RPHA editor —

syntheticum

308 Ébredjél fel, világ, bűneidből – Prédikáció utáni dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte ? Nemes Imre, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Akrosztichonja: EM NEMES. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1593.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Felvirradt az új örömnap fénye (6022), Könyörgünk neked, Istennek szent Fia (0771), Egy lélekkel mostan áldott hívek (5047).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Egész Izraelt Dávid felgyűjté (313), Könyörgünk neked, Istennek szent Fia (771).

A szöveg teljes terjedelme 7, 8 strófa.

Metrumképlete:

a10(4,6), a10(4,6), a10(4,6), a14(8,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > jó keresztyéni cselekedetre intő ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 19v »MEK, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 58v »MEK, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 374v »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 420, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 665, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 123r »MEK, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 447, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 465, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 510, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 85v, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 582, Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz., protestáns (H 628) p. 14r.

Nyomtatott kiadásai: Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 379, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 542 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 449, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 171v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 160v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 482, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 160v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 630, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 387, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 691, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 165r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 603, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 339, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 339, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 262, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 324, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 339, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 437, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 566, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 339, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 382, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 542, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 339, Buzgo imadsagok Kolozsvár, 1685, protestáns (RMK I 1334) p. 221, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 307, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 581, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 581, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/2) p. 150, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 671, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 671, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 253, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 465, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 410, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 356.

A dallam kiadásai: RMDT1 #219, RMDT2 #131.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 19v
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 58v
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 374v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 420
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 665
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 123r
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 447
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 465
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 510
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 85v
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 582
Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz. (H 628) p. 14r
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 379
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 542
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 449
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 171v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 160v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 482
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 160v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 630
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 387
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 691
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 165r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 603
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 339
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 339
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 262
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 324
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 339
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 437
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 566
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 339
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 382
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 542
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 339
Buzgo imadsagok Kolozsvár, 1685 (RMK I 1334) p. 221
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 307
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 581
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 581
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/2) p. 150
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 671
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 671
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 253
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 465
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 410
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 356

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Bölöni-kódex terjedelem: 8 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: EN NEEM SA
Mihál Farkas-kódex terjedelem: 8 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: EM NMESE A
Komjátszegi graduál terjedelem: 7 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: EN ENMES
Csonka antifonálé terjedelem: 7 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: EM ENMES
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0379
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Cantio post contionem
terjedelem: 8 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: EM NEMES A
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Az ítéletre emlékeztető
műfaj: vallásos
tartalom 1: intő-ének
tartalom 2: utolsó ítélet
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0165-A
terjedelem: 8 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: EM NEMES A
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0542
cím: Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek. Más régi ének
terjedelem: 8 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: EM NEMES A
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/2 P:0150
cím: A négy végső dologról; II. Ítélet; Más az ítéletre emlékeztető
terjedelem: 8 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: EM NEMES A
műfaj: vallásos
tartalom 1: intő-ének
tartalom 2: utolsó ítélet
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:1205/1 P:0160-B
terjedelem: 8 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: EM NEMES A
Petri András-énekeskönyv terjedelem: 8 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: EM NEMES A
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0630
terjedelem: 7 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: EM ENMES
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0691
cím: Közönséges szép isteni dicséretek
terjedelem: 8 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: EM NEMES A
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0449
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0387
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0262
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0465
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Eperjesi graduál cím: Alia
terjedelem: 8 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: EM NEMES A
megjegyzések: S 57: Advent 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 25. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Advent 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 25. vasárnap

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Cantio post contionem Az kereztieni gievlekezetben
Az ítéletre emlékeztető Szoszna Demeter-énekeskönyv
Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek. Más régi ének Cantionale catholicum
A négy végső dologról; II. Ítélet; Más az ítéletre emlékeztető Soltari énekek
Közönséges szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Alia Eperjesi graduál
akrosztikon? A versnek nincs akrosztichonja Bölöni-kódex
A versnek nincs akrosztichonja Mihál Farkas-kódex
A versnek nincs akrosztichonja Komjátszegi graduál
A versnek nincs akrosztichonja Csonka antifonálé
A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
A versnek van akrosztichonja Keresztyen imadsagok egy-nehany
A versnek van akrosztichonja Cantionale catholicum
A versnek van akrosztichonja Soltari énekek
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni enekek
A versnek van akrosztichonja Petri András-énekeskönyv
A versnek nincs akrosztichonja Isteni ditsiretek, imadságos
A versnek van akrosztichonja Kereszteni isteni dicsiretek
A versnek van akrosztichonja Eperjesi graduál
akrosztikon EN NEEM SA Bölöni-kódex
EM NMESE A Mihál Farkas-kódex
EN ENMES Komjátszegi graduál
EM ENMES Csonka antifonálé
EM NEMES A Az kereztieni gievlekezetben
EM NEMES A Keresztyen imadsagok egy-nehany
EM NEMES A Cantionale catholicum
EM NEMES A Soltari énekek
EM NEMES A Keresztyeni enekek
EM NEMES A Petri András-énekeskönyv
EM ENMES Isteni ditsiretek, imadságos
EM NEMES A Kereszteni isteni dicsiretek
EM NEMES A Eperjesi graduál
megjegyzések S 57: Advent 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 25. vasárnap Eperjesi graduál
teljes-e? A vers szövege teljes Bölöni-kódex
A vers szövege teljes Mihál Farkas-kódex
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyen imadsagok egy-nehany
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Petri András-énekeskönyv
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Kereszteni isteni dicsiretek
A vers szövege teljes Eperjesi graduál
terjedelem 8 versszak Bölöni-kódex
8 versszak Mihál Farkas-kódex
7 versszak Komjátszegi graduál
7 versszak Csonka antifonálé
8 versszak Az kereztieni gievlekezetben
8 versszak Keresztyen imadsagok egy-nehany
8 versszak Cantionale catholicum
8 versszak Soltari énekek
8 versszak Keresztyeni enekek
8 versszak Petri András-énekeskönyv
7 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
8 versszak Kereszteni isteni dicsiretek
8 versszak Eperjesi graduál
műfaj vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: intő-ének
tartalom 2: utolsó ítélet
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Cantionale catholicum
vallásos
tartalom 1: intő-ének
tartalom 2: utolsó ítélet
Soltari énekek
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
közönséges időben: közönséges
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
ünnep: Advent 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 25. vasárnap
Eperjesi graduál