RPHA editor —

syntheticum

368 Emlékezzél, Úristen, híveidről – Könyörgés lelki ételért és italért

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1566.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunk (0224), Légy irgalmas, Úristen, minekünk (0834).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A pokol nép elsokasult földünkben (34), Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunk (224), Hálát adunk teneked, örök Isten (484), Hálát adunk, Úristen, teneked (486), Hamis száját istentelen rám tátta (517), Istent, hívek, szentek, no, dicsérjétek (613), Mikor Dávid leginkább nyomorgana (931), Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten (1295), Szólok az alamizsnálkodásról (1339).

A szöveg teljes terjedelme 5, 6 strófa.

Metrumképlete:

a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 6v »MEK, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 61v »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 333, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 313, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 23r »MEK, Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül, katolikus (S 129) p. 47r »MEK, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 450, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 467, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 511, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 86r, Turóci cantionale, 17. sz. vége, katolikus (S 157) p. 69, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31).

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 181, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 4v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 56v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 262, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 186, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 114r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 450 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 448, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 130v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 125v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 217, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 125v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 633, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 191, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 290, Tizenket idvösseges elmelkedesec Leiden, 1637, református (RMK I 669) p. 425, Tizenkét idvösseges elmelkedesek Lőcse, 1638, evangélikus (RMK I 681/A) p. 495, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 304, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 160v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 258, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 96, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 262, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 42, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 262, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 204, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 249, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 262, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 337, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 454, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 262, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 291, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 542, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 262, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 100 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 237, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 460, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 460, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 518, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 518, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 197, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 468, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 306, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 267.

Modern kiadása: RMKT-8-19.

A dallam kiadásai: RMDT1 #113, RMDT2 #109.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 6v
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 61v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 333
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 313
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 23r
Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (S 129) p. 47r
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 450
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 467
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 511
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 86r
Turóci cantionale, 17. sz. vége (S 157) p. 69
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 181
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 4v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 56v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 262
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 186
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 114r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 450
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 448
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 130v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 125v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 217
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 125v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 633
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 191
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 290
Tizenket idvösseges elmelkedesec Leiden, 1637 (RMK I 669) p. 425
Tizenkét idvösseges elmelkedesek Lőcse, 1638 (RMK I 681/A) p. 495
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 304
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 160v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 258
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 96
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 262
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 42
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 262
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 204
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 249
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 262
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 337
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 454
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 262
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 291
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 542
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 262
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 100
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 237
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 460
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 460
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 518
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 518
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 197
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 468
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 306
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 267

