RPHA editor —

syntheticum

406 Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében – Reggeli hymnus

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Hymnus ad Primam. AH,51,40, CH,9272. Lásd: Immáron a Nap feljövén (584), Mi, keresztyének, teneked (916). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (0829), Plasmator hominis Deus (7045), Üdvözítőnk Anyja, Szent Szűz (6004), Dicsőség mennyben Istennek (6005), Nagy Istennek Szent Angyala (6006), Gyermek Szent Szűztől születék (6007).

A szöveg teljes terjedelme 7, 9 strófa.

Metrumképlete:

a8, a8, a8, a8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Batthyány-kódex, 17. sz. eleje, protestáns (S 6) p. 126, Apostagi graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 8) p. 49r »MEK, Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 9) p. 87, Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 227, Rádai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 11) p. 145, Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 12) p. 70v, Csáti graduál, 1602, protestáns (S 15) p. 42r, Spáczai graduál, 1619, protestáns (S 38) p. 174, Kálmáncsai graduál, 1623-1628, protestáns (S 41) p. 117, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 276v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 19, Csurgai graduál, 1630-as évek, protestáns (S 62) p. 36r, Béllyei graduál, 1642-1653, protestáns (S 64) p. 150, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 42, Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele, protestáns (S 71/2) p. 27r, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 68, Simontornyai graduál, 17. sz. második fele, protestáns (H 600/A) p. 2r.

Nyomtatott kiadásai: Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/3) p. 42, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/1) p. 182 »MEK, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/1) p. 58, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/1) p. 58, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/1) p. 67, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/1) p. 39, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/1) p. 58, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/1) p. 55, A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673, protestáns (RMK I 1145/A) p. 62, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 59, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 204 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 57, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/1) p. 67, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/1) p. 57, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/1) p. 45, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 59, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 59, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 61, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 61, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/1) p. 34, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/1) p. 49, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 41.

Modern kiadása: Nyelvemléktár-14-189.

A dallam kiadásai: RMDT2 #75, RMDT2 #76, RMDT2 #84, RMDT2 #85, NZ-3-152.

analyticum

Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (S 6) p. 126
Apostagi graduál, 17. sz. eleje (S 8) p. 49r
Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (S 9) p. 87
Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 227
Rádai graduál, 17. sz. eleje (S 11) p. 145
Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje (S 12) p. 70v
Csáti graduál, 1602 (S 15) p. 42r
Spáczai graduál, 1619 (S 38) p. 174
Kálmáncsai graduál, 1623-1628 (S 41) p. 117
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 276v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 19
Csurgai graduál, 1630-as évek (S 62) p. 36r
Béllyei graduál, 1642-1653 (S 64) p. 150
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 42
Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele (S 71/2) p. 27r
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 68
Simontornyai graduál, 17. sz. második fele (H 600/A) p. 2r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/3) p. 42
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/1) p. 182
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/1) p. 58
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/1) p. 58
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/1) p. 67
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/1) p. 39
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/1) p. 58
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/1) p. 55
A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673 (RMK I 1145/A) p. 62
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 59
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 204
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 57
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/1) p. 67
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/1) p. 57
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/1) p. 45
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 59
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 59
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 61
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 61
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/1) p. 34
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/1) p. 49
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 41

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0204
kezdősor: Felséges Jézus, szent Isten, tarts meg
cím: Hetedszakára való hét könyörgő reggeli énekek
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
napszakok: reggel
tartalom 1: könyörgés
Rádai graduál cím: Hymni quotidiani ad matutinas preces; IX. Ad primam
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: benedicamus
Batthyány-kódex cím: Hymni quotidiani ad matutinas preces; IX. Ad primam
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál cím: Hymni quotidiani; Alius
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: hymnus
Óvári graduál műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Spáczai graduál cím: Hymni quotidiani ad matutinas preces; Hymnus nonus
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Csurgai graduál cím: Hymni sequuntur quotidiani ac usuales. Alius
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Béllyei graduál műfaj: vallásos
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/3 P:0042
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Kálmáncsai graduál műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Az keresztyeni üdvözitö nyomtatott forrás: 27:0658/1 P:0182
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/1 P:0067
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Pozsonyi toldalék cím: Hymni quotidiani ad preces matutinas
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Felséges Jézus, szent Isten, tarts meg Cantvs catholici
cím Hetedszakára való hét könyörgő reggeli énekek Cantvs catholici
Hymni quotidiani ad matutinas preces; IX. Ad primam Rádai graduál
Hymni quotidiani ad matutinas preces; IX. Ad primam Batthyány-kódex
Hymni quotidiani; Alius Eperjesi graduál
Hymni quotidiani ad matutinas preces; Hymnus nonus Spáczai graduál
Hymni sequuntur quotidiani ac usuales. Alius Csurgai graduál
Hymni quotidiani ad preces matutinas Pozsonyi toldalék
teljes-e? A vers szövege teljes Cantvs catholici
A vers szövege teljes Rádai graduál
A vers szövege teljes Eperjesi graduál
terjedelem 7 versszak Cantvs catholici
9 versszak Rádai graduál
9 versszak Eperjesi graduál
műfaj vallásos
napszakok: reggel
tartalom 1: könyörgés
Cantvs catholici
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: benedicamus
Rádai graduál
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Batthyány-kódex
vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Óvári graduál
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Spáczai graduál
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Csurgai graduál
vallásos
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Béllyei graduál
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Kálmáncsai graduál
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Az keresztyeni üdvözitö
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Pozsonyi toldalék