RPHA editor —

syntheticum

363 Emlékezzél meg, mennybéli Isten – Könyörgés háborúság idején

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Kérlek és intlek mostan tégedet (0735), Hallgasd meg mostan, felséges Isten (0497), Jer, mi kérjünk Szentlelket (7041).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Hallgasd meg mostan, felséges Isten (497), Kérlek és intlek mostan tégedet (735).

A szöveg teljes terjedelme 6 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

x10(5,5), x16(5,5,6), x16(5,5,6), X16(5,5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 431, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 357, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 593.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. D4v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 18, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 155, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 164, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 20r, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 69r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 202, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 203, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 122v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 146v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 136v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 136v, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 228, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 315, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 632, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 545, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 140, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 284, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 284, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 219, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 271, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 284, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 366, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 498, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 284, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 314, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 284, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 138 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 258, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 510, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 510, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 585, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 585, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 213, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 332, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 289.

A dallam kiadása: RMDT1 #110.

analyticum

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 431
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 357
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 593
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 18
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 155
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 164
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 20r
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 69r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 202
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 203
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 122v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 146v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 136v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 136v
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 228
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 315
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 632
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 545
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 140
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 284
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 284
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 219
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 271
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 284
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 366
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 498
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 284
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 314
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 284
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 138
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 258
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 510
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 510
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 585
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 585
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 213
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 332
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 289

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kecskeméti graduál műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt és után
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0018
cím: Prédikáció után való könyörgések; Azon nótára való könyörgés
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: könyörgés
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0155
cím: Prédikáció után való énekek; Ugyanazon nótára
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0069-A
cím: Közönséges isteni dicséretek; Más könyörgés azon nótára
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: könyörgés
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0020-A
cím: Prédikáció után való isteni dicséretek; Más könyörgés azon nótára
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: könyörgés
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0203
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0122-B
cím: Különb-különbféle énekek; Más, azon nótára
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0315
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0219
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00D4-B
élőfej: Szentegyházi könyörgések
cím: Azon nótára való könyörgés
metrum: x10(5,5), x16(5,5,6), x16(5,5,6), X16(5,5,6)
v46: x, x, x, X
v47: 10(5,5), 16(5,5,6), 16(5,5,6), 16(5,5,6)
v163: ------R0
megjegyzések: A refrén: Noha vétkeztünk, mennybéli Isten, azért el nem hagytál.
műfaj: vallásos
tartalom 1: könyörgés

változatok mezőnként

mező változat forrás
élőfej Szentegyházi könyörgések A Keresztyéni Gyülekezetben
cím Prédikáció után való könyörgések; Azon nótára való könyörgés A keresztyeni gyülekezetben
Prédikáció után való énekek; Ugyanazon nótára Enekes könyv
Közönséges isteni dicséretek; Más könyörgés azon nótára Enekec harom rendbe
Prédikáció után való isteni dicséretek; Más könyörgés azon nótára A keresztyeni gywlekezetben
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
Különb-különbféle énekek; Más, azon nótára Keresztyeni enekek
Azon nótára való könyörgés A Keresztyéni Gyülekezetben
megjegyzések A refrén: Noha vétkeztünk, mennybéli Isten, azért el nem hagytál. A Keresztyéni Gyülekezetben
metrum x10(5,5), x16(5,5,6), x16(5,5,6), X16(5,5,6) A Keresztyéni Gyülekezetben
műfaj vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Kecskeméti graduál
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: könyörgés
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Enekes könyv
vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: könyörgés
Enekec harom rendbe
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: könyörgés
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyeni enekek
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
tartalom 1: könyörgés
A Keresztyéni Gyülekezetben