RPHA editor —

syntheticum

374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek – Temetési dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: 1Cor 15,20-26. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Illik nekünk erről emlékeznünk (0572).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Emlékezzünk a mi életünkben (370), Fejenként mi erről emlékezzünk (401), Illik nekünk erről emlékeznünk (572), Keresztyének, kik Krisztusban bíztok (730), Serkenj fel már, ember, bűneidből (1227), Tudjuk azt, hogy fejenként meg kell halnunk (1388).

A szöveg teljes terjedelme 9, 11, 12, 13 strófa.

Metrumképlete:

a10(4,6), a10(4,6), a10(4,6), a10(4,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > alkalmi ének > temetési ének
vallásos > nem história > bibliai > rövid foglalat
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 43v »MEK, Thordai-kódex, 1657 előtt, unitárius (S 80) p. 676, Halotti énekek, 1694, protestáns (S 128) p. 13v »MEK.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. I1v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 112, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 183, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 124r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 159, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 160r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 289, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 398, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/2) p. 6v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 524 »MEK, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 142, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/2) p. 6r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/2) p. 6v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 510, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/2) p. 6v, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 329, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/4) p. 13, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 754, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 371v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 663, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 267, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 359, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 359, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 295, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 10, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 359, In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660, protestáns (RMK I 956) p. 23, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 463, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 594, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 369, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 433, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 369, In exequiis defunctorum Lőcse, 1682, protestáns (RMK I 1288/A) p. 23, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 261 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 336, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 613, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A), Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 613, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 28, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/2) p. 17, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 717, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 717, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 277, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1504) p. 21, In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1618/P) p. 27.

A dallam kiadásai: RMDT1 #45, RMDT1 #111, MZ-1981-195.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 43v
Thordai-kódex, 1657 előtt (S 80) p. 676
Halotti énekek, 1694 (S 128) p. 13v
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 112
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 183
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 124r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 159
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 160r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 289
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 398
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/2) p. 6v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 524
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 142
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/2) p. 6r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/2) p. 6v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 510
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/2) p. 6v
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 329
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/4) p. 13
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 754
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 371v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 663
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 267
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 359
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 359
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 295
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 10
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 359
In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660 (RMK I 956) p. 23
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 463
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 594
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 369
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 433
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 369
In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (RMK I 1288/A) p. 23
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 261
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 336
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 613
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A)
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 613
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 28
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/2) p. 17
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 717
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 717
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 277
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697 (RMK I 1504) p. 21
In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/P) p. 27

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Thordai-kódex cím: Halott temetésre való énekek; Prudentii carmina in exequis dicenda
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Halotti énekek cím: Temetésekre való énekek; Halotti énekek
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00I1-B
cím: Szentegyházi könyörgések; Halott temetéskor való éneklés
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0112
cím: In pompa funebri quam canunt
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0183
cím: Halott temetésről való énekek
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0524
cím: Halott temetéskorra való énekek
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0124-A
cím: Halott temetéskor való isteni dicséretek; Szentegyházban való isteni dicséretek; Más
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0159
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0398
cím: Halott temetéskor való dicséretek és éneklések következnek; A halott temetéskor való dicséretek; Alia
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Előszó: Mikor a halál háborgat vigasztalás
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
tartalom 1: vigasztalóének
tartalom 2: halál háborgatásakor
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0754
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
In exequijs defunctorum nyomtatott forrás: 27:0956 P:0023
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/2 P:0017
cím: A halál szomorítása ellen vigasztaltatnak
terjedelem: 13 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: vigasz-ének
tartalom 2: halotti
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0160-A
cím: Közönséges isteni dicséretek; Más [Halott temetéskor való isteni dicséret]
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 541: Mikor a halál háborgat; prédikáció előtt; Szentháromság-nap után 16. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után 16. vasárnap
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 2: halál háborgatásakor
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0289
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Bölöni-kódex cím: Az úton mondd ezt
megjegyzések: A címet ellenőrizni!
műfaj: vallásos
alkalom: úton járó éneke
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/4 P:0013
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a halott kivitelekor
tartalom 1: intő-ének
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0295
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a halott kivitelekor
tartalom 1: intő-ének
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0142
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Halotti énekek. Más
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0371-B
cím: Következnek rend szerint a halott énekek
műfaj: vallásos
tartalom 2: halotti
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/2 P:0006-B
főcím: Halott temetéskorra való énekek; Második rész, melyben vannak azok, melyeket szoktanak mondani halott kivitelkor
cím: Második rész, melyben vannak azok, melyeket szoktanak mondani halott kivitelkor; 1Kor 15. A feltámadásról, és ítélettel intetünk életünknek megjobbítására
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a halott kivitelekor
tartalom 1: intő-ének

