RPHA editor —

syntheticum

372 Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról – Nagypénteki és húsvéti dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1579.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban (35), Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (786), Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita (788), Mennyei szent személyek (891).

A szöveg teljes terjedelme 21, 22 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

x7, x7, x7, x7, X5

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 206, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 365, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 285, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 245, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 136, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 140, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 183, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 110v.

Nyomtatott kiadásai: Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 97, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 157, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 94r, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 158, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 108r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 103v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 130, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 103v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 195, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 236, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 162, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 111v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 135, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 218, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 218, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 169, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 206, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 218, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 278, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 395, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 218, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 239, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 218, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 198, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 400, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 400, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 443, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 443, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 164, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 140, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 254, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 223, Énekeskönyv s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1613/C) p. 301.

A dallam kiadása: RMDT1 #193.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 206
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 365
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 285
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 245
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 136
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 140
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 183
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 110v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 97
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 157
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 94r
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 158
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 108r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 103v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 130
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 103v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 195
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 236
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 162
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 111v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 135
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 218
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 218
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 169
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 206
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 218
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 278
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 395
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 218
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 239
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 218
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 198
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 400
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 400
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 443
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 443
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 164
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 140
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 254
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 223
Énekeskönyv s. l., 1700 előtt (RMK I 1613/C) p. 301

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Óvári graduál cím: In noctem nativ. Christi
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
napszakok: éjjel
Komjátszegi graduál cím: Húsvétra való énekek
terjedelem: 22 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Csonka antifonálé terjedelem: 22 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0097
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0111-B
terjedelem: 21 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0195
terjedelem: 22 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0236
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0169
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0140
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0094-A
főcím: Ünnepekre való énekek; Húsvét avagy Krisztus feltámadása napjára
cím: Más
terjedelem: 21 versszak
metrum: x7, x7, x7, x7, X5
v46: x, x, x, x, X
v47: 7, 7, 7, 7, 5
v163: --------R0
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A refrén: Irgalmazz nekünk.
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Ünnepekre való énekek; Húsvét avagy Krisztus feltámadása napjára Keresztyeni enekek
cím In noctem nativ. Christi Óvári graduál
Húsvétra való énekek Komjátszegi graduál
Más Keresztyeni enekek
megjegyzések A refrén: Irgalmazz nekünk. Keresztyeni enekek
teljes-e? A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes Keresztyen imadsagok egy-nehany
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
terjedelem 22 versszak Komjátszegi graduál
22 versszak Csonka antifonálé
21 versszak Keresztyen imadsagok egy-nehany
22 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
21 versszak Keresztyeni enekek
metrum x7, x7, x7, x7, X5 Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
ünnep: Karácsony
napszakok: éjjel
Óvári graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
Komjátszegi graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
Enekes keoniv
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Húsvét
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Húsvét
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni enekek