RPHA editor —

syntheticum

340 Ember, emlékezzél a szomorú halálról – A halálra való emlékeztetés

Irodalomtörténeti adatok

A korabeli hagyomány szerint szerezte Batizi András, nem dedikált. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő korábban, mint kb. 1546.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

A szöveg teljes terjedelme 6, 7 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

x13(6,7), x14(4,4,6), X16(4,5,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > alkalmi ének > temetési ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 42r »MEK, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 8r »MEK, Thordai-kódex, 1657 előtt, unitárius (S 80) p. 665, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 32r »MEK, Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685, unitárius (S 115) p. 102r »MEK, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 646.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. I8v, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 189, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 128r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 163, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 163v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 288, Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül, protestáns (RMNy 648) p. 12r, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 404, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/2) p. 5r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 508 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/2) p. 4v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/2) p. 5v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 508, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/2) p. 5v, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 333, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/4) p. 9, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 752, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 368r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 662, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 273, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 358, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 358, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 293, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 8, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 358, In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660, protestáns (RMK I 956) p. 22, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 461, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 592, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 368, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 429, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 660, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 368, In exequiis defunctorum Lőcse, 1682, protestáns (RMK I 1288/A) p. 19, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 266 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 334, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 611, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A) p. 28, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 611, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 23, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/2) p. 43, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 715, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 715, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 276, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1504) p. 19, In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1618/P) p. 22.

Modern kiadása: RMKT-2-70.

A dallam kiadásai: RMDT1 #73, RMDT1 #74.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 42r
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 8r
Thordai-kódex, 1657 előtt (S 80) p. 665
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 32r
Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685 (S 115) p. 102r
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 646
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 189
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 128r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 163
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 163v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 288
Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül (RMNy 648) p. 12r
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 404
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/2) p. 5r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 508
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/2) p. 4v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/2) p. 5v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 508
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/2) p. 5v
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 333
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/4) p. 9
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 752
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 368r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 662
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 273
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 358
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 358
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 293
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 8
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 358
In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660 (RMK I 956) p. 22
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 461
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 592
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 368
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 429
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 660
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 368
In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (RMK I 1288/A) p. 19
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 266
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 334
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 611
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A) p. 28
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 611
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 23
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/2) p. 43
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 715
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 715
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 276
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697 (RMK I 1504) p. 19
In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/P) p. 22

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Thordai-kódex cím: Halott temetésre való énekek
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Kőrispataki István-énekeskönyv műfaj: vallásos
tartalom 2: halotti
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Más régi ének halott kikíséréskor
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a halott kivitelekor
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0189
cím: Halott temetésről való énekek; Szentegyházbeli dicséretek; A halálról való emlékeztetés
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0128-A
megjegyzések: A kötet vége csonka, de feltételezhető, hogy az ének megvolt benne.
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0163-B
cím: Halott temetéskor való isteni dicséret; Közönséges isteni dicséretek; A halálról való emlékeztetés. Batizi Andrásé
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0404
cím: Halott temetéskor való dicséretek és éneklések következnek; A halott temetéskor való dicséretek; A halálról
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
Énekeskönyv nyomtatott forrás: 28:0648 P:0012-A
cím: Cantiones funebrales
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
In exequijs defunctorum nyomtatott forrás: 27:0956 P:0022
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/2 P:0043
cím: Más régi ének halott kikíséréskor
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a halott kivitelekor
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0288
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0660
cím: Temetéskor és halottaknál való énekek; Más régi ének
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/4 P:0009
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a halott felvétele előtt
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0293
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a halott felvétele előtt
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0368-A
cím: Következnek rend szerint a halott énekek
műfaj: vallásos
tartalom 2: halotti
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00I8-B
élőfej: Szentegyházi könyörgések
cím: A halálról való emlékeztetés
terjedelem: 7 versszak
metrum: x13(6,7), x14(4,4,6), X16(4,5,7)
v46: x, x, X
v47: 13(6,7), 14(4,4,6), 16(4,5,7)
v163: ----R0
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A refrén: Emlékezzél, emberi állat, ingyen majd meg kell halnod.
műfaj: vallásos
tartalom 2: halotti
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/2 P:0005-A
főcím: Halott temetéskorra való énekek; Első rész, melyben vannak azok, amelyeket a halottnak fölvétele előtt szoktanak mondani
cím: Más. A halálról való emlékeztetés. Batizi Andrásé
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a halott felvétele előtt
egykorú műfaj: halotti

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Halott temetéskorra való énekek; Első rész, melyben vannak azok, amelyeket a halottnak fölvétele előtt szoktanak mondani Keresztyeni enekek
élőfej Szentegyházi könyörgések A Keresztyéni Gyülekezetben
cím Halott temetésre való énekek Thordai-kódex
Más régi ének halott kikíséréskor Szoszna Demeter-énekeskönyv
Halott temetésről való énekek; Szentegyházbeli dicséretek; A halálról való emlékeztetés Enekes könyv
Halott temetéskor való isteni dicséret; Közönséges isteni dicséretek; A halálról való emlékeztetés. Batizi Andrásé Enekec harom rendbe
Halott temetéskor való dicséretek és éneklések következnek; A halott temetéskor való dicséretek; A halálról Az kereztieni gievlekezetben
Cantiones funebrales Énekeskönyv
Más régi ének halott kikíséréskor Soltari énekek
Temetéskor és halottaknál való énekek; Más régi ének Cantionale catholicum
Következnek rend szerint a halott énekek Keresztyen imadsagok egy-nehany
A halálról való emlékeztetés A Keresztyéni Gyülekezetben
Más. A halálról való emlékeztetés. Batizi Andrásé Keresztyeni enekek
megjegyzések A kötet vége csonka, de feltételezhető, hogy az ének megvolt benne. A keresztyeni gywlekezetben
A refrén: Emlékezzél, emberi állat, ingyen majd meg kell halnod. A Keresztyéni Gyülekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes In exequijs defunctorum
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
terjedelem 7 versszak Enekes könyv
7 versszak Enekec harom rendbe
6 versszak In exequijs defunctorum
7 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
7 versszak Keresztyeni enekek
metrum x13(6,7), x14(4,4,6), X16(4,5,7) A Keresztyéni Gyülekezetben
műfaj vallásos
alkalom: temetés
Thordai-kódex
vallásos
tartalom 2: halotti
Kőrispataki István-énekeskönyv
vallásos
alkalom: temetés: a halott kivitelekor
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
Enekec harom rendbe
vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
alkalom: temetés
Énekeskönyv
vallásos
alkalom: temetés: a halott kivitelekor
Soltari énekek
vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
vallásos
alkalom: temetés
Cantionale catholicum
vallásos
alkalom: temetés: a halott felvétele előtt
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
alkalom: temetés: a halott felvétele előtt
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
tartalom 2: halotti
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
tartalom 2: halotti
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
alkalom: temetés: a halott felvétele előtt
egykorú műfaj: halotti
Keresztyeni enekek