RPHA editor —

syntheticum

324 Egy szép dologról én emlékezném, ha meghallgatnátok – Szilágyi és Hajmási históriája

Irodalomtörténeti adatok

A modern kutatás szerint szerezte Szendrői Névtelen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; hely: Szöndörő várában; idő: Ezerötszázban és hatvan fölött hogy írnának egyben; szerző: Egy ifjú szörze veszteg ültében, ... Egy poétának az ű versében, szomorú kedvében; idő: Ezerötszázban és hetven fölött hogy írnának egyben. Keletkezési idő vagy 1561 vagy 1571.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Ha nem látsz hozzánk, Uram, elveszünk, mert elfogyott a szent (460), Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem (615), Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (1052).

A szöveg teljes terjedelme 50 strófa.

Metrumképlete:

a16(5,5,6), a16(5,5,6), a16(5,5,6)

Műfaji besorolása:

világi > história > elbeszélő > kitalált történetmondás
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Vasady-kódex, 1613-1615 körül, világi (S 27) p. 106r, Csoma-kódex, 1638, világi (S 59) p. 120v, Kárász-töredék, 17. sz., világi (S 145).

Modern kiadásai: RMKT-7-169, ItK-1958-528.

A dallam kiadása: RMDT1 #196.

analyticum

Vasady-kódex, 1613-1615 körül (S 27) p. 106r
Csoma-kódex, 1638 (S 59) p. 120v
Kárász-töredék, 17. sz. (S 145)

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Csoma-kódex terjedelem: 24 versszak
kolofon?: A versnek van kolofonja
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
kolofon: idő: 1571, hely: Szöndörő várában
Kárász-töredék terjedelem: 16
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
megjegyzések: Kolofón-dátum: Ezerötszáz és hatvan fölött mikoron írának.
kolofon: idő: 1560 fölött
Vasady-kódex cím: Cantio pulchra de Szilágyi Mihályról és Hagymási Lászlóról
terjedelem: 50 versszak
kolofon?: A versnek van kolofonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon adatai: idő: 1561, hely: Szöndörő várában [Szendrő várában]

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Cantio pulchra de Szilágyi Mihályról és Hagymási Lászlóról Vasady-kódex
kolofon? A versnek van kolofonja Csoma-kódex
A versnek van kolofonja Vasady-kódex
kolofon idő: 1571, hely: Szöndörő várában Csoma-kódex
idő: 1560 fölött Kárász-töredék
akrosztikon adatai idő: 1561, hely: Szöndörő várában [Szendrő várában] Vasady-kódex
megjegyzések Kolofón-dátum: Ezerötszáz és hatvan fölött mikoron írának. Kárász-töredék
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Csoma-kódex
töredék - töredék terjedelme Kárász-töredék
A vers szövege teljes Vasady-kódex
terjedelem 24 versszak Csoma-kódex
16 Kárász-töredék
50 versszak Vasady-kódex