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 276, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 101, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 471, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 158, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 138.

A dallam kiadásai: RMDT1 #98, RMDT1 #130, RMDT1 #199.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 122r
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 66v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 188
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 539
Zemlény János-énekeskönyv, 1668 (S 88) p. 18v
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 455
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 471
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 519
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 88v
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 847
Kassai István énekgyűjteménye, 1629 (H 32) p. 17r
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 99
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 68
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 77
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 85v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 66
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 125v
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 67
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 76
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 93
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 66v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 186
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 393
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 75r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 70r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 233
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 70r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 636
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 149
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 344
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 290
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 141
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 141
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 107
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 132
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 141
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 178
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 271
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 260
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 141
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 145
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 628
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 141
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 125
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 273
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 273
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 276
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 276
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 101
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 471
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 158
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 138

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kassai István énekgyűjteménye cím: Psalmus 130.
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Zemlény János-énekeskönyv terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Komjátszegi graduál terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Csonka antifonálé terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Szoszna Demeter-énekeskönyv terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00Y8-A
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; 130. Psalm. De profundis clamavi ad te Domine etc. Az O gloriosa nótájára
terjedelem: 13 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0066-B
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0636
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0099
terjedelem: 13 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0068
terjedelem: 13 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0085-B
terjedelem: 13 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0125-B
terjedelem: 13 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 541: Mikor a bűn háborgat; Advent 2. vasárnap; Vízkereszt után 3. vasárnap; Reminiscere; Iudica; Virágvasárnap után hétfő; Virágvasárnap után kedd; Virágvasárnap után péntek; Szentháromság-nap után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 6. vasárnap; Szentháromság-nap után 11. vasárnap; Szentháromság-nap után 18. vasárnap; Szentháromság-nap után 19. vasárnap; Szentháromság-nap után 24. vasárnap; Szentháromság-nap után 27. vasárnap;S 57: Szentháromság-nap után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 6. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Advent 2. vasárnap; Vízkereszt után 3. vasárnap; Reminiscere; Iudica; Virágvasárnap után hétfő; Virágvasárnap után kedd; Virágvasárnap után péntek; Szentháromság-nap után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 6. vasárnap; Szentháromság-nap után 11. vasárnap; Szentháromság-nap után 18. vasárnap; Szentháromság-nap után 19. vasárnap; Szentháromság-nap után 24. vasárnap; Szentháromság-nap után 27. vasárnap
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: bűn háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0093
cím: Vízkereszt után való dicséretek; Psalmus 130.
terjedelem: 13 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Előszó: Mikor ördög háborgat, és mikor a bűn háborgat
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0186
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0471
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0344
cím: Penitenciáról való szép isteni dicséretek
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
tartalom 1: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Psalmus 130. Kassai István énekgyűjteménye
A psalmusokból való isteni dicséretek; 130. Psalm. De profundis clamavi ad te Domine etc. Az O gloriosa nótájára A Keresztyéni Gyülekezetben
Vízkereszt után való dicséretek; Psalmus 130. Az kereztieni gievlekezetben
Penitenciáról való szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
megjegyzések RMNy 541: Mikor a bűn háborgat; Advent 2. vasárnap; Vízkereszt után 3. vasárnap; Reminiscere; Iudica; Virágvasárnap után hétfő; Virágvasárnap után kedd; Virágvasárnap után péntek; Szentháromság-nap után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 6. vasárnap; Szentháromság-nap után 11. vasárnap; Szentháromság-nap után 18. vasárnap; Szentháromság-nap után 19. vasárnap; Szentháromság-nap után 24. vasárnap; Szentháromság-nap után 27. vasárnap;S 57: Szentháromság-nap után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 6. vasárnap Enekec harom rendbe
Előszó: Mikor ördög háborgat, és mikor a bűn háborgat Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Kassai István énekgyűjteménye
A vers szövege teljes Zemlény János-énekeskönyv
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Kereszteni isteni dicsiretek
terjedelem 12 versszak Kassai István énekgyűjteménye
12 versszak Zemlény János-énekeskönyv
12 versszak Komjátszegi graduál
12 versszak Csonka antifonálé
12 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
13 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
12 versszak Keresztyeni enekek
12 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
13 versszak A keresztyeni gyülekezetben
13 versszak Enekes könyv
13 versszak A keresztyeni gywlekezetben
13 versszak Enekec harom rendbe
13 versszak Az kereztieni gievlekezetben
12 versszak Kereszteni isteni dicsiretek
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kassai István énekgyűjteménye
vallásos
tartalom 1: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekes könyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Advent 2. vasárnap; Vízkereszt után 3. vasárnap; Reminiscere; Iudica; Virágvasárnap után hétfő; Virágvasárnap után kedd; Virágvasárnap után péntek; Szentháromság-nap után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 6. vasárnap; Szentháromság-nap után 11. vasárnap; Szentháromság-nap után 18. vasárnap; Szentháromság-nap után 19. vasárnap; Szentháromság-nap után 24. vasárnap; Szentháromság-nap után 27. vasárnap
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: bűn háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Vízkereszt után
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
dogmatika: penitencia
tartalom 1: zsoltár
Ditseretekel s egyéb
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
dogmatika: penitencia
tartalom 1: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek