RPHA editor —

syntheticum

392 Erős várunk nekünk az Isten – Ps 45=46

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Der 46. Psalm: Deus noster refugium et virtus: Martin Luther. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő 1527-1560.

Metrum és műfaj

Bizonytalan verselésű, szótagszámláló, izostofikus, énekvers.

Nótajelzése: Erős várunk az Úr és bástyánk (5058).

A szöveg teljes terjedelme 4 strófa.

Metrumképlete:

a9(4,5), a9(4,5), b9(4,5), b9(4,5), c8(4,4), c5, d5, d6, d9(4,5)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 8v »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 117, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 437, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 453, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 469, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 513, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 86v, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 752, Note manuscrite, 17. sz., evangélikus (H 151).

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. S5r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 68, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 35, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 35, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 54v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 33, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 99r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 40, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 97, Gratiarvm actio Debrecen, 1597, református (RMNy 798, [fakszimile kiadás]) p. A7v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 31v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 417 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 271, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 113, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 37r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 34v, Énekeskönyv Kolozsvár, 1623, unitárius (RMNy 1290/1) p. 62, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 395, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 34v, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 125, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 634, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 279, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 77, Tizenket idvösseges elmelkedesec Leiden, 1637, református (RMK I 669) p. 450, Tizenkét idvösseges elmelkedesek Lőcse, 1638, evangélikus (RMK I 681/A) p. 523, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 621, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 288r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 535, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 227, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 70, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 70, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 55, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 64, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 70, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 86, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 178, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 70, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 76, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 604, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 70, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 226 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 62, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 179, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 179, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 71, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 181, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 181, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 50, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 469, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 78, Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700, unitárius (RMK I 1558) p. 34, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 68.

Modern kiadása: Balassi Bálint és a 16. század költői-1-615.

A dallam kiadásai: RMDT1 #125, MZ-1981-199.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 8v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 117
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 437
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 453
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 469
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 513
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 86v
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 752
Note manuscrite, 17. sz. (H 151)
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 68
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 35
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 35
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 54v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 33
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 99r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 40
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 97
Gratiarvm actio Debrecen, 1597 (RMNy 798, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 31v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 417
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 271
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 113
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 37r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 34v
Énekeskönyv Kolozsvár, 1623 (RMNy 1290/1) p. 62
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 395
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 34v
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 125
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 634
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 279
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 77
Tizenket idvösseges elmelkedesec Leiden, 1637 (RMK I 669) p. 450
Tizenkét idvösseges elmelkedesek Lőcse, 1638 (RMK I 681/A) p. 523
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 621
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 288r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 535
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 227
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 70
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 70
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 55
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 64
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 70
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 86
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 178
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 70
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 76
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 604
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 70
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 226
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 62
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 179
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 179
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 71
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 181
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 181
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 50
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 469
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 78
Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700 (RMK I 1558) p. 34
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 68

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0288-A
cím: Ördög dühössége ellen
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: külső háborúságban
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0621
cím: Az anyaszentegyházról
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: anyaszentegyházért
Note manuscrite kezdősor: Ha e világ mind ördög volna
terjedelem: 3 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0099-A
cím: Közönséges isteni dicséretek; 46. psalmus. Deus refugium et virtus
megjegyzések: RMNy 541: Vízkereszt után 4. vasárnap; Quadragesima; Reminiscere; Iubilate; Cantate; prédikáció előtt és után;S 57: Invocavit; Iubilate
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után 4. vasárnap; Quadragesima; Invocavit; Reminiscere; Iubilate; Cantate; prédikáció előtt és után
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0097
cím: Vízkereszt után való dicséretek; Psalmus 46.
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után
tartalom 1: zsoltár
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0417
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: anyaszentegyházért
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0469
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0068
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; 46. psal. Deus noster refugi.
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0035
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; Psalmus 46.
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0054-B
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; 46. psalmus. Deus refugium et virtus
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0031-B
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; Azon psalmus [psalmus 46]
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0604
cím: Szent Dávid zsoltári; Psalmus 45. Deus refugium nostrum etc.
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0113
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; 46. zsoltár
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Gratiarvm actio nyomtatott forrás: 28:0798 P:00A7-B
cím: 46. zsoltár
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00S5-A
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; 46. psalmus. Deus noster refugium et virtus
v46: 1. sor: a, a, b, b, x, x, c, c, c
v47: 1. sor: 9, 9, 9, 9, 8, 5, 6, 5, 9
megjegyzések: Skaricza Máté szerzősége megdőlt (ItK, 1976, 376). Payr Sándor bizonyította, hogy a Luther-ének latin változatát fordították magyarra.Metrum ingadozó!
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Ha e világ mind ördög volna Note manuscrite
cím Ördög dühössége ellen Keresztyen imadsagok egy-nehany
Az anyaszentegyházról Kereszteni isteni dicsiretek
Közönséges isteni dicséretek; 46. psalmus. Deus refugium et virtus Enekec harom rendbe
Vízkereszt után való dicséretek; Psalmus 46. Az kereztieni gievlekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek; 46. psal. Deus noster refugi. A keresztyeni gyülekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek; Psalmus 46. Enekes könyv
A psalmusokból való isteni dicséretek; 46. psalmus. Deus refugium et virtus A keresztyeni gywlekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek; Azon psalmus [psalmus 46] Keresztyeni enekek
Szent Dávid zsoltári; Psalmus 45. Deus refugium nostrum etc. Cantionale catholicum
Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; 46. zsoltár Szent Biblia
46. zsoltár Gratiarvm actio
A psalmusokból való isteni dicséretek; 46. psalmus. Deus noster refugium et virtus A Keresztyéni Gyülekezetben
megjegyzések RMNy 541: Vízkereszt után 4. vasárnap; Quadragesima; Reminiscere; Iubilate; Cantate; prédikáció előtt és után;S 57: Invocavit; Iubilate Enekec harom rendbe
Skaricza Máté szerzősége megdőlt (ItK, 1976, 376). Payr Sándor bizonyította, hogy a Luther-ének latin változatát fordították magyarra.Metrum ingadozó! A Keresztyéni Gyülekezetben
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Note manuscrite
terjedelem 3 versszak Note manuscrite
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: külső háborúságban
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: anyaszentegyházért
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
ünnep: Vízkereszt után 4. vasárnap; Quadragesima; Invocavit; Reminiscere; Iubilate; Cantate; prédikáció előtt és után
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: zsoltár
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Vízkereszt után
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: anyaszentegyházért
Ditseretekel s egyéb
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekes könyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Cantionale catholicum
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szent Biblia
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Gratiarvm actio
vallásos
tartalom 1: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben