RPHA editor —

syntheticum

341 Ember, emlékezzél utolsó napodról – Az életnek rövid voltáról halotti dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1582.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Ó, mint keseregnek most a keresztyének (1127), Halandó emberek, kik most jelen vagytok (0480).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Búmban két szememet az égre emeltem (212), Ó, te meghalandó emberi nemzetség (1134), Sok nyomorúsággal élete embernek (1265).

A szöveg teljes terjedelme 12, 18, 20 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > alkalmi ének > temetési ének
vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > a világ hiábavalóságáról szóló ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 48v »MEK, Thordai-kódex, 1657 előtt, unitárius (S 80) p. 695, Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685, unitárius (S 115) p. 103r »MEK, Halotti énekek, 1694, protestáns (S 128) p. 14v »MEK, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 485.

Nyomtatott kiadásai: Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 249v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 298, Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül, protestáns (RMNy 648) p. 29r, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 394, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/2) p. 14v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 505 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/2) p. 12v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/2) p. 12r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/2) p. 12r, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 214, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/4) p. 26, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 773, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 377v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 680, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 123, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 368, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 368, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 307, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 20, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 368, In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660, protestáns (RMK I 956) p. 28, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 474, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 378, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 452, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 378, In exequiis defunctorum Lőcse, 1682, protestáns (RMK I 1288/A) p. 54, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 123 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 344, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A), In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 60, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/2) p. 19, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 283, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1504) p. 25, In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1618/P) p. 65.

A dallam kiadásai: RMDT1 #199, RMDT2 #290, RMDT2 #302.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 48v
Thordai-kódex, 1657 előtt (S 80) p. 695
Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685 (S 115) p. 103r
Halotti énekek, 1694 (S 128) p. 14v
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 485
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 249v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 298
Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül (RMNy 648) p. 29r
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 394
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/2) p. 14v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 505
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/2) p. 12v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/2) p. 12r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/2) p. 12r
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 214
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/4) p. 26
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 773
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 377v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 680
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 123
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 368
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 368
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 307
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 20
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 368
In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660 (RMK I 956) p. 28
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 474
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 378
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 452
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 378
In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (RMK I 1288/A) p. 54
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 123
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 344
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A)
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 60
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/2) p. 19
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 283
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697 (RMK I 1504) p. 25
In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/P) p. 65

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Bölöni-kódex cím: Halott énekek; Ad sepulturam
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Thordai-kódex cím: Temetőkertben való énekek
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Kőrispataki István-énekeskönyv cím: Halott énekek; Az életnek rövid voltával intetünk a lelki vigyázásra
műfaj: vallásos
tartalom 1: intő-ének
tartalom 2: vanitatum vanitas
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Az ember élete mely rövid
műfaj: vallásos
tartalom 2: vanitatum vanitas
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0394
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Bizonytalan életünk
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 2: vanitatum vanitas
Énekeskönyv nyomtatott forrás: 28:0648 P:0029-A
cím: Cantiones funebrales
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/2 P:0019
cím: Az ember élete mely rövid
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 2: vanitatum vanitas
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0298
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0505
cím: Emberi életnek rövid és bizonytalan voltáról
műfaj: vallásos
tartalom 2: vanitatum vanitas
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0773
cím: Halott temetéskorra való válogatott keresztyéni énekek
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0307
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 2: vanitatum vanitas
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/4 P:0026
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 2: vanitatum vanitas
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0249-B
cím: Bizonytalan életünk
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: S 57: Szentháromság-nap után 16. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után 16. vasárnap
tartalom 2: vanitatum vanitas
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0377-B
cím: Következnek rend szerint a halott énekek
műfaj: vallásos
tartalom 2: halotti
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/2 P:0014-B
főcím: Halott temetéskorra való énekek; Harmadik rész, melyben vannak az énekek, melyeket a sír felett szoktanak mondani
cím: Más. Az életnek rövid voltával intetünk a lelki vigyázásra
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 1: intő-ének
tartalom 2: vanitatum vanitas
Halotti énekek kezdősor: Emlékezzünk mostan utolsó napunkról
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Emlékezzünk mostan utolsó napunkról Halotti énekek
főcím Halott temetéskorra való énekek; Harmadik rész, melyben vannak az énekek, melyeket a sír felett szoktanak mondani Keresztyeni enekek
cím Halott énekek; Ad sepulturam Bölöni-kódex
Temetőkertben való énekek Thordai-kódex
Halott énekek; Az életnek rövid voltával intetünk a lelki vigyázásra Kőrispataki István-énekeskönyv
Az ember élete mely rövid Szoszna Demeter-énekeskönyv
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Bizonytalan életünk Az kereztieni gievlekezetben
Cantiones funebrales Énekeskönyv
Az ember élete mely rövid Soltari énekek
Emberi életnek rövid és bizonytalan voltáról Ditseretekel s egyéb
Halott temetéskorra való válogatott keresztyéni énekek Kereszteni isteni dicsiretek
Bizonytalan életünk Enekec harom rendbe
Következnek rend szerint a halott énekek Keresztyen imadsagok egy-nehany
Más. Az életnek rövid voltával intetünk a lelki vigyázásra Keresztyeni enekek
megjegyzések S 57: Szentháromság-nap után 16. vasárnap Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Bölöni-kódex
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Halotti énekek
terjedelem 12 versszak Bölöni-kódex
20 versszak Az kereztieni gievlekezetben
18 versszak Soltari énekek
20 versszak Enekec harom rendbe
20 versszak Keresztyeni enekek
18 versszak Halotti énekek
műfaj vallásos
alkalom: temetés
Bölöni-kódex
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Thordai-kódex
vallásos
tartalom 1: intő-ének
tartalom 2: vanitatum vanitas
Kőrispataki István-énekeskönyv
vallásos
tartalom 2: vanitatum vanitas
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
tartalom 2: vanitatum vanitas
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
alkalom: temetés
Énekeskönyv
vallásos
tartalom 2: vanitatum vanitas
Soltari énekek
vallásos
alkalom: temetés
vallásos
tartalom 2: vanitatum vanitas
Ditseretekel s egyéb
vallásos
alkalom: temetés
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 2: vanitatum vanitas
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 2: vanitatum vanitas
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után 16. vasárnap
tartalom 2: vanitatum vanitas
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 2: halotti
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 1: intő-ének
tartalom 2: vanitatum vanitas
Keresztyeni enekek
vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
Halotti énekek