RPHA editor —

syntheticum

365 Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról – Ps 11=12

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 11=12. Lásd: Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten (1295). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Jövel, légy velünk, Úristen (0694), Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (0921), Ó, Úristen, tekints hozzánk (1139), Nagy bánatban Dávid (7042).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Jer, hamar segíts meg, Uram (647), Ó, Úristen, tekints hozzánk (1139).

A szöveg teljes terjedelme 15, 17 strófa.

Metrumképlete:

a16(8,8), a16(8,8), a8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kuun-kódex, 1621-1647, világi (S 40, [fakszimile kiadás]) p. 128, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 87v »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 74, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 367, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 199, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 211, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 265, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 39v, Magyari Péter kódexe, 1704, szombatos (S 167/2) p. 7.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. Q7r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 53, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 17, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 38v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 17, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 84v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 19, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 173, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 11r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 402 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 210, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 12v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 11v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 11v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 310, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 266, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 24, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 327, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 276, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 210, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 23, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 23, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 18, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 21, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 23, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 29, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 118, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 23, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 23, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 23, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 210 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 20, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 119, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 119, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 121, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 121, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 16, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 211, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 25, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 22.

A dallam kiadásai: RMDT1 #114, RMDT1 #135, RMDT1 #136, MZ-1981-197.

analyticum

Kuun-kódex, 1621-1647 (S 40, [fakszimile kiadás]) p. 128
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 87v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 74
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 367
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 199
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 211
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 265
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 39v
Magyari Péter kódexe, 1704 (S 167/2) p. 7
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 53
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 17
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 38v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 17
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 84v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 19
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 173
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 11r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 402
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 210
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 12v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 11v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 11v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 310
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 266
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 24
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 327
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 276
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 210
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 23
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 23
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 18
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 21
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 23
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 29
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 118
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 23
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 23
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 23
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 210
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 20
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 119
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 119
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 121
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 121
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 16
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 211
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 25
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 22

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00Q7-A
nótajelzés: (kotta)
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0019
nótajelzés: 0921
Kuun-kódex cím: Ad notam: Mi Urunk Jézus
terjedelem: 17 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Komjátszegi graduál megjegyzések: Az utolsó két versszakot áthúzták
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0173
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Azon psalmus [psalmus 12], egy ritmussal rövidebb
megjegyzések: Előszó: Világi képmutatók ellen
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: világ háborgatásakor
Petri András-énekeskönyv cím: De in obedientia
terjedelem: 15 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0084-B
megjegyzések: RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc.;Advent 2. vasárnap; Iubilate; Szentháromság-nap után 8. vasárnap; prédikáció előtt és után;S 57: Szentháromság-nap után 3, 8. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Advent 2. vasárnap; Iubilate; Szentháromság-nap után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 8. vasárnap
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: világ háborgatásakor
Magyari Péter kódexe műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0327
cím: Penitenciáról való szép isteni dicséretek
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
tartalom 1: zsoltár
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0402
főcím: Az anyaszentegyházról
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: anyaszentegyházért

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Az anyaszentegyházról Ditseretekel s egyéb
cím Ad notam: Mi Urunk Jézus Kuun-kódex
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Azon psalmus [psalmus 12], egy ritmussal rövidebb Az kereztieni gievlekezetben
De in obedientia Petri András-énekeskönyv
Penitenciáról való szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
megjegyzések Az utolsó két versszakot áthúzták Komjátszegi graduál
Előszó: Világi képmutatók ellen Az kereztieni gievlekezetben
RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc.;Advent 2. vasárnap; Iubilate; Szentháromság-nap után 8. vasárnap; prédikáció előtt és után;S 57: Szentháromság-nap után 3, 8. vasárnap Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Kuun-kódex
A vers szövege teljes Petri András-énekeskönyv
terjedelem 17 versszak Kuun-kódex
15 versszak Petri András-énekeskönyv
műfaj vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: világ háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos Petri András-énekeskönyv
vallásos
ünnep: Advent 2. vasárnap; Iubilate; Szentháromság-nap után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 8. vasárnap
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: világ háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Magyari Péter kódexe
vallásos
dogmatika: penitencia
tartalom 1: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: anyaszentegyházért
Ditseretekel s egyéb
nótajelzés (kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben
0921