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Halott temetéskorra való énekek; Második rész, melyben vannak azok, melyeket szoktanak mondani halott kivitelkor Keresztyeni enekek
cím Halott temetésre való énekek; Prudentii carmina in exequis dicenda Thordai-kódex
Temetésekre való énekek; Halotti énekek Halotti énekek
Szentegyházi könyörgések; Halott temetéskor való éneklés A Keresztyéni Gyülekezetben
In pompa funebri quam canunt A keresztyeni gyülekezetben
Halott temetésről való énekek Enekes könyv
Halott temetéskorra való énekek Ditseretekel s egyéb
Halott temetéskor való isteni dicséretek; Szentegyházban való isteni dicséretek; Más A keresztyeni gywlekezetben
Halott temetéskor való dicséretek és éneklések következnek; A halott temetéskor való dicséretek; Alia Az kereztieni gievlekezetben
A halál szomorítása ellen vigasztaltatnak Soltari énekek
Közönséges isteni dicséretek; Más [Halott temetéskor való isteni dicséret] Enekec harom rendbe
Az úton mondd ezt Bölöni-kódex
Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Halotti énekek. Más Szent Biblia
Következnek rend szerint a halott énekek Keresztyen imadsagok egy-nehany
Második rész, melyben vannak azok, melyeket szoktanak mondani halott kivitelkor; 1Kor 15. A feltámadásról, és ítélettel intetünk életünknek megjobbítására Keresztyeni enekek
megjegyzések Előszó: Mikor a halál háborgat vigasztalás Az kereztieni gievlekezetben
RMNy 541: Mikor a halál háborgat; prédikáció előtt; Szentháromság-nap után 16. vasárnap Enekec harom rendbe
A címet ellenőrizni! Bölöni-kódex
teljes-e? A vers szövege teljes Thordai-kódex
A vers szövege teljes Halotti énekek
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes In exequijs defunctorum
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Szent Biblia
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
terjedelem 11 versszak Thordai-kódex
9 versszak Halotti énekek
12 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
12 versszak A keresztyeni gyülekezetben
12 versszak Enekes könyv
12 versszak A keresztyeni gywlekezetben
12 versszak Az kereztieni gievlekezetben
11 versszak In exequijs defunctorum
13 versszak Soltari énekek
12 versszak Enekec harom rendbe
11 versszak Szent Biblia
12 versszak Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
alkalom: temetés
Thordai-kódex
vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
Halotti énekek
vallásos
alkalom: temetés
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
alkalom: temetés
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
alkalom: temetés
Enekes könyv
vallásos
alkalom: temetés
Ditseretekel s egyéb
vallásos
alkalom: temetés
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
alkalom: temetés
Enekes keoniv
vallásos
alkalom: temetés
tartalom 1: vigasztalóének
tartalom 2: halál háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
alkalom: temetés
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 1: vigasz-ének
tartalom 2: halotti
Soltari énekek
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után 16. vasárnap
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 2: halál háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
alkalom: temetés
vallásos
alkalom: úton járó éneke
Bölöni-kódex
vallásos
alkalom: temetés: a halott kivitelekor
tartalom 1: intő-ének
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
alkalom: temetés: a halott kivitelekor
tartalom 1: intő-ének
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
alkalom: temetés
Szent Biblia
vallásos
tartalom 2: halotti
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
alkalom: temetés: a halott kivitelekor
tartalom 1: intő-ének
Keresztyeni enekek