RPHA editor —

syntheticum

364 Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről – Cantio pulchra

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Szerémi Illés, nem dedikált. Nincs akrosztichonja. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; idő: Ezerötszázban és hatvannégyben; szerző: Szerémi Illyés. Keletkezési idő 1564.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk (1019), Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról (0739), Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (1313), Téged Úristen, a nagy felségben, szüntelen dicsérünk (6500).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen (1257), Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (1313).

A szöveg teljes terjedelme 11, 12, 13, 14 strófa.

Metrumképlete:

a16(5,5,6), a16(5,5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > jó keresztyéni cselekedetre intő ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Vasady-kódex, 1613-1615 körül, világi (S 27) p. 115r, Jancsó-kódex, 1615-1618, szombatos (S 31) p. 148v, Kissolymosi Mátéfi János-énekeskönyv, 1616-1633, szombatos (S 34) p. 210, Kuun-kódex, 1621-1647, világi (S 40, [fakszimile kiadás]) p. 88, Lugossy-kódex, 1629-1635, világi (S 47) p. 121r, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 63r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 209, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 570, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 451, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 536, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 517, Turóci cantionale, 17. sz. vége, katolikus (S 157) p. 70, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 60, Note manuscrite, 17. sz., református (H 750).

Nyomtatott kiadásai: Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 376, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 325 »MEK, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 335, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 365, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 508, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 246r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 430, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 69, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 250, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 363, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 550, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 646, Lyra coelestis Nagyszombat, 1695, katolikus (RMK I 1479) p. 159, Zöngedözö mennyei kar Lőcse, 1696, evangélikus (RMK I 1490) p. 11, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 646, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 536, Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700, unitárius (RMK I 1558) p. 102, Zöngedöző mennyei kar Lőcse, 1692, evangélikus (RMK I 1589/A) p. 11.

Modern kiadása: RMKT-7-96.

A dallam kiadása: RMDT1 #90.

analyticum

Vasady-kódex, 1613-1615 körül (S 27) p. 115r
Jancsó-kódex, 1615-1618 (S 31) p. 148v
Kissolymosi Mátéfi János-énekeskönyv, 1616-1633 (S 34) p. 210
Kuun-kódex, 1621-1647 (S 40, [fakszimile kiadás]) p. 88
Lugossy-kódex, 1629-1635 (S 47) p. 121r
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 63r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 209
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 570
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 451
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 536
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 517
Turóci cantionale, 17. sz. vége (S 157) p. 70
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 60
Note manuscrite, 17. sz. (H 750)
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 376
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 325
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 335
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 365
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 508
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 246r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 430
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 69
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 250
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 363
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 550
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 646
Lyra coelestis Nagyszombat, 1695 (RMK I 1479) p. 159
Zöngedözö mennyei kar Lőcse, 1696 (RMK I 1490) p. 11
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 646
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 536
Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700 (RMK I 1558) p. 102
Zöngedöző mennyei kar Lőcse, 1692 (RMK I 1589/A) p. 11

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Vasady-kódex cím: Satis elegans
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Kissolymosi Mátéfi János-énekeskönyv terjedelem: 12 versszak
kolofon?: A versnek nincs kolofonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
Kuun-kódex cím: Alia sequitur
kolofon?: A versnek van kolofonja
kolofon: név: Szerémi Illés, idő: 1564
Lugossy-kódex cím: Szerémi Illésé, igen szép
Kecskeméti graduál cím: Cantio optima, pulchra
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Komjátszegi graduál terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Szoszna Demeter-énekeskönyv terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0376
kezdősor: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te teremtődről
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Cantio pulchra. Ad notam: Keserves szívvel Magyarországban
terjedelem: 12 versszak
kolofon?: A versnek van kolofonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
kolofon: név: Szerémi Illyés, idő: 1564
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0246-A
cím: Keresztyéni igaz örömért
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 2: keresztény öröm
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0508
cím: Hálaadó dicséretek
műfaj: vallásos
tartalom 1: hálaadás
Lyra coelestis nyomtatott forrás: 27:1479 P:0159
cím: Cantio post concionem
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0550
cím: Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más. Nóta: Szent Ézsaiás így írt Krisztusnak etc.
terjedelem: 12 versszak
kolofon?: A versnek nincs kolofonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Petri András-énekeskönyv terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Note manuscrite cím: Intés az imádságra
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: intő-ének
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0365
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0325
kezdősor: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te teremtődről
műfaj: vallásos
tartalom 1: hálaadás
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0250
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0536
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Zöngedözö mennyei kar nyomtatott forrás: 27:1490 P:0011
cím: Reggeli énekek; Más
műfaj: vallásos
napszakok: reggel
Zöngedöző mennyei kar nyomtatott forrás: 27:1589/A P:0011
cím: Reggeli énekek; Más
műfaj: vallásos
napszakok: reggel

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te teremtődről Az kereztieni gievlekezetben
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te teremtődről Ditseretekel s egyéb
cím Satis elegans Vasady-kódex
Alia sequitur Kuun-kódex
Szerémi Illésé, igen szép Lugossy-kódex
Cantio optima, pulchra Kecskeméti graduál
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Cantio pulchra. Ad notam: Keserves szívvel Magyarországban Az kereztieni gievlekezetben
Keresztyéni igaz örömért Keresztyen imadsagok egy-nehany
Hálaadó dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Cantio post concionem Lyra coelestis
Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más. Nóta: Szent Ézsaiás így írt Krisztusnak etc. Cantionale catholicum
Intés az imádságra Note manuscrite
Reggeli énekek; Más Zöngedözö mennyei kar
Reggeli énekek; Más Zöngedöző mennyei kar
kolofon? A versnek nincs kolofonja Kissolymosi Mátéfi János-énekeskönyv
A versnek van kolofonja Kuun-kódex
A versnek van kolofonja Az kereztieni gievlekezetben
A versnek nincs kolofonja Cantionale catholicum
kolofon név: Szerémi Illés, idő: 1564 Kuun-kódex
név: Szerémi Illyés, idő: 1564 Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Vasady-kódex
A vers szövege teljes Kissolymosi Mátéfi János-énekeskönyv
A vers szövege teljes Kecskeméti graduál
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyen imadsagok egy-nehany
A vers szövege teljes Lyra coelestis
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Petri András-énekeskönyv
A vers szövege teljes Note manuscrite
terjedelem 12 versszak Vasady-kódex
12 versszak Kissolymosi Mátéfi János-énekeskönyv
12 versszak Kecskeméti graduál
12 versszak Komjátszegi graduál
14 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
12 versszak Az kereztieni gievlekezetben
12 versszak Keresztyen imadsagok egy-nehany
12 versszak Lyra coelestis
12 versszak Cantionale catholicum
12 versszak Petri András-énekeskönyv
11 versszak Note manuscrite
műfaj vallásos
tartalom 2: keresztény öröm
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
tartalom 1: hálaadás
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Lyra coelestis
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Cantionale catholicum
vallásos
tartalom 1: intő-ének
Note manuscrite
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
tartalom 1: hálaadás
Ditseretekel s egyéb
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
napszakok: reggel
Zöngedözö mennyei kar
vallásos
napszakok: reggel
Zöngedöző mennyei kar