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Bölöni-kódex terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Mihál Farkas-kódex cím: De eadem [De conditione]
Komjátszegi graduál terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Csonka antifonálé terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0181
cím: Cantio pulchra et optima
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0004-B
cím: Prédikáció után való isteni dicséretek; Szentegyházban való isteni dicséretek; Más könyörgés a lelki ételnek és italnak adásáért. A nótája: Légy irgalmas etc.
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: lelki étel és ital
tartalom 1: könyörgés
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0186
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Pia cantilena
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0114-A
cím: A katekézisből való énekek; Könyörgés a lelki ételnek és italnak adásáért
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: lelki étel és ital
tartalom 1: könyörgés
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0160-B
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0468
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0304
cím: Következnek a katekézisből való szép isteni dicséretek; Könyörgés lelki ételnek és italnak megadásáért
műfaj: vallásos
dogmatika: lelki étel és ital
tartalom 1: könyörgés
Tizenket idvösseges elmelkedesec nyomtatott forrás: 27:0669 P:0425
cím: Könyörgő ének a lelki ételnek és italnak megadásáért
műfaj: vallásos
dogmatika: lelki étel és ital
tartalom 1: könyörgés
Tizenkét idvösseges elmelkedesek nyomtatott forrás: 27:0681/A P:0495
cím: Könyörgő ének a lelki ételnek és italnak megadásáért
műfaj: vallásos
dogmatika: lelki étel és ital
tartalom 1: könyörgés
Pálffi Márton-énekeskönyv cím: Ante et post concionem
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0056-B
cím: Közönséges isteni dicséretek; Más könyörgés a lelki ételnek és italnak adásáért. A nótája: Légy irgalmas etc.
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 541: Vízkereszt; Szentháromság-nap után 13. vasárnap;S 57: Septuagesima; Szentháromság-nap után 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 6. vasárnap; Szentháromság-nap után 13. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt; Septuagesima; Szentháromság-nap után 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 6. vasárnap; Szentháromság-nap után 13. vasárnap
istentisztelet: prédikáció előtt és után
dogmatika: lelki étel és ital
tartalom 1: könyörgés
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0450
cím: Az anyaszentegyházról
műfaj: vallásos
tartalom 2: anyaszentegyházért
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0448
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0633
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0542
cím: Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek. Más
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím De eadem [De conditione] Mihál Farkas-kódex
Cantio pulchra et optima A keresztyeni gyülekezetben
Prédikáció után való isteni dicséretek; Szentegyházban való isteni dicséretek; Más könyörgés a lelki ételnek és italnak adásáért. A nótája: Légy irgalmas etc. A keresztyeni gywlekezetben
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Pia cantilena Az kereztieni gievlekezetben
A katekézisből való énekek; Könyörgés a lelki ételnek és italnak adásáért Keresztyeni enekek
Következnek a katekézisből való szép isteni dicséretek; Könyörgés lelki ételnek és italnak megadásáért Kereszteni isteni dicsiretek
Könyörgő ének a lelki ételnek és italnak megadásáért Tizenket idvösseges elmelkedesec
Könyörgő ének a lelki ételnek és italnak megadásáért Tizenkét idvösseges elmelkedesek
Ante et post concionem Pálffi Márton-énekeskönyv
Közönséges isteni dicséretek; Más könyörgés a lelki ételnek és italnak adásáért. A nótája: Légy irgalmas etc. Enekec harom rendbe
Az anyaszentegyházról Ditseretekel s egyéb
Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek. Más Cantionale catholicum
megjegyzések RMNy 541: Vízkereszt; Szentháromság-nap után 13. vasárnap;S 57: Septuagesima; Szentháromság-nap után 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 6. vasárnap; Szentháromság-nap után 13. vasárnap Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Bölöni-kódex
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Keresztyen imadsagok egy-nehany
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
terjedelem 5 versszak Bölöni-kódex
5 versszak Komjátszegi graduál
5 versszak Csonka antifonálé
6 versszak A keresztyeni gyülekezetben
6 versszak A keresztyeni gywlekezetben
6 versszak Az kereztieni gievlekezetben
6 versszak Keresztyeni enekek
6 versszak Keresztyen imadsagok egy-nehany
5 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
6 versszak Enekec harom rendbe
5 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
6 versszak Cantionale catholicum
műfaj vallásos
dogmatika: lelki étel és ital
tartalom 1: könyörgés
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
dogmatika: lelki étel és ital
tartalom 1: könyörgés
Keresztyeni enekek
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
dogmatika: lelki étel és ital
tartalom 1: könyörgés
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
dogmatika: lelki étel és ital
tartalom 1: könyörgés
Tizenket idvösseges elmelkedesec
vallásos
dogmatika: lelki étel és ital
tartalom 1: könyörgés
Tizenkét idvösseges elmelkedesek
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Pálffi Márton-énekeskönyv
vallásos
ünnep: Vízkereszt; Septuagesima; Szentháromság-nap után 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 6. vasárnap; Szentháromság-nap után 13. vasárnap
istentisztelet: prédikáció előtt és után
dogmatika: lelki étel és ital
tartalom 1: könyörgés
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 2: anyaszentegyházért
Ditseretekel s egyéb
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Cantionale catholicum