RPHA editor —

syntheticum

366 Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk – Magyar nemzetnek siralmas éneke

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Threni 5. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1555.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Magyar nyelven Mátyás vala a prédikátor (4046).

A szöveg teljes terjedelme 19, 20 strófa.

Metrumképlete:

a13(4,4,5), a13(4,4,5), a13(4,4,5), a13(4,4,5)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > jeremiád
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Péchi Simon-énekeskönyv, 1615, szombatos (S 33) p. 395, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 341.

Nyomtatott kiadásai: Historiac melyeket a Szent Bibliabol Kolozsvár, 1556, protestáns (RMNy 134/A) p. y4r, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 13r, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 63r, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 244, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 267, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 326, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 116v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 371 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 133v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 128r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 365, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 128r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 296, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 561, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 479, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 268, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 268, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 208, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 256, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 268, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 345, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 476, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 268, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 297, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 268, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 243, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 486, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 486, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 559, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 559, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 202, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 314, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 274.

Modern kiadása: RMKT-6-82.

A dallam kiadása: RMDT1 #27.

analyticum

Péchi Simon-énekeskönyv, 1615 (S 33) p. 395
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 341
Historiac melyeket a Szent Bibliabol Kolozsvár, 1556 (RMNy 134/A) p. NaNr
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 13r
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 63r
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 244
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 267
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 326
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 116v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 371
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 133v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 128r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 365
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 128r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 296
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 561
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 479
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 268
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 268
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 208
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 256
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 268
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 345
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 476
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 268
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 297
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 268
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 243
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 486
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 486
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 559
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 559
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 202
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 314
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 274

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Péchi Simon-énekeskönyv kezdősor: Emlékezzél, mi történék, Uram, mi rajtunk
cím: Cantio pulchra
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: jeremiád
Historiac melyeket a Szent Bibliabol nyomtatott forrás: 28:0134/A P:00y4-A
kezdősor: Emlékezzél, mi történék, Uram, mi érettünk
cím: Jeremiás próféta siralmas panaszolkodásainak 5. része énekbe szerzetett
terjedelem: 19 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: jeremiád
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0013-A
kezdősor: Emlékezzél, mi történék, Uram, mi rajtunk
cím: Prédikáció után való isteni dicséretek; Szentegyházban való isteni dicséretek; Más siralma a magyar nemzetnek, a Jeremiás próféta könyörgéséből. Nótája: Magyar nyelven Mátyás vala a prédikátor
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: jeremiád
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0116-B
kezdősor: Emlékezzél, mi történék, Uram, mi rajtunk
cím: Különb-különbféle énekek; Oratio Ieremiae prophetae
terjedelem: 19 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: jeremiád
tartalom 2: imádság
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0326
kezdősor: Emlékezzél, mi történék, Uram, mi rajtunk
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Oratio Ieremiae prophetae. Nótája: Magyar nyelven Mátyás vala a pré.
terjedelem: 19 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Előszó: Mikor a halál háborgat vigasztalás
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: jeremiád
tartalom 2: halál háborgatásakor
modern: imádság
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0267
műfaj: vallásos
tartalom 1: jeremiád
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0561
cím: Külső háborúságban való dicséretek
műfaj: vallásos
tartalom 1: jeremiád
tartalom 2: külső háborúságban
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0296
műfaj: vallásos
tartalom 1: jeremiád
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0208
műfaj: vallásos
tartalom 1: jeremiád
tartalom 2: különb-különbféle
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0063-A
kezdősor: Emlékezzél, mi történék, Uram, mi rajtunk
cím: Közönséges isteni dicséretek; Más siralma a magyar nemzetnek a Jeremiás próféta könyörgéséből. Nótája: Magyar nyelven Mátyás vala a prédikátor
terjedelem: 19 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 541: Mikor a halál háborgat; Kiskarácsony utáni vasárnap; Vízkereszt előtt; Szentháromság-nap után 10. vasárnap;S 57: Szentháromság-nap után 10. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Kiskarácsony utáni vasárnap; Vízkereszt előtt; Szentháromság-nap után 10. vasárnap
tartalom 1: jeremiád
tartalom 2: halál háborgatásakor
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0371
cím: Háborúságban, külső ellenség miatt való dicséretek
műfaj: vallásos
alkalom: hadban
tartalom 1: jeremiád
tartalom 2: külső háborúságban

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Emlékezzél, mi történék, Uram, mi rajtunk Péchi Simon-énekeskönyv
Emlékezzél, mi történék, Uram, mi érettünk Historiac melyeket a Szent Bibliabol
Emlékezzél, mi történék, Uram, mi rajtunk A keresztyeni gywlekezetben
Emlékezzél, mi történék, Uram, mi rajtunk Keresztyeni enekek
Emlékezzél, mi történék, Uram, mi rajtunk Az kereztieni gievlekezetben
Emlékezzél, mi történék, Uram, mi rajtunk Enekec harom rendbe
cím Cantio pulchra Péchi Simon-énekeskönyv
Jeremiás próféta siralmas panaszolkodásainak 5. része énekbe szerzetett Historiac melyeket a Szent Bibliabol
Prédikáció után való isteni dicséretek; Szentegyházban való isteni dicséretek; Más siralma a magyar nemzetnek, a Jeremiás próféta könyörgéséből. Nótája: Magyar nyelven Mátyás vala a prédikátor A keresztyeni gywlekezetben
Különb-különbféle énekek; Oratio Ieremiae prophetae Keresztyeni enekek
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Oratio Ieremiae prophetae. Nótája: Magyar nyelven Mátyás vala a pré. Az kereztieni gievlekezetben
Külső háborúságban való dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Közönséges isteni dicséretek; Más siralma a magyar nemzetnek a Jeremiás próféta könyörgéséből. Nótája: Magyar nyelven Mátyás vala a prédikátor Enekec harom rendbe
Háborúságban, külső ellenség miatt való dicséretek Ditseretekel s egyéb
megjegyzések Előszó: Mikor a halál háborgat vigasztalás Az kereztieni gievlekezetben
RMNy 541: Mikor a halál háborgat; Kiskarácsony utáni vasárnap; Vízkereszt előtt; Szentháromság-nap után 10. vasárnap;S 57: Szentháromság-nap után 10. vasárnap Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Péchi Simon-énekeskönyv
A vers szövege teljes Historiac melyeket a Szent Bibliabol
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
terjedelem 20 versszak Péchi Simon-énekeskönyv
19 versszak Historiac melyeket a Szent Bibliabol
19 versszak Keresztyeni enekek
19 versszak Az kereztieni gievlekezetben
19 versszak Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
tartalom 1: jeremiád
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: jeremiád
Historiac melyeket a Szent Bibliabol
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: jeremiád
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
tartalom 1: jeremiád
tartalom 2: imádság
Keresztyeni enekek
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: jeremiád
tartalom 2: halál háborgatásakor
modern: imádság
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: jeremiád
vallásos
tartalom 1: jeremiád
tartalom 2: külső háborúságban
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 1: jeremiád
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
tartalom 1: jeremiád
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Kiskarácsony utáni vasárnap; Vízkereszt előtt; Szentháromság-nap után 10. vasárnap
tartalom 1: jeremiád
tartalom 2: halál háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
alkalom: hadban
tartalom 1: jeremiád
tartalom 2: külső háborúságban
Ditseretekel s egyéb