RPHA editor —

syntheticum

360 Emlékezzél élő ember – Temetési dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Komm Sterblicher, betrachte mich. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő korábban, mint kb. 1586.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

A szöveg teljes terjedelme 10, 11 strófa.

Metrumképlete:

a8, a7, a9, a5, a11, a8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > alkalmi ének > temetési ének
vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > jó keresztyéni cselekedetre intő ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 57r »MEK, Thordai-kódex, 1657 előtt, unitárius (S 80) p. 671, Thordai-kódex, 1657 előtt, unitárius (S 80) p. 721, Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685, unitárius (S 115) p. 102r »MEK.

Nyomtatott kiadásai: Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 241, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 290, Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül, protestáns (RMNy 648) p. 18r, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 406, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/2) p. 10r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 521 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/2) p. 8v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/2) p. 9r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 517, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/2) p. 9r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/4) p. 19, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 766, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 674, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 363, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 363, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 301, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 15, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 363, In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660, protestáns (RMK I 956) p. 26, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 467, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 599, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 373, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 442, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 373, In exequiis defunctorum Lőcse, 1682, protestáns (RMK I 1288/A) p. 41, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 339, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 617, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A), Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 617, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 47, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 721, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 721, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 279, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1504) p. 23, In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1618/P) p. 47.

A dallam kiadása: RMDT1 #204.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 57r
Thordai-kódex, 1657 előtt (S 80) p. 671
Thordai-kódex, 1657 előtt (S 80) p. 721
Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685 (S 115) p. 102r
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 241
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 290
Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül (RMNy 648) p. 18r
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 406
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/2) p. 10r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 521
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/2) p. 8v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/2) p. 9r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 517
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/2) p. 9r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/4) p. 19
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 766
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 674
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 363
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 363
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 301
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 15
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 363
In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660 (RMK I 956) p. 26
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 467
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 599
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 373
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 442
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 373
In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (RMK I 1288/A) p. 41
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 339
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 617
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A)
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 617
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 47
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 721
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 721
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 279
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697 (RMK I 1504) p. 23
In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/P) p. 47

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Bölöni-kódex terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Thordai-kódex cím: Halott temetésre való énekek; Temetőkertben való énekek
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Kőrispataki István-énekeskönyv terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0406
cím: Halott temetéskor való dicséretek és éneklések következnek; Temetéskor való dicséretek; Ad sepulturam
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Szakirodalom: Kodály emlékkönyv, Bp., 1953, 327.
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
In exequijs defunctorum nyomtatott forrás: 27:0956 P:0026
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0290
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Énekeskönyv nyomtatott forrás: 28:0648 P:0018-A
cím: Cantiones funebrales
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0766
cím: Halott temetéskorra való válogatott keresztyéni énekek
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
alkalom: temetés
tartalom 1: intő-ének
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/4 P:0019
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 1: intő-ének
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0301
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 1: intő-ének
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/2 P:0010-A
főcím: Halott temetéskorra való énekek; Harmadik rész, melyben vannak az énekek, melyeket a sír felett szoktanak mondani
cím: Más. Penitencia tartásra való intés
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 1: intő-ének

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Halott temetéskorra való énekek; Harmadik rész, melyben vannak az énekek, melyeket a sír felett szoktanak mondani Keresztyeni enekek
cím Halott temetésre való énekek; Temetőkertben való énekek Thordai-kódex
Halott temetéskor való dicséretek és éneklések következnek; Temetéskor való dicséretek; Ad sepulturam Az kereztieni gievlekezetben
Cantiones funebrales Énekeskönyv
Halott temetéskorra való válogatott keresztyéni énekek Kereszteni isteni dicsiretek
Más. Penitencia tartásra való intés Keresztyeni enekek
megjegyzések Szakirodalom: Kodály emlékkönyv, Bp., 1953, 327. Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Bölöni-kódex
A vers szövege teljes Thordai-kódex
A vers szövege teljes Kőrispataki István-énekeskönyv
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes In exequijs defunctorum
terjedelem 10 versszak Bölöni-kódex
10 versszak Thordai-kódex
10 versszak Kőrispataki István-énekeskönyv
11 versszak Az kereztieni gievlekezetben
10 versszak In exequijs defunctorum
műfaj vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Thordai-kódex
vallásos
alkalom: temetés
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
alkalom: temetés
vallásos
alkalom: temetés
Énekeskönyv
vallásos
dogmatika: penitencia
alkalom: temetés
tartalom 1: intő-ének
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 1: intő-ének
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 1: intő-ének
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
dogmatika: penitencia
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 1: intő-ének
Keresztyeni enekek